TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND UTILIZAREA SERVICIILOR DISPONIBILE PE PLATFORMA MAXBET.RO

 


Introducere
Website-ul www.maxbet.ro, precum și orice aplicație mobilă prin intermediul cărora sunt oferite serviciile noastre (denumite în mod colectiv ”Website-ul”) sunt operate de către Maxbet Malta Limited (în continuare "noi" sau "Maxbet"), o societate constituită și înregistrată în Malta (având număr de înregistrare C 72878) al cărei sediu se află în 1, St. Julians Court Block B, No 8, Sur Fons Street, St. Julians STJ 1024, Malta. Maxbet este autorizată și licențiată să furnizeze jocuri de noroc la distanță în România de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (în continuare „O.N.J.N.").


Societatea Maxbet Entertainment Group LTD a acordat către Maxbet o licență de utilizare a mărcii Maxbet în legătură cu activitățile desfășurate prin intermediul Website-ului, însă Maxbet Entertainment Group LTD nu este responsabilă pentru furnizarea niciunui tip de joc de noroc prin intermediul Website-ului, contractul dumneavoastră, stabilit prin prezentele termene și condiții, fiind încheiat doar cu Maxbet Malta Limited.


Prezentele Termene și Condiții (împreună cu toate celelalte reguli și politici ale Maxbet aplicabile în relația cu dumneavoastră) reglementează activitatea desfășurată de dumneavoastră prin intermediul Website-ului (sau a oricărei aplicații mobile, dacă este cazul) și reprezintă un contract cu forță obligatorie între Maxbet și dumneavoastră. 


VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENELE ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CELE CE URMEAZĂ ȘI SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ LE ÎNȚELEGEȚI PE DEPLIN.


Prin deschiderea unui cont de joc pe Website, VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL SĂ RESPECTAȚI PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII, PRECUM ȘI POLITICA NOASTRĂ DE CONFIDENȚIALITATE ȘI ORICE ALTE REGULI SAU POLITICI ALE MAXBET (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, POLITICILE PRIVIND BONUSURILE SAU OFERTELE PROMOȚIONALE ACORDATE DE MAXBET LA UN ANUMIT MOMENT, REGULAMETUL DE PARIERE ȘI REGULAMENTUL DE JOC APLICABIL PENTRU FIECARE JOC INDIVIDUAL DISPONIBIL PE WEBSITE LA UN ANUMIT MOMENT).


DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII (SAU ORICE ALTE REGULI SAU POLITICI AFERENTE) VĂ RUGĂM SĂ NU UTILIZAȚI WEBSITE-UL SAU SERVICIILE NOASTRE. 


VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE CĂ PREZENTELE TERMENE ȘI CONDIȚII (PRECUM ȘI ORICE ALTE REGULI ȘI POLITICI AFERENTE) SE APLICĂ ȘI JOCURILOR DE NOROC OFERITE PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIILOR MOBILE.


Prezentele Termene și Condiții și/sau Politica de Confidențialitate și/sau orice alte reguli sau politici aplicabile modului în care utilizați Website-ul pot fi modificate sau actualizate de Maxbet în orice moment, cu respectarea legislației aplicabile. Maxbet va posta pe Website orice versiune nouă sau revizuită a Termenelor și Condițiilor și/sau Politicii de Confidențialitate și/sau a oricăror alte reguli și politici aplicabile modului în care folosiți Website-ul. Maxbet vă va informa cu privire la modificările semnificative intervenite asupra Termenelor și Condițiilor și/sau Politicii de Confidențialitate și/sau oricăror alte reguli și politici aplicabile modului în care folosiți Website-ul (de exemplu, prin e-mail la adresa de e-mail indicată în contul de joc sau printr-o notificare pe Website) înainte ca modificările respective să intre în vigoare. Prin continuarea utilizării Website-ului, dumneavoastră vă exprimați acordul și acceptați să respectați Termenele și Condițiile și/sau Politica de Confidențialitate și/sau orice alte reguli și politici, astfel cum au fost modificate. Dacă un jucător nu acceptă vreo parte din Termenele și Condițiile și/sau Politica de Confidențialitate și/sau orice alte reguli și politici, astfel cum au fost modificate, acesta trebuie să înceteze să utilizeze Website-ul imediat.


Puteți contacta serviciul asistență clienți la adresa de e-mail [email protected].


Reguli și condiții suplimentare
În completarea prezentelor termene şi condiţii, se vor aplica și reguli specifice care guvernează anumite jocuri, evenimente, pieţe şi/sau produse particulare. Aceste reguli specifice reglementează aspecte particulare pentru produsele/jocurile/evenimente/piețele respective şi reprezintă parte integrantă din prezentele termene şi condiţii.


În cazul în care jucaţi orice joc, plasați un pariu la Maxbet sau folosiţi în alt mod Serviciile noastre, sunteți de acord să respectați, pe lângă prezentele termene și condiții, și următoarele (aplicabile după caz) :


Regulile pentru pariuri în cotă-fixă (pariuri sportive) disponibile la adresa: https://www.maxbet.ro/ro/termeni-si-conditii/reguli-pariere
Regulamentul oricărui joc pe care îl jucați (astfel cum este prevăzut în regulamentul jocului respectiv sau în secţiunea "Ajutor", dar și la adresa https://www.maxbet.ro/ro/termeni-si-conditii/reguli-pariere)


În plus, vă exprimați acordul expres de a respecta orice Termene și Condiții Promoţionale sau aplicabile bonusurilor oferite de Maxbet, precum şi, dacă este cazul, Termenele și Condițiile de Descărcare Software, fiecare reprezentând o parte integrantă din prezentele Termene şi Condiţii. În eventualitatea existenţei oricărui conflict între prezentele Termene şi Condiţii şi oricare dintre Reguli, orice Termene și Condiții Promoţionale/aplicabile bonusurilor şi/sau Termenele și Condițiile de Descărcare Software, prevederile, după caz, ale oricăror Reguli, Termene și Condiții Promoţionale/aplicabile bonusurilor şi/sau ale Termenelor și Condițiilor de Descărcare Software vor prevala.


Definiții
Cu excepția cazului în care contextul impune altfel, atunci când sunt utilizate în prezentele termene și condiții, următoarele cuvinte și expresii vor avea următorul înțeles:


"Cont": un cont de jocuri de noroc, aparţinând unei singure persoane fizice, aferent unei unice adrese de domiciliu/adrese de e-mail/număr de card bancar/adrese IP, înregistrat de respectiva persoană pentru a-i permite acesteia să utilizeze Serviciile oferite pe Website;
"Legile Aplicabile": Orice lege, normă cu caracter obligatoriu sau reglementare aplicabilă dumneavoastră, incluzând, dar fără a se limita la cele legate de jocuri de noroc, utilizarea Serviciilor şi/sau a Website-ului sau efectuarea de depuneri sau retrageri de fonduri;
"Termene și Condiții de Descărcare Software": termenele şi condiţiile cu caracter suplimentar pe care dumneavoastră trebuie să le respectați pentru a descărca și utiliza un anumit Software;
"Tranzacţii de Jocuri de Noroc": plasarea unui pariu, a unei mize, jucarea unui joc de cazinou sau orice altă tranzacţie similară pe Website sau prin folosirea în alt mod a Serviciilor;
"Procesator de Plăţi": o companie terţă care procesează operațiunile financiare, respectiv retragerile sau depunerile de fonduri;
"Termene și Condiții Promoţionale": termenele şi condiţii care reglementează ofertele promoţionale sau bonusurile oferite de Maxbet la un anumit moment dat sau în legătură cu anumit eveniment (aceste termene și condiții pot să stabilească inclusiv cerinţe de rulaj sau alt fel de cerințe aplicabile bonusurilor);
"Servicii": serviciile pe care le oferim prin intermediul Website-ului, aplicațiilor mobile sau orice alte mijloace similare;
"Software": software-ul care trebuie descărcat, accesat sau altfel utilizat de către dvs. de pe Website pentru a vi se permite să participaţi în cadrul Serviciilor, inclusiv orice program sau fişier ce derivă din acesta, precum şi orice documentaţie, modificare, îmbunătaţire, traducere sau actualizare a acestui software;
"Câştiguri": orice câştiguri acordate către dvs. în urma unei Tranzacţii de Jocuri de Noroc care este pe deplin finalizată.


Declarațiile Dumneavoastră
1.    Prin deschiderea unui Cont la Maxbet, dumneavoastră confirmați în mod expres următoarele:
a)    aţi înţeles şi acceptați prezentele Termene şi Condiţii, Politica de Confidențialitate, precum și toate celelalte reguli și politici aplicabile în relația cu dumneavoastră;
b)    prezentele Termene şi Condiţii, Politica de Confidențialitate, precum și toate celelalte reguli și politici aferente, au forță obligatorie în relația cu dumneavoastră;
c)    sunteţi major sau aveţi peste 18 ani împliniți (şi, în orice caz, aveți peste vârsta legală pentru a participa la jocuri de noroc în conformitate cu Legile Aplicabile);
d)    aveți capacitatea necesară să vă asumaţi responsabilitatea pentru propriile acţiuni şi să încheiaţi cu noi un contract cu forță obligatorie;
e)    acţionaţi în nume propriu, iar nu în numele sau pe seama unei alte persoane;
f)    toate informaţiile și detaliile personale pe care ni le furnizați, fie în decursul procesului de înregistrare al Contului, fie ulterior, sunt corecte;
g)    nu depuneţi fonduri care provin din activitaţi ilegale sau ilicite şi totodată nu desfăşuraţi niciun fel de astfel de activităţi ilegale sau ilicite şi/sau nu intenţionaţi să folosiţi Contul în legătură cu nicio astfel de activitate;
h)    nu întreprindeți nicio acțiune frauduloasă sau incorectă și nu încercaţi să întreprindeți o astfel de acțiune și nu veți lua parte, nici direct, nici indirect, la nicio astfel de acțiune împreună cu un alt jucător în legătură cu orice Serviciu oferit de Maxbet;
i)    detaliile cardului de debit sau credit pe care ni le-aţi furnizat în cadrul procesului de înregistrare vă aparţin în calitate de titular de cont, iar respectivul card nu a fost raportat ca fiind furat sau pierdut;
j)    nu sunteţi clasificat drept un jucător cu probleme generate de jocurile de noroc sau un jucător compulsiv şi nu v-aţi auto-exclus permanent de pe Website și/sau de la oricare din Serviciile oferite de Maxbet şi/sau de pe orice alte asemenea site-uri web prin care se oferă jocuri de noroc la distanță;
k)    nu sunteţi funcţionar, director, angajat, consultant sau agent al Maxbet sau oricăreia dintre companiile noastre afiliate sau sucursale sau furnizori pentru Maxbet sau companiile noastre afiliate, şi nici nu sunteţi rudă cu aceştia din urmă (în scopul şi înţelesul prezentei clauze, termenul "rudă" înseamnă soţ/soţie, concubin, fiu/fiică sau frate/soră, chiar vitreg (ă));
l)    veți respecta toate Legile Aplicabile. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere că prezentele Termene și Condiții sunt guvernate de legislația din România, însă, în anumite situații (de exemplu, jurisdicția din care accesați Website-ul, cetățenia dumneavoastră etc.) pot fi aplicabile și alte dispoziții legale pe lângă cele existente în legislația din România;
m)    înţelegeţi că există riscul să pierdeţi bani pariind pe Website-ul nostru sau utilizând Serviciile şi vă asumaţi şi acceptaţi întreaga responsabilitate în eventualitatea unor astfel de pierderi.


Joc responsabil
2.    În calitate de operator responsabil, suntem conștienți că jocurile de noroc pot deveni o problemă pentru unii utilizatori și de aceea oferim utilizatorilor noştri posibilitatea de a se auto-exclude de la utilizarea Website-ului şi a Serviciilor, precum și de a-şi seta anumite limite financiare în legătură cu jocurile de noroc la care participă.


Auto-excludere și întreruperea accesului la joc
3.    Aveţi posibilitatea să vă auto-excludeţi din a mai plasa Tranzacţii de Jocuri de Noroc pe o anumită perioadă de timp (minim 6 luni), prin contactarea departamentului de Servicii Clienţi sau prin accesarea paginii online ”Joc Responsabil” din cadrul Website-ului care poate fi gasită în secțiunea "Contul meu". Prin faptul că formulați o astfel de solicitare prin care doriți să fiți exclus de pe Website și din cadrul Serviciilor pe care le oferim, recunoașteți și acceptați să vă blocăm Contul și să nu mai puteți plasa Tranzacții de Jocuri de Noroc pe perioada aplicabilă, care începe să curgă cât mai curând posibil de la primirea solicitării dvs. (și, în orice caz, nu mai târziu de următoarea dată când încercați să vă logați pe Website). Acțiunea de auto-excludere se va aplica pe toate website-urile operate de noi.
4.    În plus față de măsura auto-excluderii, aveți totodată posibilitatea de a solicita întreruperea accesului la jocurile de noroc oferite pe Website, pentru o perioadă prestabilită de maxim 7 zile.
5.    Pe perioada de auto-excludere (sau, după caz, de întrerupere a accesului la joc), nu veți putea să plasați Tranzacții de Jocuri de Noroc și nu veți putea să vă accesați Contul. În baza solicitării dvs., vă vom înapoia orice solduri, inclusiv veniturile generate din pariuri aflate în desfășurare cu privire la evenimente care se produc/finalizează după începerea perioadei de auto-excludere (sau, după caz, întrerupere a accesului la joc). Dacă doriţi să vă reactivaţi contul după ce perioada de auto-excludere temporară/întrerupere a accesului la joc a expirat, puteţi face acest lucru printr-un apel către Serviciul Clienţi la numărul de telefon: 0219238 sau prin e-mail la adresa [email protected], solicitând ridicarea acestei restricţii. Pentru a intra în vigoare această reactivare, după ce perioada specificată de auto-excludere/întrerupere a accesului la joc a expirat, va trebui sa aşteptaţi 24 de ore, după care contul dvs. va fi reactivat.
6.    După ce auto-excluderea sau întreruperea accesului la joc va fi implementată, vom întreprinde toate demersurile necesare pentru a înceta să vă mai transmitem materiale publicitare. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că această restricție se referă numai la materialele publicitare trimise de Maxbet. 
7.    În timpul perioadei de auto-excludere/întrerupere a accesului la joc, vă angajați să nu încălcați sau să nu încercați să încălcați regimul de excludere pe care l-ați agreat conform prezentului capitol, prin încercarea de a plasa Tranzacții de Jocuri de Noroc, utilizarea Website-ului sau a Serviciilor pe care le oferim, fie personal, fie prin intermediul unui terț. Vom închide orice Conturi care încălcă regimul de excludere, la momentul la care vom descoperi acest lucru. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că dacă vă accesați Contul și / sau deschideți un Cont nou pe perioada de auto – excludere/întrerupere a accesului la joc prin orice mijloace frauduloase sau prin introducerea unor informații incorecte, iar mecanismele noastre de verificare automată nu pot împiedica acest lucru, nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate sau răspundere față de dvs. sau orice terț în ceea ce privește activitatea desfășurată (inclusiv în ceea ce privește returnarea oricăror depuneri, câștiguri sau orice alte asemenea fonduri cu privire la activitatea respectivă). Orice Conturi noi deschise de dvs. (fie personal, fie prin intermediul unui terț) pe perioada regimului de auto-excludere/întrerupere a accesului la joc vor fi închise imediat ce le vom detecta.


Stabilirea unor Limite Financiare
8.    Ca parte a angajamentului pe care ni l–am asumat în materie de jocuri de noroc responsabile, aveți posibilitatea de a alege să vă setați o limită maximă de depunere pentru Contul dvs., limită care poate fi zilnică (24 de ore), săptămânală sau lunară. Pentru a seta o astfel de limită de depunere, vă rugăm să luați legătura cu departamentul Serviciu Clienți sau (dacă este cazul) să selectați opțiunea respectivă de pe Website, menționând dacă doriți o limită zilnică de depunere (24 de ore), una săptămânală sau lunară, precum și suma pe care doriți să o stabiliți.
9.    O scădere a limitei maxime de depunere va intra imediat în vigoare, în timp ce o majorare a unei limite setate anterior va putea intra în vigoare doar după o perioadă de minim 48 de ore.


Jurisdicţii Interzise
10.    Nu aveți dreptul să utilizați Website-ul și/sau Serviciile dacă vă aflați într-o jurisdicție în care jocurile de noroc și/sau oricare din Servicii sunt interzise (”Jurisdicție Interzisă”). Faptul că Website-ul este accesibil într-o Jurisdicție Interzisă sau este disponibil în limba oficială a unei Jurisdicții Interzise nu conferă permisiunea de utilizare a Website-ului și/sau a oricăror Servicii într-o astfel de Jurisdicție Interzisă. Orice încercare de a eluda această interdicție (de exemplu, prin utilizarea unui mecanism VPN, proxy sau un serviciu similar care manipulează identificarea locației reale sau prin furnizarea de informații false sau înșelătoare în ceea ce privește locația, cetățenia sau locul de reședință sau prin plasarea de pariuri pe Website printr-un terț sau în numele unui terț situat într-o Jurisdicție Interzisă) reprezintă o încălcare a prezentelor Termene și Condiții și poate constitui o infracțiune, în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare. În cazul în care devine evident sau avem motive întemeiate de a suspecta că vă aflaţi în oricare dintre Jurisdicțiile Interzise, acest lucru poate conduce la închiderea Contului dvs., blocarea oricăror fonduri din contul dvs. și furnizarea de informații oricărei autorități relevante, în conformitate cu legislația în vigoare. Ne veţi despăgubi pentru orice daună sau pierdere care rezultă sau are legătură cu încălcarea dispozițiilor din prezentul capitol. Aveți obligația de a verifica că utilizarea de către dvs. a Website-ului și/sau a oricăror Servicii respectă, în orice moment, Legile Aplicabile și nu utilizați, în niciun moment, Website-ul și/sau oricare dintre Servicii dintr-o Jurisdicție Interzisă.
11.    Anumite jurisdicții nu au abordat legalitatea jocurilor de noroc on-line, în timp ce în alte jurisdicții s-a stabilit că jocurile de noroc on-line sunt ilegale. Nu garantăm în niciun fel că accesarea și/sau utilizarea Website-ului/Serviciilor este în conformitate cu legile aplicabile în jurisdicția în care vă aflaţi, iar dvs. declarați în mod expres că jocurile de noroc nu sunt interzise în jurisdicția dumneavoastră.
12.    Vă asumaţi în mod expres obligația să respectați legislația în vigoare pentru jocuri de noroc în jurisdicția în care vă aflaţi. Nu aveţi permisiunea să accesați Website-ul și/sau să deschideți un cont dacă vă situați într-o jurisdicție care interzice jocurile de noroc; de asemenea, nu aveţi permisiunea să accesați Website-ul sau să utilizați Serviciile dacă sunteți cetățean al unui stat care interzice cetățenilor săi să participe la jocuri de noroc (indiferent de locul în care vă aflați) .


Protecţia fondurilor 
13.    Prin prezenta recunoașteți și conveniți asupra faptului că respectivul Cont pe care l-ați înregistrat la Maxbet nu este un cont bancar și, prin urmare, nu este asigurat, garantat sau altfel protejat în temeiul legislației bancare (acest aspect nu exclude obligația de garanție a depozitelor, conform legislației speciale în domeniul jocurilor de noroc). Nicio sumă de bani depusă la noi nu va purta niciun fel de dobândă.
14.    Fondurile depuse la Maxbet vor fi păstrate într-un cont bancar distinct de cel prin care se realizează operațiunile financiare curente derulate de Maxbet.


Contul Dumnevoastră

Deschiderea unui cont
15.    Pentru a realiza o Tranzacție de Jocuri de Noroc și/sau pentru a utiliza Serviciile, trebuie să înregistrați un cont la Maxbet. Puteți înregistra un singur cont pe Website, iar conturile duplicate sunt interzise și toate conturile găsite conectate între ele vor fi închise, orice câștiguri vor fi anulate, iar, ca principiu, depunerile inițiale vor fi returnate către metoda de depunere. Nu realizăm niciun fel de operațiuni de creditare/împrumut, astfel că dvs. veți putea realiza o Tranzacție de Jocuri de Noroc numai în baza fondurilor pe care le dețineți în Cont.
16.    Atunci când înregistrați un Cont, vi se va solicita să furnizați informații cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la numele, data nașterii, adresa de domiciliu, numărul de telefon și adresa de email. Toate informațiile pe care ni le furnizați trebuie să fie corecte, actuale și complete. Maxbet respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor cu caracter personal în legătură cu toate informațiile dvs. cu caracter personal pe care ni le veți furniza și vom folosi respectivele informații în conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate.
17.    Puteți avea mai multe modalități de plată și carduri active (de debit sau de credit) în legătură cu Contul dvs. În eventualitatea în care unul dintre cardurile înregistrate în legătură cu Contul dvs. se pierde sau este furat trebuie să înștiințați imediat departamentul Serviciu Clienți.
18.    Puteți folosi Website-ul și/sau Serviciile numai dacă sunteți major sau aveți peste 18 ani. Este interzis ca orice persoană minoră să înregistreze un Cont sau să plaseze Tranzacții de Jocuri de Noroc pe Website-ul nostru. Avem dreptul de a reține orice venituri generate din Tranzacțiile de Jocuri de Noroc realizate de o persoană minoră și de a returna toate depunerile, în cazul în care descoperim că utilizatorul unei metode de depunere este o persoană minoră.
19.    Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții, vă exprimați în mod expres acordul să efectuăm orice activitate de identificare necesară, verificări în materie de credit și alte asemenea verificări pe care le putem solicita și/sau care ne pot fi solicitate în conformitate cu legislația aplicabilă și reglementările relevante, inclusiv solicitări primite din partea autorităților. Sunteți de acord să ne furnizați orice informații și/sau documente în legătură cu astfel de controale de verificare, în orice moment, respectând, dacă este cazul, cerințele de formă specificate de noi. În acest sens, înțelegeți și acceptați în mod expres faptul că, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne incumbă în calitate de organizator de jocuri de noroc licențiat și pentru a verifica autenticitatea informațiilor furnizate, Maxbet vă poate solicita ca documentele legale de identificare și/sau alte documente de verificare să fie transmise într-un anumit format (spre exemplu, o fotografie în care actul de identitate este ținut în dreptul feței).
20.    Vă rugăm să aveți în vedere că, în conformitate cu legislația de jocuri de noroc în vigoare în România, până la momentul la care procedura de verificare a autenticității datelor furnizate în procesul de înregistrare al Contului va fi finalizată, puteți alimenta Contul cu suma maximă de 200 Euro (sau echivalent), iar retragerile de fonduri din Cont sunt interzise.
21.    Până la momentul la care vom fi fost complet satisfăcuți de informațiile și/sau documentele transmise în cadrul oricărui control de verificare, avem dreptul să vă suspendăm și să restricționăm Contul în orice mod pe care îl putem considera potrivit, inclusiv împiedicându-vă în a mai plasa orice Tranzacție de Jocuri de Noroc până la finalizarea respectivelor controale în mod satisfăcător.
22.    În scopul respectării legislației aplicabile, vă putem solicita copii ale actului de identitate, precum și ale altor documente, atât în cursul procesului de verificare a datelor furnizate la înregistrarea Contului, cât și în alte cazuri (de exemplu la realizarea unei depuneri sau retrageri de fonduri din Cont). Dacă faceți o depunere și procesul de verificare a datelor personale furnizate la înregistrare este realizat direct de către noi, în cazul în care documentele/informațiile solicitate nu ne sunt trimise în termen de 72 de ore de la momentul depunerii, din motive de siguranță, putem decide să suspendăm Contul dvs. până când documentele/informațiile solicitate sunt transmise și verificate.
23.    În cazul în care vă formulăm o solicitare de verificare a identității, până la momentul când respectiva verificare va fi încheiată în mod corespunzător, orice cerere de retragere pe care o veți face se va suspenda și se va considera ca fiind în așteptare. Dacă verificarea este aprobată, retragerea va trece la plată şi timpul de aşteptare va fi luat în considerare conform zilelor lucrătoare. În cazul în care procesul de verificare nu se încheie cu succes într-o perioadă de 30 zile, contul dvs. va fi suspendat până când informațiile solicitate au fost transmise și verificate.
24.    Verificarea datelor furnizate în formularul de înregistrare se realizează prin solicitarea de informații și copii după documente, cum ar fi (pentru evitarea oricărei confuzii, enumerarea de mai jos are caracter strict exemplificativ, iar Maxbet poate solicita alte documente sau documente suplimentare față de cele enumerate în continuare):
a)    O copie după actul de identitate (sau pașaport sau permis de conducere, prin care să ne demonstrați numele, data nașterii și, dacă este cazul, codul numeric personal);
b)    O copie după cardul dvs. de credit sau debit (față/verso) pe care l-ați înregistrat și folosit în legătură cu Contul (copia trebuie să indice numai numele, prime șase cifre și ultimele patru cifre de pe față, data de expirare şi semnătura de pe verso; toate celelalte detalii pot fi ascunse);
c)    O dovadă a adresei, care poate fi, spre exemplu: un extras de cont bancar (sau factură de utilități) care să prezinte numele și adresa înregistrate în Cont și care să fie emisă în decursul ultimelor trei luni de la data înregistrării Contului.
25.    În cazul în care procesul de verificare a autenticității datelor personale furnizate la înregistrarea Contului nu se finalizează în maxim 30 de zile calendaristice de la realizarea primei depuneri, fondurile existente în Contul dvs. la finalul acestei perioade vor fi transferate la bugetul de stat român, conform legislației în vigoare.
26.    Vă rugăm să aveți în vedere că noi putem furniza informațiile pe care ni le transmiteţi agențiilor autorizate de credit și/sau agențiilor de prevenire a fraudelor pentru a confirma datele dumneavoastră și detaliile cardului. Sunteți de acord că putem procesa, utiliza, înregistra și dezvălui informațiile personale pe care le furnizați și că astfel de date cu caracter personal pot fi înregistrate de către noi sau de astfel de agenții. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate.


Utilizarea Contului
27.    Atunci când înregistrați un Cont, trebuie să alegeţi un nume unic de utilizator şi o parolă. Trebuie să păstrați numele de utilizator şi parola în condiţii de siguranță şi confidenţialitate şi să nu le împărtăşiţi nimănui. Nu trebuie să permiteţi nimănui să vă folosească Contul. Acceptaţi faptul că orice acţiuni desfășurate prin intermediul Contului vor fi considerate ca fiind întreprinse de dumneavoastră, iar Tranzacţiile de Jocuri de Noroc încheiate prin folosirea Contului vor fi considerate operațiuni valabile realizate de dumneavoastră. Maxbet nu își asumă nicio răspundere pentru nicio activitate desfășurată prin sau în legătură cu Contul, în cazul în care veţi dezvălui numele de utilizator şi parola aferente Contului.
28.    Trebuie să menţineţi actualizate toate datele legate de Cont (furnizate fie la înregistrarea Contului, fie ulterior). În cazul în care oricare dintre datele legate de Cont se vor modifica, trebuie să ne înştiinţaţi imediat, întrucât nerespectarea prezentei obligații poate avea ca rezultat refuzul anumitor tranzacţii din partea instituţiei dumneavoastre financiare. Actualizarea datelor se poate realiza contactând departamentul nostru de Servicii Clienţi. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru acele tranzacţii refuzate din cauza unor detalii incorecte sau care nu au fost actualizate conform prezentei clauze.
29.    În cazul în care uitaţi numele de utilizator şi/sau parola, sau dacă credeţi că altcineva v-a aflat parola, vă rugăm să contactaţi imediat departamentul nostru de Servicii Clienţi.
30.    Puteţi monitoriza Tranzacţiile de Jocuri de Noroc realizate, accesând secțiunea "Istoric" atunci când vă logaţi. Sunteţi responsabil pentru toate Tranzacţiile de Jocuri de Noroc efectuate prin intermediul Contului dvs.
31.    În conformitate cu Legile Aplicabile, instrumentele și metodele de plată (inclusiv, dar fără a se limita la, cardul de credit sau cardul de debit, contul bancar etc.) înregistrate și/sau utilizate în Cont și respectiv la efectuarea oricărei tranzacții financiare, precum depuneri sau retrageri, trebuie să fie emise pe numele dumneavoastră și să vă aparțină în calitate de titular. Orice situație de utilizare contrară celor de mai sus poate conduce la blocarea metodei de plată care nu este emisă pe numele de dumneavoastră/nu vă aparține în calitate de titular, precum și la anularea oricărei Tranzacții de Jocuri de Noroc și oricărui câștig rezultate prin utilizarea fondurilor provenite din metodele respective.
32.    Garantaţi faptul că acţionaţi în nume propriu şi că nu veţi folosi Contul în numele sau pe seama unei alte persoane.
33.    Puteţi deţine un singur cont de joc. Vom închide orice conturi duplicate pe care le vom identifica şi ne rezervăm dreptul de a invalida orice Tranzacții de Jocuri de Noroc realizate prin aceste conturi duplicate.


Depuneri și retrageri
34.    Sunteți de acord că orice tranzacție financiară (de exemplu depuneri sau retrageri de fonduri) ce se desfășoară în cadrul Contului dumneavoastră va fi realizată prin intermediul unui Procesator de Plăți. Tranzacțiile financiare desfășurate în relația cu noi vor apărea pe extrasul dumneavoastră de cont bancar conținând referința "Maxbet Limited" (sau altă denumire similară).
35.    Odată ce Contul dumneavoastră a fost deschis, veți putea depune fonduri în Contul dumneavoastră, utilizând oricare dintre metodele de depunere indicate pe Website. În măsura în care, la un anumit moment dat, metodele de depunere nu sunt prezentate pe Website, veți putea realiza depuneri numai prin intermediul modalităților de plată listate de mai jos:
a)    prin intermediul unui card de credit valabil, înregistrat pe numele dumneavoastră și care este acceptat de noi;
b)    prin intermediul unui card de debit valabil, înregistrat pe numele dumneavoastră și care este acceptat de noi;
c)    prin intermediul unei alte modalități de plată acceptată în prealabil de către noi.
36.    Fiecare solicitare de a depune bani în Contul dumneavoastră va constitui o instrucțiune valabilă pentru noi și/sau pentru Procesatorul de Plați, pentru a transfera o anumită sumă de bani la solicitarea dumneavoastră în Contul pe care îl dețineți.
37.    În măsura în care nu se va specifica altfel pe Website, acceptăm plăți doar în EURO și RON și prin urmare toate Tranzacțiile de Jocuri de Noroc se vor realiza doar în EURO sau RON și toate soldurile asociate Contului vor fi afișate în EURO sau RON.
38.    Avem dreptul de a verifica dacă fondurile pe care le-ați solicitat pentru depunere în Contul dumneavoastră sunt disponibile/libere de orice sarcini sau comisioane de orice fel, sens în care putem solicita o confirmare din partea Procesatorului de Plăți relevant, în conformitate cu procedurile utilizate de Procesatorul de Plăți. Numai în momentul în care depunerile dumneavoastră au fost analizate și confirmate în mod satisfăcător de către noi și/sau Procesatorul de Plăți, Contul dumneavoastră va fi alimentat cu fondurile respective.
39.    Trebuie să ne înștiințați imediat în cazul în care suma alimentată în Contul dumneavoastră este incorectă. Avem dreptul de a anula astfel de transferuri/solduri ale Contului sau de a recupera de la dumneavoastră sumele respective, în cazul în care le-ați retras. 
40.    Orice Tranzacție de Jocuri de Noroc încheiată prin intermediul folosirii unor sume alimentate greșit în Contul dumneavoastră aduce cu sine anularea câștigurilor realizate de pe urma acestor tranzacții.
41.    Acceptați în mod expres faptul că în baza unor solicitări din partea noastră, aveți obligația să ne furnizați informații/documente suplimentare referitoare la depunerile pe care le realizați.
42.    În principiu, retragerea fondurilor din Cont se va putea realiza prin aceeași metodă ca cea utilizată de dumneavoastră pentru depunere.
43.    Dacă doriți să retrageți fonduri din Cont, puteți face o solicitare în acest sens doar prin intermediul funcției de casierie de pe Website și folosind metodele conform articolului 42. În momentul în care vom fi aprobat solicitarea dumneavoastră de retragere, precum și cu condiția ca dumneavoastră să ne oferiți suficiente informații cu privire la modul în care fondurile ar trebui transferate, vă vom transfera fondurile relevante (mai puțin orice taxe/impozite și/sau comisioane suportate și/sau orice altă sumă de bani care trebuie reținută din retragerea dumneavoastră, pentru a se respecta legislația aplicabilă).
44.    Înțelegeți și acceptați în mod expres că, în vederea respectării legislației aplicabile, putem să vă anulăm sau suspendăm orice cerere de retragere, dacă suspectăm faptul că sunteți implicat sau puteți fi implicat în orice activitate frauduloasă, conspirativă, ilegală, neconformă sau orice formă de trișare. În astfel de cazuri putem să ne implicăm în orice investigație care să analizeze circumstanțele relevante, iar dumneavoastră sunteți de acord să ne ajutați și să cooperați în desfășurarea acestor demersuri. Mai mult de atât, putem să furnizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal unui terț care se ocupă de investigarea activității Contului dumneavoastră, după cum se specifică în Politica noastră de Confidențialitate. Vă rugăm să aveți în vedere că investigația noastră poate dura până la 10 zile lucrătoare și poate fi prelungită cu încă 5 zile lucrătoare, în cazul în care investigația este realizată de furnizorul de software sau până la sfârșitul investigației, dacă aceasta este realizată de autoritățile competente.


Comisioane și chargeback (refuz de plată)
45.    Percepem un comision în valoare de 2% din fiecare depunere de fonduri pe care o realizați. În plus, dacă suspectăm că utilizați în mod necorespunzător funcția de depunere sau retragere, ne rezervăm dreptul de a vă percepe o taxă care va reflecta orice cost suportat de noi și care are legătură cu acest abuz.
46.    În momentul în care realizați o depunere prin intermediul unui card de credit sau de debit, unele instituții financiare clasifică depunerile pentru jocurile de noroc drept "numerar" și pot percepe o taxă fixă și/sau o taxă cu dobândă de la data plății. Orice taxe sau comisioane bancare percepute de instituțiile financiare/de plată pe care le folosiți vor fi suportate exclusiv de dumneavoastră.
47.    În cazul în care realizați depuneri și retrageri repetate, dar nu vă angajați într-un proces rezonabil de Tranzacții de Jocuri de Noroc, ne rezervăm dreptul de a vă percepe un comision pentru această activitate. Veți primi o notificare înainte de perceperea acestui comision.
48.    Vă rugăm să aveți în vedere că, în funcție de cadrul legal aplicabil în jurisdicția de care aparțineți, este posibil să aveți anumite obligații (inclusiv, dar fără a se limita la obligații fiscale) în legătură cu câștigurile pe care le-ați obținut la Maxbet.
49.    În cazul în care, indiferent de motiv, există o solicitare de chargeback sau alt incident de plată în legătură cu Contul dumneavoastră, acceptați și sunteți de acord să vă suspendăm Contul pe perioada necesară pentru a investiga problema respectivă.

 

Suspendare, închidere și limitarea activității
50.    În cazul în care doriți să vă închideți Contul, vă rugăm să luați legătura cu departamentul Serviciu Clienți.
51.    În cazul în care avem suspiciuni rezonabile cu privire la activitatea dumneavoastră, avem dreptul să vă suspendăm sau să vă închidem Contul sau să impunem limite de utilizare a Contului (spre exemplu, limitarea mizelor sau câștigurilor). 
52.    Putem să vă închidem sau să vă suspendăm Contul și/sau să anulăm sau limităm toate sau oricare dintre Tranzacțiile de Jocuri de Noroc pentru următoarele motive principale (vă rugăm să aveți în vedere că enumerarea are caracter exemplificativ):
a)    considerăm că ați folosit Website-ul și/sau oricare dintre Servicii în mod fraudulos și/sau în orice scopuri ilegale și/sau neconforme cu scopul pentru care sunt oferite Serviciile. 
În sensul pct. a) de mai sus, înțelegeți și acceptați în mod expres faptul că Serviciile sunt oferite strict cu scopul de divertisment (iar nu în scopul obținerii de venituri de către dumneavoastră, aceste venituri putând apărea doar accidental în virtutea hazardului ce caracterizează jocurile de noroc), astfel că utilizarea Serviciilor în orice alt scop poate conduce la suspendarea și/sau închiderea Contului și/sau impunerea unor limite (spre exemplu, limitarea mizelor sau câștigurilor) cu privire la Contul dumneavoastră;
b)    considerăm că ați folosit Website-ul și/sau oricare dintre Servicii în mod injust sau că ați trișat sau ați profitat de noi sau oricare dintre ceilalți clienți ai noștri;
Exemplu 1: putem suspenda sau închide sau limita activitatea Contului dumneavoastră în cazul în care considerăm că ați făcut sau ați încercați să faceți un abuz în legătură cu orice ofertă promoțională sau bonus oferit de Maxbet (de exemplu, prin crearea de conturi duplicate, plasarea de pariuri pe toate rezultatele posibile ale unui eveniment în vederea îndeplinirii în mod incorect a cerințelor de rulaj aplicabile unui anumit bonus etc.)
Exemplu 2: putem suspenda sau închide sau limita activitatea Contului dumneavoastră în cazul în care considerăm că ați speculat sau ați încercat să speculați orice inadvertență sau eroare în legătură cu Serviciile noastre (spre exemplu, erori de afișare a cotelor, manipularea sistemului prin plasarea de pariuri la cote care nu se află în concordanță cu condițiile pieței de jocuri de noroc pentru evenimentul relevant etc.)
c)    considerăm că folosindu-vă de Contul dumneavoastră, ați plasat Tranzacții de Jocuri de Noroc, încălcând regulile de joc, regulamentele/politicile oricărui tip de organism sportiv sau orice organism profesional sau ale angajatorului dumneavoastră;
d)    ni se solicită acest lucru de către autoritățile de reglementare sau prin intermediul unei hotărâri judecătorești;
e)    considerăm că oricare dintre evenimentele menționate la literele (a)-(f) au avut loc sau sunt susceptibile să se producă;
f)    nu furnizați toate informațiile solicitate de către noi sau nu le furnizați la termenul specificat de noi sau informațiile și documentele solicitate nu respectă cerințele de formă specificate de noi;
g)    avem motive să credem că ați încălcat sau că încălcați prezentele Termene și Condiții și/sau regulamentele de joc și/sau orice alte reguli sau politicii Maxbet aplicabile în relația cu dumneavoastră.
53.    În momentul în care vă închidem sau vă suspendăm contul, putem decide să reținem sau să blocăm/”înghețăm” fondurile existente în Cont (total sau parțial), iar dumneavoastră trebuie să ne despăgubiți pentru toate pretențiile, pierderile, răspunderile, daunele, costurile și cheltuielile suportate sau suferite de noi. Mai mult decât atât, vă putem reține sau bloca/îngheța fondurile din Cont în urma unei solicitări primite din partea oricărei autorități publice relevante sau în virtutea oricărei hotărâri judecătorești prin care ni se solicită reținerea sau blocarea fondurilor din Contul dumneavoastră.


Utilizarea Serviciilor
54.    Ne rezervăm dreptul de a refuza toată sau o parte a unei Tranzacții de Jocuri de Noroc încheiate de dumneavoastră, pentru motive justificate. Tranzacțiile de Jocuri de Noroc nu vor fi confirmate în cazul în care nu există fonduri suficiente în Cont.
55.    Vom accepta numai Tranzacții de Jocuri de Noroc efectuate online (inclusiv prin intermediul telefonului mobil sau aplicației mobile). Odată ce o Tranzacție de Jocuri de Noroc a fost acceptată de către noi, nu puteți anula acea tranzacţie. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că toate detaliile Tranzacţiei de Jocuri de Noroc sunt corecte.
56.    Câștigurile finale din Tranzacțiile de Jocuri de Noroc care au fost decise (în acest sens, vă rugăm să aveți în vedere că anumite pariuri pot fi re-decise) vor fi adăugate la soldul Contului. Orice fonduri creditate din eroare nu sunt disponibile pentru utilizare și ne rezervăm dreptul (i) de a anula orice Tranzacție de Jocuri de Noroc care implică astfel de fonduri și (ii) de a reține suma respectivă și a inversa tranzacţia.


Condiții specifice pentru pariurile în cotă-fixă (inclusiv pariuri sportive)
57.    În sensul prezentelor termene și condiții, Tranzacţiile de Jocuri de Noroc care implică plasarea unui pariu pe un eveniment viitor (sportiv sau de altă natură) reprezintă un "pariu". Regulile pentru pariuri sportive guvernează evenimentul sportiv particular pe care plasați un pariu. Regulile respective fac parte din prezentele Termene și Condiții.
58.    Înainte de a plasa un pariu, este responsabilitatea dumneavoastră să fiţi pe deplin informat și să înțelegeți toate regulile care se referă la acel pariu. Dacă plasați un pariu, se va considera că ați acceptat toate Regulile referitoare la acel pariu.
59.    În cazul în care rezultatul unui eveniment este deja cunoscut atunci când plasați un pariu, ne rezervăm dreptul de a anula pariul, indiferent dacă pariul este câștigător sau pierzător.
60.    La plasarea unui pariu, veţi selecta miza pariului dumneavoastră, conform următoarelor condiţii:
a)    Veţi putea paria doar până la suma existentă în Contul dvs. Atunci când un pariu este plasat și acceptat, suma corespunzătoare va fi debitată din Cont. În cazul în care miza pentru un pariu este acoperită doar parțial de suma existentă în Contul dvs. la momentul respectiv, pariul nu va fi acceptat;
b)    putem impune restricții asupra câștigurilor, aspect prevăzut în continuare în această secțiune a prezentelor termene și condiții;
c)    dacă încercați să plasați un pariu pentru care miza ar depăși orice limite maxime impuse de noi la un anumit moment, astfel de pariuri sunt considerate nule și nu vor fi acceptate.
61.    Puteți plasa mai multe pariuri identice, iar, în acest caz, toate aceste pariuri vor fi tratate ca și pariuri separate. Dacă plasați o serie de pariuri (indiferent dacă sunt identice sau diferite), acestea vor fi analizate de către noi în ordinea în care au fost primite.
62.    Trebuie să verificați dacă pariul este corect înainte de a confirma plasarea pariului. Orice pariu care este plasat prin intermediul Website-ului trebuie să fie confirmat de noi prin mesajul "pariu acceptat" (sau altă denumire similară). Nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru orice pariuri care sunt afișate, dar nu sunt confirmate cu un astfel de mesaj.
63.    Ne rezervăm dreptul de a nu accepta sau să acceptăm numai o parte din orice pariu plasat de dumneavoastră, pentru orice motiv justificat. Totodată, putem impune o valoare inferioară a mizei decât cea solicitată de dumneavoastră.
64.    În cazul în care există un dezacord cu privire la detaliile oricărui pariu plasat, evidențele existente în sistemele noastre informatice vor prevala.
65.    Termenul limită pentru plasarea de pariuri pe un eveniment va fi stabilit de către noi. Cu excepția piețelor in play (live sau în desfășurare), pariurile care sunt acceptate din eroare după ora oficială sau publicată de începere a unui eveniment vor fi nule. Disputele în legătură cu momentul la care a fost plasat un pariu vor fi soluționate în baza jurnalului nostru de tranzacții.
66.    În cazul în care, în cursul perioadei de plasare a pariurilor pe un eveniment, devin disponibile informații care permit ca rezultatul unui astfel de eveniment să fie deja stabilit, putem stabili un nou termen pentru acceptarea pariurilor sau anula pariul (Pariurile anulate astfel vor fi decise la cota 1,00).
67.    Pariurile plasate și acceptate în termenul aplicabil nu pot fi revocate sau modificate, cu excepția cazurilor stabilite de noi.
68.    Ne rezervăm dreptul de a impune limite asupra câștigurilor care provin din: (i) orice pariu plasat pe un anumit eveniment sau sport (indiferent de miză) și/sau (ii) pariurile plasate în orice perioada de 24 de ore sau de o săptămână (indiferent de miză) - aceste limite vor fi notificate de către noi. În scopul de a determina momentul unui pariu relevant în sensul punctului (ii) de mai sus, se va lua în considerare momentul în care evenimentul relevant este decis, iar nu momentul la care a fost plasat pariul.
69.    Putem impune limite pe câștiguri diferite de sau suplimentare celor cele menționate la punctul 63 și/sau de a impune limite specifice pentru clienții individuali, în cazul în care avem un motiv justificat.
70.    În cazul în care mai mult de un pariu și/sau o combinație de pariuri simple și/sau combinate sunt plasate cu aceleași selecții și determinăm sau bănuim că acestea au provenit de la dumneavoastră și de la unul sau mai mulți alți jucători cu care aveți o înțelegere sau care acționează ca parte a unui grup sau grupuri de jucători, care acționează în mod concertat, sau dacă ați deschis mai multe conturi și aţi plasat același pariu pe fiecare dintre ele contrar acestor termene și condiții, fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac sau drepturi pe care le putem avea în astfel de circumstanțe, vom avea dreptul să aplicăm limite relevante asupra câștigurilor pentru câștigurile cumulate pe toate aceste pariuri ca și în cazul în care astfel de pariuri ar fi privite ca un singur pariu și/sau de a reduce miza în măsura necesară pentru a se conforma cu orice alte limite aplicabile.
71.    Ne rezervăm dreptul, pentru motive justificate, de a suspenda o piață, de a refuza pariuri pe o piață sau de a anula un pariu în orice moment. Atunci când o piață este suspendată, toate pariurile plasate vor fi anulate.
72.    În cazul în care un pariu este declarat nul în baza prezentelor Termene și Condiții sau în baza regulilor pentru pariuri sportive, acesta va fi decis la cota 1.00. Acest lucru înseamnă că, pentru pariuri individuale, miza va fi rambursată în Contul dvs., iar pentru pariuri combinate, cota totală a pariului combinat va fi recalculată aplicând cota 1,00 pentru selecția care a fost declarată nulă.
73.    Ne rezervăm dreptul de a declara un pariu nul și de a reține orice potențiale câștiguri în cazul în care apar următoarele circumstanțe:
a)    integritatea evenimentului relevant a fost pusă sub semnul întrebării;
b)    prețul/cota a fost manipulat/ă;
c)    evenimentul stabilit a avut loc deja;
d)    o persoană sau persoane sunt suspectate de a acționa în conspirație;
e)    se schimbă locul de desfășurare și/sau ora de începere a evenimentului.
74.    Toate pariurile vor fi decise în funcție de rezultatul oficial al evenimentului în cauză.
75.    Dacă nu putem (din orice motiv) valida rezultatul unui eveniment (de exemplu, datorită pierderii transmisiunii live), atunci pariul în cauză va fi anulat, cu excepția cazului in care rezultatul este deja stabilit.
76.    Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru tastarea, transmiterea și/sau existența unor erori de evaluare în legătură cu orice pariu plasat. De asemenea, nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru incorectitudinea sau caracterul incomplet sau inexactitatea informațiilor furnizate prin intermediul Website-ului, inclusiv, dar fără a se limita la scoruri și rezultate live. Noi nu suntem responsabili pentru lipsa funcționării sau funcționarea necorespunzătoare a oricărui echipament/dispozitiv care împiedică plasarea pariului de către dumneavoastră.


Funcția Cash out

77.    Cash Out este o funcționalitate care permite, acolo unde este disponibilă, posibilitatea de a închide un pariu la o anumită valoare, care este afișată înainte ca rezultatul pariului în cauză să fie stabilit în mod final.

a)    Vă rugăm să aveți în vedere că funcția Cash Out este disponibilă numai pentru anumite evenimente și pariuri (astfel cum va fi afișat pe Website la un anumit moment dat) și numai în cazul în care toate pariurile pe selecțiile introduse sunt de pe piețele eligibile.
b)    Dacă selectați pentru a accepta o ofertă de cash-out, vă rugăm să aveți în vedere că între momentul selecției acestei oferte și stabilirea tuturor parametrilor ofertei poate exista o întârziere de timp, modificări de preț sau o suspendare a pieței care poate avea ca efect o nouă ofertă de cash-out, aceste modificări fiind în general generate de fluctuațiile cotelor.
c)    Funcționalitatea Cash Out ia în considerare următorii factori principali: cota inițială la care a fost plasat pariul și statusul pariului la momentul relevant.
d)    Odată ce pariul a fost închis cu succes prin Cash Out, pariul va fi considerat finalizat.
e)    Orice ofertă Cash Out se raportează și la miză, iar odată ce oferta Cash Out a fost acceptată, aceasta este definitivă.
f)    Pariurile care se califică pentru anumite bonusuri, cum ar fi sistemul Norocos 15/31/63 nu se califică pentru oferta Cash Out.
g)    Pariurile plasate care se califică sau contribuie la orice altă ofertă nu sunt eligibile pentru Cash Out și nu vor fi disponibile pentru Cash Out.
h)    Pariurile închise prin funcția Cash Out nu vor fi luate în considerare pentru rulajul bonusurilor.
i)    Pariurile care au fost plasate ca „pariuri gratuite” , „tokenuri” sau orice alt fel de bonus similar nu pot fi închise prin Cash Out.
j)    Maxbet își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau revoca disponibilitatea funcției Cash Out în orice moment, pe orice piață, tip de pariu sau oricărui client.
k)    În cazul unei erori care afectează funcția Cash Out, aceasta va fi soluționată în conformitate cu prezentele termene și condiții.
l)    În cazul unei erori de stabilire a cotelor noastre, pariul ce conține selecția afectată nu poate fi închis prin Cash Out. În cazul în care pariul afectat de erori a fost închis prin Cash Out sau acesta a fost acceptat din eroare, atunci tranzacția Cash Out va fi anulată, iar pariul original va fi și acesta anulat.
m)    În cazul în care apare o eroare prin care suma încasată prin Cash Out este incorectă, atunci tranzacția Cash Out va fi anulată, iar pariul original va fi stabilit în funcție de rezultatul final cu cotele inițiale aplicate pariului.
n)    În cazul în care se efectuează încercări suplimentare de a plasa pariuri și de a folosi funcția Cash Out pe piețele care sunt afectate de o eroare, înainte ca eroarea sa fie corectată, atunci pariul/pariurile închis/e prin Cash Out și mizele vor fi anulate.


Erori sau omisiuni
78.    Pot exista o serie de circumstanţe în care apar erori cu privire la Tranzacţiile de Jocuri de Noroc sau plăţile efectuate de noi. O eroare poate fi rezultatul unei greşeli umane sau o defecțiune la programele informatice utilizate pentru furnizarea Serviciilor (inclusiv Software-ul). În limita maximă permisă de lege, nu vom fi răspunzători pentru nicio eroare (oricum ar fi provocată), incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:
a)    orice cotă sau termeni ai unei Tranzacţii de Jocuri de Noroc sunt incorecte ca urmare a unei erori evidente sau a unei omisiuni în introducerea informaţiilor sau configurarea pieţei sau ca urmare a unei defecţiuni a programelor informatice;
b)    am făcut o "eroare palpabilă" (acest termen este utilizat în mod frecvent în industria jocurilor de noroc şi include, spre exemplu, cazul în care cotele oferite sunt semnificativ diferite faţă de cele oferite pe piaţa generală sau cazul în care s-a plasat un pariu, iar cota este evident incorectă, având în vedere probabilitatea evenimentului care are loc);
c)    continuăm să acceptăm pariuri pe o piaţă închisă sau suspendată sau la evenimente care sunt în curs de desfăşurare (cu excepţia cazurilor în care sunt acceptate pariuri live);
d)    calculăm incorect sau plătim câștiguri necorespunzătoare;
e)    apare o eroare într-un generator de numere aleatorii sau într-un tabel de câştiguri inclus, afișat sau folosit în orice joc sau produs; şi/sau
f)    apare o defecțiune a oricărui sistem hardware sau sistem de comunicaţii utilizat pentru furnizarea Serviciilor.
79.    Ne rezervăm dreptul de a corecta orice eroare identificată şi să restabilim orice Tranzacție de Jocuri de Noroc la preţul/cota corect/ă sau să aplicăm condiţiile care erau/ar fi fost disponibile (în absenţa erorii) în momentul în care tranzacţia a fost efectuată.
80.    În cazul în care nu avem posibilitatea să corectăm şi să restabilim o Tranzacţie de Jocuri de Noroc care a făcut obiectul unei erori, ne rezervăm dreptul de a anula acea tranzacţie şi de a reţine plata oricărui câştig. În cazul în care v-am acordat anumite câştiguri ca urmare a unei erori, ne rezervăm dreptul de a retrage acele câştiguri şi de a le deduce din balanţa dumneavoastră. În cazul în care câștigurile obținute ca urmare a unei erori au fost retrase din contul dumneavoastră, ne rezervăm dreptul de a utiliza toate remediile legale pentru a recupera respectivele câștiguri/sume de bani.
81.    Trebuie să ne informaţi în legătură cu orice eroare apărută cât mai repede posibil şi să nu vă folosiţi de această eroare pentru a obține câştiguri. În cazul în care vom considera că aţi exploatat această eroare pentru a obține câştiguri, nu vom avea nicio răspundere față de dvs. în legătură cu câștigurile respective. În situația în care v-am acordat câştiguri ca urmare a faptului că aţi exploatat eroarea, ne rezervăm dreptul de a revendica asemenea câştiguri şi/sau să le deducem din balanţa dumneavoastră.
82.    Nici noi, nici angajaţii, partenerii sau furnizorii noștri nu vom răspunde și nici nu ni se va solicita să vă despăgubim pentru orice eroare cauzată în furnizarea Serviciilor.


Activitate frauduloasă sau infracţională
83.    Ne rezervăm dreptul de a suspenda şi/sau închide Contul dumneavoastră şi/sau anula o Tranzacţie de Jocuri de Noroc în orice moment:
a)    în cazul în care considerăm că are loc o activitate frauduloasă;
b)    în cazul în care considerăm că abuzaţi sau încercați să abuzați de orice bonusuri şi promoţii;
c)    dacă vă suspectăm că trişaţi, conspiraţi cu alte persoane sau profitaţi de avantaje inechitabile, inclusiv, dar fără a se limita la folosirea de sisteme tip "boţi/boots" sau orice alt fel de software sau manipulați sau încercați să manipulați Software-ul;
d)    dacă descoperim că deţineţi mai mult de un cont de joc;
e)    dacă vom considera că întreprindeți orice activitate infracțională, inclusiv spălarea de bani;
f)    dacă există problema ilegalităţii cu privire la o jurisdicţie în care nu se acceptă activitatea de jocuri de noroc;
g)    dacă există suspiciunea că sunteţi minor şi/sau procesul de verificare a identităţii nu se finalizează în mod corespunzător; şi/sau
h)    în situația în care considerăm că Website-ul sau un anumit eveniment pentru care se oferă pariuri a fost manipulat (inclusiv ipoteza aranjării/trucării meciurilor) sau dacă există probleme legate de integritate cu privire la Contul dvs.
84.    Utilizarea necorespunzătoare sau abuzarea unui joc anulează orice rulaj, joc sau plăţi asociate cu activitatea dumneavoastră de a juca acel joc.
85.    Trebuie să depuneţi bani în Contul dumneavoastră numai cu scopul de a realiza Tranzacţii de Jocuri de Noroc. În cazul în care considerăm că depuneţi bani fără intenţia de a realiza o astfel de tranzacţie, vom fi obligaţi să vă suspendăm sau să vă închidem Contul şi, eventual, să raportăm această activitate către autorităţile relevante.
86.    Ne rezervăm dreptul de a închide un cont în orice moment, pentru motive justificate. De asemenea, putem închide conturile duplicate, dacă acestea există.
87.    Software-ul acestui Website a fost conceput pentru a fi folosit aşa cum este prezentat. Nu se poate folosi niciun alt fel de software și se interzice sub orice formă să se manipuleze în vreun fel software-ul existent şi nu pot fi folosite niciun fel de programe de inteligență artificială sau de asistență pentru jucători. Se interzice orice spargere, modificare sau compromitere în orice fel a Website-ului de către utilizatorii acestuia. Orice astfel comportament va conduce la închiderea contului și poate de asemenea conduce la o serie de investigații și anchete penale. Orice încălcare a termenelor și condițiilor va fi considerată majoră și poate conduce la închiderea contului.


Utilizarea Website-ului

Aspecte cu caracter general
88.    Nu oferim nicio garanţie sau declaraţie, explicită sau implicită, referitoare la acurateţea, actualitatea, caracterul complet sau adecvat al informaţiilor şi materialelor existente pe Website-ul nostru și nici cu privire la rezultatele obţinute prin utilizarea acestuia. Informaţiile nu sunt destinate să fie utilizate ca sfaturi sau recomandări, ci sunt furnizate cu scop strict informativ. Nu trebuie să vă bazați pe informațiile de pe Website atunci când încheiați o Tranzacție de Jocuri de Noroc.
89.    Sunteţi în întregime responsabil pentru folosirea și întreţinerea tuturor echipamentelor informatice, reţelelor de telecomunicaţii și serviciilor de conexiune la internet de care aveţi nevoie pentru a accesa şi utiliza Website-ul și/sau Serviciile. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere sau daună provocate de către echipamentul dumneavoastră informatic, reţeaua de comunicaţii sau conexiunea la internet.
90.    Puteți să utilizați Website-ul și Serviciile exclusiv în scopul de a realiza Tranzacţii de Jocuri de Noroc și numai pentru uz personal. Orice exploatare comercială a informațiilor din Website este strict interzisă.
91.    Este interzis să utilizați Website-ul și Serviciile pentru orice scop care este ilegal, fraudulos, abuziv, obscen, discriminatoriu, necinstit sau inadecvat. Vom reține orice câștiguri în cazul în care se suspectează o astfel de activitate. Ne veți despăgubi pe deplin și pentru toate pierderile, costurile, daunele și pretențiile ce decurg din orice asemenea activitate.


Disponibilitatea Website-ului
92.    Ne rezervăm dreptul, pentru motive justificate, de a restricționa accesul pentru unii sau toți utilizatorii (inclusiv în ceea ce privește anumite jurisdicții), pentru toate sau o parte dintre Serviciile furnizate pe Website.
93.    În anumite perioade Website-ul poate fi indisponibil din cauza lucrărilor de întreținere și/sau modificarea produselor noastre. Vă rugăm să aveți în vedere că se pot efectua modificări ale produselor sau serviciilor sau efectua lucrări de întreținere în orice moment și pentru orice motiv.
Proprietate intelectuală 
94.    Suntem titularul sau deținem licență asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală încorporate în Website (inclusiv asupra oricăror programe software aferente), precum și în materialele publicate pe Website. 
95.    Este interzis să utilizați orice parte sau informație sau material de pe Website pentru orice scopuri comerciale, fără a obține acordul în acest sens de la noi sau licențiatorii noștri.
96.    Aveți dreptul să imprimați pe o singură copie și să descărcaţi extracte a oricărei pagini de pe Website, însă strict pentru uzul personal.
97.    Este interzis să modificați în orice fel hârtia sau copiile digitale ale oricăror materiale pe care le-aţi tipărit sau descărcat și nu trebuie să utilizați orice ilustrații, fotografii, secvențe video sau audio sau orice grafică separat de orice text însoțitor.
98.    Calitatea noastră (și a oricăror colaboratori identificați) ca autorii materialelor de pe acest Website trebuie să fie recunoscută întotdeauna.
99.    Dacă printaţi, copiați sau descărcați orice parte a Website-ului cu încălcarea prezentelor Termene și Condiții, putem decide să vă suspendăm Contul. În plus, ne rezervăm dreptul de a închide Contul cu efect imediat, iar dacă vom face acest lucru trebuie să returnaţi sau să distrugeţi orice copii ale materialelor pe care le-ați obținut.


Software
100.    În măsura maximă permisă de lege, nu ne asumăm nicio responsabilitate în ceea ce priveşte Software-ul. Aveţi permisiunea de a folosi Software-ul exclusiv pentru a putea utiliza Serviciile noastre. Pentru a instala și utiliza orice Software în legătură cu utilizarea Serviciilor (de exemplu aplicaţia de poker) este necesar să acceptați Termenele și Condițiile de Descărcare Software.
101.    Noi vă acordăm o licență personală, ne-exclusivă și netransferabilă de a folosi Software-ul pentru unicul scop de a folosi Serviciile şi Website-ul, în concordanţă cu următoarele reguli. Astfel, este interzis să:
a)    instalaţi sau încărcaţi Software-ul pe un server sau pe o altă reţea, să permiteţi accesul altor persoane la Software, prin intermediul unui "panou de informare", serviciu online sau serviciu dial-in de la distanţă, serviciilor unui furnizor de prestări servicii pentru aplicaţii, unui furnizor de servicii de internet, serviciilor de externalizare sau serviciilor profesionale;
b)    folosiţi în alt scop decât cel permis, închiriaţi , împrumutaţi, transferaţi, licențiați sau copiaţi Software-ul sau să creaţi şi să distribuiţi copii ale Software-ului;
c)    întrerupeţi sau falsificaţi sau să încercaţi să întrerupeţi sau falsificaţi funcţionarea Software-ului sau a oricărei informaţii incluse în Website;
d)    folosiţi Software-ul în scopuri comerciale;
e)    decodaţi, să aplicaţi ingineria inversă, să dezasamblaţi, să decompilaţi sau să modificați sau să convertiţi în alt mod Software-ul sau orice parte a acestuia;
f)    copiaţi sau să traduceţi orice documentaţie a utilizatorului furnizată online sau în format electronic;
g)    intraţi, accesaţi sau să încercaţi să intraţi sau să accesaţi sau să ocoliţi sistemul de securitate sau să interveniţi în orice fel (fără a se limita la boţi/boots sau alte dispozitive asemănătoare), în ceea ce priveşte Website-ul sau să încercaţi să modificaţi Software-ul sau orice componente ale acestuia;
h)    flood-aţi Website-ul şi/sau Software-ul cu informaţii, multiple depuneri sau mesaje spam;
i)    folosiţi orice aplicaţie care poate afecta funcţionarea Website-ului şi/sau a Software-ului în orice fel, de exemplu prin introducerea de viruşi, bombe logistice sau materiale similare care pot fi dăunătoare;
j)    atacaţi Website-ul prin atacuri de tip DDOS.
102.    Înțelegeți și acceptați că, în cazul anumitor jocuri (spre exemplu cazinou), un generator de numere aleatorii determină rezultatele jocurilor. De asemenea, acceptați în mod expres că dacă există o discrepanță între rezultatul jocului care este afișat dumneavoastră şi rezultatul care apare pe server-ul de joc, rezultatul de pe server-ul de joc va prevala. Totodată, acceptaţi că înregistrările din sistemele noastre vor prevala pentru determinarea condițiilor şi a circumstanţelor participării dumneavoastră la activităţile de jocuri de noroc şi a rezultatului participării la joc.
103.    Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că Software-ul și fișierele pe care trebuie să le instalați pentru a utiliza Serviciile nu conțin viruși informatici. Cu toate acestea, având în vedere dezvoltarea constantă și imprevizibilă a tehnologiilor folosite pentru coruperea sistemelor informatice și infectarea cu viruși informatici, și dumneavoastră aveți obligația de a vă proteja sistemele și de a deține capacitatea de a reinstala orice date sau programe pierdute din cauza unui virus.
104.    În măsura maximă permisă de lege, nici noi și nici furnizorii noștri de software nu vom fi responsabili pentru orice costuri, cheltuieli, pierderi sau cereri de despăgubiri rezultate din comunicaţii sau erori de sistem, care apar în legătură cu orice caracteristici sau componente ale Software-ului sau orice defecţiuni create dispozitivelor dumneavoastră (calculator, telefon mobil), prin folosirea Software-ului. În cazul unor astfel de evenimente, avem posibilitatea, dar nu suntem obligaţi, să ştergem orice joc relevant din Software şi de pe Webite şi de a lua acţiunile necesare pentru a corecta astfel de erori.
105.    Software-ul poate conţine informaţii confidenţiale care sunt secrete şi au valoare comercială atât pentru furnizorul de software, cât şi pentru noi. Nu aveţi dreptul de a utiliza sau de a dezvălui acele informaţii confidenţiale decât în concordanţă cu prezentele termene şi condiţii.


Folosirea de "cookies" pe Website
106.    Website-ul foloseşte "cookies" pentru a urmări felul în care navigați pe internet şi pentru a asigura o funcţionalitate adiţională. Un "cookie" este un fişier de mici dimensiuni, de format text, care este descărcat pe calculatorul dumneavoastră în momentul accesării Website-ului şi care ne permite să vă recunoaştem de fiecare dată când vă întoarceţi pe Website. Ne folosim de aceste "cookies" pentru operarea Website-ului, inclusiv pentru a vă permite să rămâneţi logaţi pe măsură ce vă deplasaţi dintr-o parte a Website-ului în alta. De asemenea, folosim "cookies" din perspectivă analitică pentru a identifica sursa posibilelor erori întâlnite de clienţii noştri şi prin urmare pentru a ne ajuta să îmbunătăţim experienţa clienţilor noştri.
107.    Dacă vă opuneţi utilizării acestor "cookies" sau dacă doriţi să ştergeţi orice asemenea "cookies" stocate pe calculator, trebuie să urmaţi instrucţiunile pentru ştergerea "cookies" şi dezactivarea viitoarelor "cookies" de pe browserul dumneavoastră sau de pe orice software echivalent. Pentru mai multe informaţii, puteţi accesa www.aboutcookies.org. Vă rugăm să reţineţi că prin ştergerea sau dezactivarea "cookie-urilor" este posibil să nu mai puteţi accesa anumite secţiuni sau caracteristici ale Website-ului.

 

Limitarea răspunderii
108.    În conformitate cu dispozițiile art. 1355 alin. (2) din Codul Civil, Maxbet nu își asumă nicio răspundere pentru prejudiciile cauzate, printr-o simplă imprudență sau neglijență, bunurilor dumneavoastră.
109.    Nicio dispoziție din prezentele Termene şi Condiții nu limitează răspunderea noastră în caz de deces sau vătămare personală care rezultă din intenție sau culpă gravă din partea noastră și nici orice alt tip de răspundere care nu poate fi exclusă sau limitată în virtutea legislației aplicabile. Drepturile dvs. legale rămân neafectate, iar noi vom da dovadă de diligență atunci când vă vom furniza Servicii în conformitate cu prezentele Termene și Condiții.


Răspunderea Dumneavoastră
110.    Înțelegeți și acceptați în mod expres să ne despăgubiți (atât pe noi, cât și pe angajații, agenții și /sau partenerii noștri) în caz de orice pretenții, răspunderi, costuri sau cheltuieli, ce pot apărea ca rezultat al încălcării de către dvs. a prezentelor Termene şi Condiții sau printr-o încălcare a oricăror dispoziții legale aplicabile. În eventualitatea în care există o astfel de încălcare, Contul vă va fi suspendat și orice sold pozitiv din balanța dumneavoastră va fi reținut de noi în așteptarea desfășurării anchetei și/sau a rezultatului oricăror proceduri legale.


Alte Dispoziții

Modificarea Termenelor şi Condițiilor
111.    Astfel cum se precizează în secțiunea introductivă, prezentele Termene şi Condiții pot fi modificate de către noi, în orice moment, cu respectarea legislației aplicabile.
112.    Orice pariuri acceptate, dar nesoluționate înainte de intrarea în vigoare a noilor Termene şi Condiții se vor supune versiunii Termenelor şi Condițiilor aplicabile la momentul la care s-a acceptat respectivul pariu.


Plângeri
113.    Dacă doriți să formulați o plângere cu privire la acest Website sau Serviciile furnizate de noi, vă rugăm ca mai întâi să luați legătura cu departamentul de Servicii Clienți la adresa: [email protected].
În cazul oricărei dispute, utilizatorul înțelege și este de acord că înregistrările serverului nostru prevalează în stabilirea rezultatului oricărei pretenții. Înțelegeți și sunteți de acord că, în cazul unei neconcordanțe între rezultatul care apare pe ecran și cel înregistrat pe serverul de joc, rezultatul de pe serverul de joc va prevala. Când vom dori să contactăm utilizatorii cu privire la o dispută, vom face acest lucru folosind oricare dintre " Detaliile dvs. de contact”. Dacă în urma procesului nostru desfășurat la nivel intern veți continua să fiți nesatisfăcut de rezultat, aveți dreptul de a formula o plângerea adresându-vă Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (O.N.J.N.).
Informaţii referitoare la O.N.J.N. și datele de contact ale acestei autorități se pot gasi pe pagina de internet http://onjn.gov.ro/. Va rugăm să vă asigurati că ne furnizaţi, la notificarea plângerii, informatii complete, clare și neechivoce despre identitatea dumneavoastră și toate detaliile relevante cu privire la plângerea dumneavoastră, deoarece neefectuarea acestui lucru poate împiedica sau îngreuna desfășurarea investigației și nu vom fi în aceste circumstanțe responsabili pentru rezultatul acestei lipse de acţiune sau întârziere.


Evenimente în afara controlului nostru
114.    Nu vom fi într-o situație de încălcare a prezentelor Termene şi Condiții și nici nu vom fi responsabili în ceea ce privește o întârziere în executarea oricărei obligații pe care o avem în virtutea prezentelor Termene şi Condiții dacă o astfel de întârziere sau neexecutare rezultă dintr-un eveniment aflat în afara de controlului nostru rezonabil.


Nerenunțare
115.    Neexecutarea din partea noastră sau întârzierea în executare sau aplicarea parțială a oricărei dispoziții din prezentele Termene şi Condiții nu reprezintă o renunțare la oricare dintre drepturile sau remediile de care beneficiem. Nicio exercitare singulară sau parțială a unui asemenea drept sau remediu nu va împiedica sau limita nicio altă exercitare ulterioară a oricărui drept sau remediu.


Caracterul independent
116.    În eventualitatea în care orice prevedere din prezentele Termene şi Condiții va fi calificată de către orice autoritate sau instanță de judecată competentă ca fiind nulă, ineficace sau excesivă fie în totalitate, fie parțial, valabilitatea celorlalte prevederi din prezentele Termene și Condiții precum și restul prevederii în cauză vor continua să rămână în vigoare și să producă efecte depline.


Acordul complet
117.    Prezentele Termene şi Condiții, precum și orice alte reguli sau politici la care se face referire în cadrul acestora sau care guvernează relația dvs. cu noi (spre exemplu, Politica de Confidențialitate, regulamentele de joc, politicile privind ofertele promoționale sau bonusurile oferite de Maxbet), reprezintă întregul acord dintre dvs. și noi și țin locul oricăror înțelegeri sau angajamente anterioare dintre dvs. și noi. 


Cesiune
118.    Putem cesiona sau transfera oricare dintre sau totalitatea drepturilor și obligațiilor noastre în virtutea prezentelor Termene şi Condiții, notificându-vă în prealabil cu privire la aceste aspecte. Putem cesiona sau transfera drepturile și obligațiile noastre către orice cumpărător al afacerii noastre, fie în totalitate, fie parțial. Putem de asemenea să subcontractăm sau să delegăm în orice fel oricare dintre sau toate obligațiile noastre în virtutea prezentelor Termene şi Condiții către orice terță parte, cu respectarea legislației aplicabile și notificându-vă în prealabil despre această subcontractare/delegare.
119.    Prezentele Termene şi Condiții au caracter personal pentru dvs., iar dvs. nu puteți cesiona sau transfera în orice fel niciunul dintre drepturile sau obligațiile ce vă revin în virtutea prezentelor Termene şi Condiții.


Notificări
120.    Înțelegeți și acceptați în mod expres că puteți primi comunicări din partea noastră în format electronic. Comunicările în format electronic pot fi postate pe paginile din cadrul Website-ului şi/sau fişierele de tip Asistenţă/mesaj ale aplicaţiei dumenavoastră şi/sau transmise la adresa dumneavoastră de email înregistrată în Cont. Toate comunicările în format electronic se vor considera ca fiind "în scris" şi că au fost primite nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare de la data postării sau transmiterii, fie că aţi primit efectiv sau recuperat corespondenţa respectivă sau nu. Ne rezervăm dreptul, dar nu ne asumăm niciun fel de obligație de a vă furniza comunicări şi în format tipărit, pe suport hârtie. Orice notificări ce trebuie să ne fie comunicate în scris sau orice întrebări cu privire la prezentul acord trebuie adresate către Maxbet Malta Limited. Vă rugăm să aveți în vedere că orice comunicări transmise conform acestui paragraf vor fi guvernate de Politica noastră de Confidenţialitate.


Legislaţia aplicabilă
121.    Prezentele termene şi condiţii sunt guvernate de legislaţia din România şi orice litigiu privind prezentele termene și condiții, dacă nu va fi soluționat pe cale amiabilă, va fi supus spre soluționare instanţelor de judecată competente din România.


Link-uri
122.    Atunci când furnizăm link-uri către alte site-uri web, facem acest lucru numai în scop informativ, iar dumneavoastră accesați aceste link-uri pe propria răspundere. Nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate în ceea ce priveşte conţinutul sau utilizarea niciunui asemenea site web cu privire la informaţiile ce apar pe aceste site-uri.


Bonusuri
123.    Maxbet organizează periodic campanii de bonusuri pentru diferite produse de jocuri de noroc oferite. Clauzele şi condiţiile mecanismului de bonus sunt definite în politica/regulamentul aplicabil bonusului, care poate fi adaptat, în anumite situații, în funcție de o anumită campanie de bonusuri. Bonusurile pot fi supuse anumitor cerințe de pariere de un număr de ori ("cerinţă de rulaj") înainte ca orice câștiguri derivate din utilizarea bonusului să poată fi retrase. Dacă un bonus este supus unei cerinţe de rulaj, câştigurile generate de utilizarea bonusului vor putea fi retrase numai atunci când cerinţa de rulaj este îndeplinită.
124.    Un titular de Cont este eligibil pentru un singur bonus per fiecare campanie.
125.    Un titular de Cont are dreptul la un singur bonus per cont, ceea ce înseamnă cel mult un bonus pentru același utilizator, adresă IP, dispozitiv informatic, familie, adresă de domiciliu/reședință, număr de telefon, card de credit sau de debit sau cont de plată electronică, adresă de e-mail şi medii în care calculatoarele sunt folosite în comun (universitate, asociaţie, şcoală, bibliotecă publică, loc de muncă etc.).
126.    Abuzul în legătură cu un bonus poate cuprinde, însă fără a se limita la, următoarele:
a)    încălcarea clauzelor şi condiţiilor privind bonusul, pariurile gratuite sau orice altă ofertă promoţională;
b)    deschiderea mai multor conturi în scop de a pretinde mai multe bonusuri.
127.    În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că titularul de cont a comis sau a încercat să comită un abuz în legătură cu un bonus, pe cont propriu sau împreună cu alte persoane, Maxbet îşi rezervă dreptul :
a)    să reţină bonusul alocat titularului de cont şi orice câştig obţinut din bonusul respectiv şi/sau
b)    să revoce, să refuze sau să retragă o ofertă de bonus făcută titularului de cont şi/sau
c)    să blocheze accesul la anumite produse şi/sau 
d)    să excludă titularul de cont de la orice ofertă promoţională viitoare şi/sau 
e)    să închidă cu efect imediat contul titularului de cont.
128.    În cazul în care există o suspiciune rezonabilă că o serie de pariuri au fost plasate de un client sau de un grup de clienţi, ceea ce, ca urmare a unui bonus, a unui pariu gratuit sau a oricărei alte oferte promoţionale, are ca rezultat profituri garantate clientului indiferent de rezultat, Maxbet îşi rezervă dreptul să recupereze bonusul şi să decidă pariurile la cotele corecte, să anuleze pariurile gratuite şi/sau să anuleze orice pariu finanţat de bonus sau de câştigurile din bonus.


Politica prevenirii spălării banilor
129.    Maxbet, precum şi toate autorităţile relevante pot controla toate tranzacţiile pentru a preveni spălarea banilor şi frauda privind tranzacţiile. Toate tranzacţiile vor fi verificate în vederea prevenirii spălării banilor.

Versiunea martie 2024

 

REGULI DE PARIERE

LIVE - Reguli generale

Dacă rezultatul unui pariu/eveniment nu poate fi verificat oficial ne rezervăm dreptul de a amâna validarea acestuia până vor exista informații oficiale.

În caz de erori de afișare ale datelor introduse în sistem, ORGANIZATORUL își rezervă dreptul de a considera pariurile ca fiind nule sau să le valideze folosind cotele corecte chiar dacă erorile sunt descoperite după sfârșitul evenimentului. Este inclusă și deviația cu mai mult de 100% a plății în comparație cu media pieței.

Dacă din diferite motive transmisia video a evenimentului este întreruptă, dar acesta se desfășoară normal, pariurile vor fi validate normal. Dacă rezultatul unui eveniment nu poate fi verificat oficial ne rezervăm dreptul de a valida evenimentul cu cota 1.00.

În cazul unei validări incorecte a unui pariu/eveniment ne rezervăm dreptul de a corecta oricând eroarea chiar și după finalizarea evenimentului.

Dacă un eveniment este contramandat, amânat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului regulamentar de joc şi nu este continuat în decurs de 48 de ore, pariul pentru acest eveniment și derivatele care nu au fost deja determinate sunt nule şi se acordă cotă 1.00.

Doar dacă nu se menționează altfel în regulamentele specifice ale sportului, în cazul în care, pentru orice partidă listată, locația pentru acea partidă se modifică în terenul inițial al echipei aflate în deplasare, pariurile plasate în listarea originală vor fi declarate nule. Dacă locația este schimbată în altă locație decât terenul echipei aflate în deplasare, pariurile sunt valabile atât timp cât echipa gazdă este încă desemnată că echipă gazdă. Această regulă nu este valabilă pentru evenimentele jucate pe teren neutru, meciurile sau turneele cu locația stabilită .

În situația în care, din cauza dificultăților tehnice intervine imposibilitatea de a afișa numele complet al concurenților (de ex. numele concurenților la meciurile de tenis, numele cluburilor și altele), se poate abrevia numele concurenților. Erorile precum tipărirea numelui competiție sau al concurenților în mod greșit (de exemplu: Barcelona - Barcelona) - dacă nu afectează esența pariurilor - nu vor fi luate în considerare. Dacă eroarea este de așa natură încât această afectează înțelegerea pariurilor, respectivele pariuri vor fi anulate, iar cota acordată va fi 1.00 (de exemplu: în loc de Real Madrid este scris Real Mallorca, ș.a.m.d).

Dacă în locul echipei principale a unui club joacă echipa de rezerve sau tineret acel eveniment va fi anulat, în cazul tuturor evenimentelor din ofertă.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda cotele unui eveniment în caz de probleme tehnice sau dacă se constată o încercare de fraudare.

Ne rezervăm dreptul de a anula anumite pariuri dacă au fost câștigate profitând de o eroare tehnică a sistemului (fără a ne limita doar la acest motiv).

Doar dacă nu este menționat altfel scorul de 0:0 este considerat par.

Câștigă restul meciului – Se indică rezultatul intervalului de timp de la momentul plasării pariului și până la finalul timpului regulamentar de joc (în momentul plasării pariului nu se mai ia în considerare scorul înregistrat până atunci)

Câștigă restul reprizei “X” - Se indică rezultatul intervalului de timp de la momentul plasării pariului și până la finalul reprizei “X” (în momentul plasării pariului nu se mai ia în considerare scorul înregistrat până atunci)

Câștigă restul sfertului “X” - Se indică rezultatul intervalului de timp de la momentul plasării pariului și până la finalul sfertului “X” (în momentul plasării pariului nu se mai ia în considerare scorul înregistrat până atunci) 

 

FOTBAL

Toate pariurile (excepție făcând pariurile pe pauză, prima repriză, prelungiri, penalty-uri) se referă la timpul regulamentar, decât dacă nu se specifică altfel în mod special în oferta de pariere.

Evenimentele sunt validate conform timpului regulamentar de joc al unui meci de fotbal (dacă în ofertă nu se specifică altfel) inclusiv prelungirile dictate de arbitru cauzate de accidentări/întreruperi din timpul jocului, dar nu include reprizele de prelungiri sau loviturile de departajare.

Dacă pariul rămâne deschis după ce următoarele evenimente au avut loc: goluri, cartonașe roșii sau galben-roșu, penalty-uri, sau în situațiile în care o decizie a video asistent referee (VAR) duce la acordarea unuia din evenimentele menționate mai sus, ne rezervăm dreptul de a anula pariul.

Dacă pariul a fost deschis cu un cartonaș lipsă sau incorect, ne rezervăm dreptul de a anula pariul.

În cazul în care cotele au fost oferite cu un timp al meciului incorect (mai mult de 5 minute), ne rezervăm dreptul de a anula pariul.

Dacă se introduce un scor greșit, toate pariurile vor fi anulate pentru intervalul de timp în care a fost afișat scorul greșit.

Dacă numele echipelor/jucătorilor sau categoriile sunt afișate incorect, ne rezervăm dreptul de a acorda cotă 1.00 pariului.

În cazul oricăror schimbări cauzate de video asistent referee (VAR), care afectează scorul sau cartonașele/cornerele/penalty-urile, din momentul în care a avut loc evenimentul în cauză și până la momentul în care decizia este luată de oficiali, ne rezervăm dreptul de a acorda cotă 1.00 pariului.

În cazul pariurilor pe cartonașe (doar pentru pariurile în care nu se specifică culoarea cartonașului), cartonașul galben se consideră 1 cartonaș, iar cartonașul roșu 2. Al doilea cartonaș galben al unui jucător nu se ia în considerare. În consecință, un jucător nu poate avea mai mult de 3 cartonașe. Validarea se face conform tuturor dovezilor de cartonașe arătate în timpul regulamentar de 90 de minute. Cartonașele arătate după timpul regulamentar nu se iau în considerare.

Cartonașele primite de non-jucători (jucători care au fost înlocuiți, antrenori, jucători aflați pe bancă) nu se iau în considerare.

Cornerele acordate, dar neexecutate, nu sunt luate în considerare.

Autogolul nu este luat în considerare în cazul pariurilor de tipul “marcator oricând” sau „jucătorul marchează”.

Toți jucătorii care încep meciul sau intră pe parcursul meciului sunt considerați că participanți la joc.

Dacă un marcator nu este în ofertă și înscrie toate pariurile pe marcatori rămân valabile.

Validările se fac, în general, pe baza imaginilor TV sau din sursele oficiale disponibile (nu sunt luate în calcul decât în cazul unor statistici evident incorecte)

Validările pariurilor se decid în baza timpului anunțat la TV. Dacă acesta nu este disponibil, atunci este luat în calcul minutul conform timpului (ceasului) oficial al jocului.

Pariurile se decid conform minutului în care mingea depășește linia porții și nu minutul în care mingea a fost șutată.

Pariurile pe intervale de cornere se decid în baza timpului în care se joacă lovitura de la colț și nu a timpului în care această a fost primită sau acordată.

Pariurile pe intervale de cartonașe se decid în baza timpului în care se arată cartonașul și nu a timpului în care s-a produs încălcarea regulilor.

Pariurile pe intervale de ofsaiduri se decid în baza timpului în care arbitrul ia decizia. Această regulă va fi aplicată în orice situație care implică video asistent referee (VAR).

Pariurile pe intervale de penalty-uri se decid în baza timpului în care arbitrul ia decizia. Această regulă va fi aplicată în orice situație care implică video asistent referee (VAR).

Penaltiurile acordate dar neexecutate nu sunt luate în considerare.

În cazul pariurilor pe cartonașe fără a se specifică culoarea cartonașului, cartonașul galben se numără ca 1 cartonaș iar cel roșu sau galben-roșu se numără ca 2. Al doilea cartonaș galben pentru un jucător care duce la un galben-roșu nu se ia în considerare. În consecință, un jucător nu poate primi mai mult de 3 cartonașe.

În cazul pariurilor pe puncte de cartonașe, cartonașul galben se consideră 10 puncte și cartonașele roșii sau galben-roșii valorează 25 de puncte. Al doilea galben pentru un jucător care duce la un cartonaș galben-roșu nu se ia în considerare. În consecință, un jucător nu poate acumula mai mult de 35 de puncte de penalizare.

Pentru pariurile pe intervale de tip 5 min. / 15 min., vor fi luate în considerare și evenimentele (goluri, cornere) din minutele de prelungire acordate de către arbitru care au legătură cu intervalele 41-45 respectiv 31-45 ale reprizei specificate.

Pentru metodă înscrierii golului X:

- Lovitură liberă: golul trebuie să se înscrie direct din lovitură liberă sau corner pentru a se lua în considerare. Loviturile deviate se iau în considerare dacă golul se atribuie Participantului care a executat lovitura liberă sau cornerul.

- Penalty : golul trebuie să se înscrie direct din lovitură de pedeapsă. Golurile înscrise după o respingere sau ratarea loviturii nu se iau în considerare.

- Autogol: dacă golul a fost declarat autogol.

- Cu capul: ultima atingere a mingii de către marcator trebuie să fie efectuată cu capul.

- Șut: golul trebuie să se înscrie cu orice altă parte a corpului decât capul, iar alte tipuri nu se iau în considerare.

- Niciun gol înscris.

 

Tenis

 

Important

-     În caz de retragere sau neprezentare a oricărui jucător, toate pariurile nedecise sunt considerate nule.

-     În caz de orice întârziere (ploaie, întuneric, etc.) toate pariurile rămân nesetate și vor rămâne în continuare valabile până când meciul se va relua.

-     Dacă se acordă punct de penalizare de către arbitru, toate pariurile pe game-ul respectiv rămân valabile.

-     În cazul în care un meci se termină înainte că un anumit punct/ game să fie finalizat, toate punctele/ game-urile legate de punctul/ game-ul respectiv vor fi considerate nule.

-     În cazul în care un jucător declară forfait înainte de începerea meciului sau Organizatorii declară turneul încheiat din orice motiv, se acordă cotă 1.00.

-     În cazul unei retrageri sau descalificări a unui jucător toate pariurile nedecise se vor considera nule, cu excepția pariurilor deja stabilite.

-     Pentru meciurile de tenis la dublu, care se joacă 2/3 seturi, cel de-al treilea set cunoscut sub denumirea de maxi tie break se ia în considerare la omologarea pariurilor ca și un set normal.

 

 

Reguli de omologare/anulare

-     Dacă un anumit pariu rămâne deschis cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotei, ne rezervăm dreptul să declarăm pariul respectiv nul.

-     Dacă jucătorul/echipa este afișat/ă incorect, ne rezervăm dreptul să declarăm pariul respectiv nul.

-     Dacă un jucător se retrage, toate pariurile nedecise sunt considerate nule.

-     Dacă setul decisiv al unui meci – Cel mai bun din 3 - este disputat sub forma unui tie-break – atunci acesta va fi considerat că al treilea set.

-     Fiecare tie-break sau Super tie-break este considerat ca fiind un singur game.

 

BASCHET

 

-     Cine înscrie al x-lea punct? (include prelungirile) – În cazul în care un meci se termină înainte de a fi atins al x-lea punct, pariurile vor fi anulate.

 

-     Care echipa va ajunge prima la x puncte? (include prelungiri)  la x puncte (include prelungiri)  - În cazul în care un meci se termină înainte de a fi atins al x-lea punct, pariurile vor fi anulate.

-     Vor fi prelungiri? - Pariurile vor fi validate cu “da” dacă la finalul timpului regulamentar meciul se termină la egalitate, indiferent dacă se joacă sau nu prelungiri.

-     Important- Pariurile nu iau în considerare prelungirile decât dacă este precizat diferit.

-     Reguli de validare și anulare - În cazul în care un meci este întrerupt sau amânat și nu este continuat în termen de 48 de ore de la dată inițială, pariurile nedecise vor fi anulate.

-     În cazul în care cotele au fost oferite cu o ora incorectă a meciului (mai mult de 2 minute), ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

-     Dacă anumite tipuri de pariuri rămân deschise cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotelor, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

-     În cazul în care un meci nu se termină la egalitate, dar se joacă prelungiri pentru a determina calificarea unei echipe, pariurile vor fi validate în funcție de rezultatul final al timpului regulamentar.

 

Baseball

 

Care echipa ajunge prima la x puncte? – Dacă un inning se termină înainte de atingerea punctului x ( incl. prelungiri), pariurile vor fi anulate.

Când se va decide meciul - Acest pariu va fi considerat “inning suplimentar” dacă la finalul timpului regulamentar (după 9 inning-uri) meciul se termină la egalitate, indiferent dacă se joacă reprize suplimentare sau nu.

Vor fi prelungiri? – Pariul va fi stabilit cu “Da” dacă la sfârșitul timpului regulamentar (după 9 inning-uri) meciul se termină la egalitate, indiferent dacă se joacă sau nu inning-uri suplimentare.

Rezultatul jucătorului x la lovire – Dacă un run intenționat este semnalat, acesta va conta, iar pariurile vor fi anulate.

Jucătorul care a fost eliminat a x-a oară la lovire - Dacă un run intenționat este semnalat, acesta va conta, iar pariurile vor fi anulate.

 

Important

Pariurile nu iau în considerare prelungirile decât dacă este precizat diferit.

 

Reguli de validare și anulare

Toate pariurile vor fi validate conform rezultatului final după 9 inning-uri (8.5 inning-uri dacă echipa gazdă conduce în acel moment).

În cazul în care un meci este întrerupt sau anulat și nu se va relua în aceiași zi, toate pariurile vor fi anulate.

Dacă anumite tipuri de pariuri rămân deschise cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotelor, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

 

Futsal

 

Important

·     Toate pariurile ( cu excepția pauză, prima repriză, prelungiri, penaltiuri) sunt luate în considerare doar pentru timpul regulamentar.

·     În cazul în care un meci este întrerupt și continuă în termen de 48 de ore de la dată inițială de începere a meciului, toate pariurile deschise vor fi validate. În caz contrar, toate pariurile vor fi anulate, excepție fac pariurile care sunt deja finalizate.

 

Reguli de validare și anulare

·     În cazul în care pariurile rămân deschise atunci când următoarele evenimente au avut loc: goluri, cartonașe galbene/roșii, penalty-uri, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     În cazul în care un pariu este deschis cu un cartonaș roșu lipsa sau incorect, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     În cazul în care au fost oferite cote incorecte în timpul meciului (mai mult de 2 minute), ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     Dacă este introdus un scor greșit, toate pariurile vor fi anulate pentru intervalul de timp în care scorul a fost incorect.

·     În cazul în care un meci este întrerupt sau amânat și nu este continuat în termen de 48 de ore de la dată inițială, pariurile nedecise vor fi anulate.

·     Dacă numele unei echipe sau competiția sunt afișate incorect, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

 

FORMULA 1 / Moto GP

1.  Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare întotdeauna clasamentul stabilit de către primele anunțuri oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.

2.  În cazul de amânare sau întrerupere se așteaptă 48 de ore. În caz că nu se continuă toate evenimentele care nu au fost decise vor fii validate cu cota 1.00.

3.  Dacă unul dintre sportivi abandonează sau este descalificat în timpul evenimentului, se consideră că a participat la competiție.

4.  Rezultatele pariurilor vor fi omologate conform clasamentului oficial anunțat de către Organizatorii cursei (conform regulamentelor FIA).

5.  Evenimentele a căror durată a fost scurtată din cauza condițiilor meteorologice sau altor circumstanțe, dar ale căror rezultate au fost declarate oficiale de către Asociațiile Oficiale, vor fi validate în consecință.

6.  În cazul pariului “duel piloți” ambii piloți trebuie să înceapă cursa. În cazul în care unul dintre piloți nu finalizează cursa, celălalt pilot va fi desemnat câștigător. Dacă niciunul dintre piloți nu finalizează cursa, pariul duel va fi rambursat.

 

 

 

 

Hochei pe iarbă

 

-     Toate pariurile se referă la timpul regulamentar (decât dacă nu se specifică altceva în oferta de pariere)

Reguli de omologare și anulare

-     Dacă un meci este întrerupt sau amânat și nu se reia în 48h de la ora inițială de start, pariurile vor fi considerate nule.

-     Dacă un anumit pariu rămâne deschis cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotei, ne rezervăm dreptul să declarăm pariul respectiv nul.

 

Rugby Union + League

 

Important

-     Toate pariurile (excepție: pariurile pe eventualele reprize de prelungiri) sunt doar pentru timp regulamentar.

-     Dacă un meci este întrerupt, dar se reia în interval de 48h de la ora inițială de start, toate pariurile deschise vor fi omologate cu rezultatul final. În caz contrar, toate pariurile nedecise sunt considerate nule.

-     Meci standard de 80 minute – toate pariurile se omologhează pe baza rezultatului după 80 de minute jucate(decât dacă nu se specifică altceva în oferta de pariere). Aici este inclusă orice întrerupere cauzată de o eventuală accidentare, dar nu include și eventualele reprize de prelungiri, timpul alocat pentru o lovitură de penalizare sau regulă “moarte subită”.

 

Reguli de omologare și anulare

-     Dacă un pariu rămâne deschis când oricare dintre următoarele evenimente: schimbare de scor sau cartonaș roșu, au avut loc, ne rezervăm dreptul să declarăm pariul respectiv nul.

-     Dacă pariul a fost deschis fără să fie menționat un eventual cartonaș roșu deja acordat, sau cu un eventual cartonaș roșu care nu s-a acordat de fapt, ne rezervăm dreptul să declarăm pariul respectiv nul.

-     Dacă meciul a fost oferit cu o ora de start greșită (mai mult de 2 minute diferență), ne rezervăm dreptul să declarăm pariul respectiv nul.

-      Dacă un meci este întrerupt sau amânat și nu se reia în 48h de la ora inițială de start, toate pariurile încă nedecise vor fi anulate.

-     Dacă numele unei echipe sau a unei categorii sunt afișate incorect, ne rezervăm dreptul să declarăm toate pariurile nule.

 

Rugby Sevens

 

Important

-     Toate pariurile (excepție: pariurile pe eventualele reprize de prelungiri) sunt doar pentru timp regulamentar.

-     Dacă un meci este întrerupt, dar se reia în interval de 48h de la ora inițială de start, toate pariurile deschise vor fi omologate cu rezultatul final. În caz contrar, toate pariurile nedecise sunt considerate nule.

-     Meci 14/20 minute – toate pariurile se omologhează pe baza rezultatului după 14/20 de minute jucate(decât dacă nu se specifică altceva în oferta de pariere). Aici este inclusă orice întrerupere cauzată de o eventuală accidentare, dar nu sunt incluse și eventualele reprize de prelungiri, timp alocat pentru o lovitură de penalizare sau regulă “moarte subită”.

 

Reguli de omologare și anulare

-     Dacă un pariu rămâne deschis când oricare dintre următoarele evenimente: schimbare de scor sau cartonaș roșu, au avut loc, ne rezervăm dreptul să declarăm pariul respectiv nul

-     Dacă pariul a fost deschis fără să fie menționat un eventual cartonaș roșu deja acordat, sau cu un eventual cartonaș roșu care nu s-a acordat de fapt, ne rezervăm dreptul să declarăm pariul respectiv nul.

-     Dacă meciul a fost oferit cu o ora de start greșită (mai mult de un minut diferență), ne rezervăm dreptul să declarăm pariul respectiv nul .

-      Dacă un meci este întrerupt sau amânat și nu se reia în 48h de la ora inițială de start, toate pariurile încă nedecise vor fi anulate.

-     Dacă numele unei echipe, sau a unei categorii sunt afișate incorect, ne rezervăm dreptul să declarăm toate pariurile nule.

 

MMA

 

-     În cazul în care o luptă este abandonată din cauza unor circumstanțe neprevăzute (de exemplu, probleme în arenă), toate pariurile pentru rezultat final (1, 2 sau 1, X, 2) vor fi anulate. Pariurile deja decise vor fi validate (de exemplu, dacă meciul ajunge în rundă a 3-a, pariurile pe peste 1,5 runde vor fi considerate câștigătoare), iar pariurile nedecise vor fi anulate.

 

-     În scopul validări rezultatelor se consideră jumătate din rundă (1 minut pentru o rundă de 2 minute, 1 minut și 30 de secunde pentru o rundă de 3 minute, 2 minute și 30 de secunde pentru o rundă de 5 minute, etc).

De exemplu, dacă într-o lupta cu rundă de 5 minute meciul se încheie în rundă 3-a fix în minutul 2 și 30 de secunde, pariul pe peste 2.5 runde este câștigător.

 

-     Pentru pariul câștigător (rezultat final) dacă nu este oferit selecția pentru egal iar meciul se termină la egalitate, pariul va fi anulat.

 

 

 

Tenis de masă

 

Cine CÂȘTIGĂ punctul x în setul y

·     Dacă un set se termină înainte de atingerea punctului x, aceste pariuri vor fi anulate.

 

Important

În cazul în care un meci nu se finalizează toate pariurile nedecise for fi anulate.

Reguli de validare și anulare

·     În cazul în care un meci este întrerupt și nu continuă în termen de 48 de ore de la dată inițială de începere a meciului, toate pariurile vor fi anulate.

·     Dacă anumite tipuri de pariuri rămân deschise cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotelor, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     Dacă numele unei echipe sau competiția este afișată incorect, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     Dacă un jucător se retrage toate pariurile vor fi anulate.

·     Se vor face deduceri oficiale de puncte luate în considerare pentru toate pariurile nedeterminate. Pariurile care au fost deja stabilite nu vor fi luate în considerare.

 

Fotbal American

 

Total puncte Echipa 1 – Include prelungiri

Total puncte Echipa 2 - Include prelungiri

Important

·     În caz de întârziere (ploaie, întuneric, etc) toate pariurile rămân deschise și vor fi reluate când meciul va continuă

·     Pariurile nu iau în considerare prelungirile decât dacă este precizat diferit.

·     Toți jucătorii oferiți sunt considerați runners.

·     Jucătorii care nu se regăsesc în foaia de joc sunt considerați “Concurentul 1 alt jucător” sau “Concurentul 2 alt jucător” în scopul validării.

·     Notă: nu sunt incluși jucătorii care nu au cote active.

·     Jucătorii defensivi sau ai echipei speciale sunt considerați că fiind “Concurentul 1 d/st” sau “Concurentul 2 d/st” în scopul validării, chiar dacă jucătorul este listat.

·     Pariurile se vor decide în baza statisticilor și informațiilor afișate la TV de către Asociațiile Oficiale, cu excepția cazurilor în care există dovezi clare că aceste statistici nu sunt corecte.

Reguli de validare și anulare

·     Dacă anumite tipuri de pariuri rămân deschise cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotelor, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     În cazul în care cotele au fost oferite cu o ora incorectă a meciului (mai mult de 89 de secunde), ne rezervăm dreptul de a anula pariurile

·     Dacă este introdus un scor greșit, toate pariurile vor fi anulate pentru intervalul de timp în care scorul a fost incorect.

·     Dacă numele unei echipe sau competiția este afișată incorect, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

 

Handbal

 

·     Pentru pariul “Cine marchează al X-lea gol” (include prelungiri), dacă meciul se încheie înainte de a fi atins acest număr de “X” goluri, pariul va fi anulat (va primi cota 1.00).

·     Pentru pariul “Cine va ajunge primul la X goluri”, dacă meciul se încheie înainte de a fi atins acest număr de “X” goluri, pariul va fi anulat (va primi cota 1.00).

 

Important

·     Toate pariurile cu excepția “Cine marchează al X-lea gol” și “Cine va ajunge primul la X goluri” sunt doar pentru timpul regulamentar.

·     Dacă meciul se va decide la lovituri de departajare (lovituri de la 7 metri), pariurile “Cine marchează al X-lea gol” și “Cine va ajunge primul la X goluri” vor fi anulate.

 

Reguli de validare și anulare

·     Dacă un meci este întrerupt sau amânat și nu se continuă în 48 de ore de la dată inițială, pariurile vor fi anulate.

·     În cazul în care cotele au fost oferite cu o oră de meci incorectă (mai mult de 3 minute), ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     În cazul în care pariurile (derivatele) rămân deschise cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotelor, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

 

 

HOCHEI

Toate pariurile (cu excepția pauză, prima repriză, prelungiri, penalty-uri) sunt luate în considerare doar pentru timpul regulamentar dacă nu se specifică altfel în oferta de pariere.

În cazul în care un meci este întrerupt și acesta se continuă în termen de 48 de ore de la data inițială de începere a meciului, toate pariurile deschise vor fi validate. În caz contrar, toate pariurile vor fi anulate, excepție făcând pariurile care sunt deja finalizate.

Dacă este introdus un scor greșit, toate pariurile vor fi anulate pentru intervalul de timp în care scorul a fost incorect.

Dacă un marcator nu este în ofertă și înscrie, toate pariurile pe marcatori rămân valabile.

Pariurile pe jucătorii care încep meciul dar se accidentează sau sunt eliminați înainte de     finalul meciului se consideră ca fiind participare la joc și sunt validate că pierzătoare/câștigătoare(nu sunt anulate).

Pariurile se vor decide în baza statisticilor și informațiilor afișate la TV de către Asociațiile Oficiale, cu excepția cazurilor în care există dovezi clare că aceste statistici nu sunt corecte.

Pentru deciderea pariurilor vor fi luate în considerare doar golurile și assist-urile (pasele de gol) din timpul regulamentar de joc. Dacă după timpul regulamentar scorul este 0-0, toate pariurile se decid ca necâștigătoare.

Pentru metodă înscrierii următorului gol:

- Even strength: Golurile sunt considerate „even strenght” atunci când echipele au același număr de jucători în teren.

- Power-play: Un gol este considerat a fi „power-play” atunci când echipa care are mai mulți jucători în teren înscrie.

- Short-handed: Un gol este considerat a fi „short-handed” atunci când echipa care are mai puțini jucători în teren înscrie.

- Penalty: Un penalty se consideră gol dacă este înscris.

- Empty net: Un gol este considerat a fi “empty- net” dacă echipa care este condusă scoate portarul pentru a introduce un jucător de câmp, iar echipa care conduce înscrie. În situațiile de “power-play”/“short-handed” și “empty-net”, la stabilirea pariurilor, orice gol va fi întotdeauna considerat gol “empty-net”.

- Nici un gol.

 

DARTS

Important

·     În cazul în care un meci nu se încheie toate pariurile nedecise vor fi anulate.

Reguli de validare și anulare

·     Dacă anumite tipuri de pariuri rămân deschise cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotelor, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile

 

Snooker

 

Important

·     În cazul în care un jucător se retrage sau este descalificat, toate pariurile vor fi anulate.

·     În cazul în care un frame începe, dar nu este finalizat, toate pariurile legate de acesta vor fi anulate, cu excepția în care rezultatul a fost deja stabilit.

Reguli de validare și anulare

·     Dacă anumite tipuri de pariuri rămân deschise cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotelor, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     Dacă numele jucătorilor sau echipelor sunt afișate eronat, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     Dacă un meci nu se finalizează toată pariurile nedecise vor fi anulate.

 

VOLEI

 

Cine va câștiga “punctul X în setul Y” – dacă un set se finalizează înainte să se ajungă la punctul X, pariul este considerat nul.

 

Important

În cazul în care un meci nu se termină, toate pariurile nedecise sunt considerate nule.

“Setul de aur” nu este luat în considerare în niciunul din pariurile menționate.

 

Reguli de omologare și anulare

-     Dacă un meci este întrerupt sau amânat și nu se reia în 48h de la ora inițială de start, pariurile vor fi considerate nule.

-     Dacă un anumit pariu rămâne deschis cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotei, ne rezervăm dreptul să declarăm pariul respectiv nul.

-     Punctele oficiale de penalizare vor fi luate în considerare pentru toate pariurile nedecise.

-     Pariurile care deja au fost omologate nu vor fi afectate de eventualele puncte de penalizare.

 

 

 

Volei pe plajă

 

Cine va câștiga „punctul X în setul Y” – dacă un set se finalizează înainte să se ajungă la punctul X, pariul este considerat nul.

Important

În cazul în care un meci nu se termină, toate pariurile nedecise sunt considerate nule.

“Setul de aur” nu este luat în considerare în niciunul din pariurile menționate.

 

Reguli de omologare și anulare

-     Dacă un meci este întrerupt sau amânat și nu se reia în 48h de la ora inițială de start, pariurile vor fi considerate nule.

-     Dacă un anumit pariu rămâne deschis cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotei, ne rezervăm dreptul să declarăm pariul respectiv nul.

-     Dacă o echipă se retrage toate pariurile nedecise vor fi considerate nule.

-     Punctele oficiale de penalizare vor fi luate în considerare pentru toate pariurile nedecise.

Pariurile care deja au fost omologate nu vor fi afectate de eventualele puncte de penalizare.

 

eSoccer

 

Important

·     Toate pariurile (exceptând pariurile ce conțin prima repriză) se iau în considerare pentru timp regulamentar, exceptând cazurile în care este specificat diferit.

·     Timp regulamentar 90 de minute: Pariurile se bazează pe rezultatul final al timpului regulamentar, exceptând cazurile în care este specificat diferit. Include orice accidentare adăugată dar nu include prelungirile, timpul alocat pentru loviturile de departajare sau golul de aur.

Reguli de validare și anulare

·     În cazul în care pariurile sunt deschise atunci când următoare evenimente au avut deja loc: goluri, cartonașe galbene/roșii, penalty-uri, ne rezervăm dreptul da a anula pariurile.

·     În cazul în care un pariu este deschis cu un cartonaș roșu lipsa sau incorect, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     În cazul în care avem cote care nu sunt în concordanță cu ora meciului, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     Dacă este introdus un scor greșit, toate pariurile vor fi anulate pentru intervalul de timp în care scorul a fost incorect.

·     În cazul în care un meci este întrerupt sau amânat și nu este continuat în termen de 48 de ore de la dată inițială de începere, pariurile vor fi anulate.

·     În cazul în care un meci este abandonat și se reia, pariurile care nu au fost finalizate vor primi cota 1.00.

·     Dacă numele unei echipe sau competiția este afișată incorect, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

 

eBaschet

 

Important

·     Pariurile nu iau în considerare prelungirile decât dacă este precizat diferit.

Reguli de validare și anulare

·     În cazul în care un meci este întrerupt sau amânat și nu este continuat în termen de 48 de ore de la dată inițială de începere, pariurile vor fi anulate.

·     În cazul în care un meci este abandonat și se reia, pariurile care nu au fost finalizate vor primi cota 1.00.

·     În cazul în care avem cote care nu sunt în concordanță cu ora meciului, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     Dacă anumite tipuri de pariuri rămân deschise cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotelor, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile.

·     În cazul în care un meci nu se termină la egalitate, dar se joacă prelungiri pentru a determina calificarea unei echipe, pariurile vor fi validate în funcție de rezultatul final al timpului regulamentar.

 

Badminton

 

Cine va câștiga „punctul X în setul Y” – dacă un set se finalizează înainte să se ajungă la punctul X, pariul este considerat nul.

Important

În cazul în care un meci nu se termină, toate pariurile nedecise sunt considerate nule.

 

Reguli de omologare și anulare

-     Dacă un meci este întrerupt sau amânat și nu se reia în 48h de la ora inițială de start, pariurile vor fi considerate nule.

-     Dacă un anumit pariu rămâne deschis cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotei, ne rezervăm dreptul să declarăm pariul respectiv nul.

-     Dacă o echipă se retrage toate pariurile nedecise vor fi considerate nule.

-     Dacă jucători/echipele sunt afișați/te incorect, ne rezervăm dreptul să declarăm pariul nul.

-     Punctele oficiale de penalizare vor fi luate în considerare pentru toate pariurile nedecise.

Pariurile care deja au fost omologate nu vor fi afectate de eventualele puncte de penalizare.

 

 

eHochei

 

Important

·     Toate pariurile (cu excepția primei perioade) sunt luate în considerare doar pentru timpul regulamentar.

 

Reguli de validare și anulare

·     Dacă anumite tipuri de pariuri rămân deschise cu un scor incorect care are un impact semnificativ asupra cotelor, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile

·     În cazul  în care avem cote care nu sunt în concordanță cu ora meciului, ne rezervăm dreptul de a anula pariurile 

·     Dacă este introdus un scor greșit, toate pariurile vor fi anulate pentru intervalul de timp în care scorul a fost incorect.

·     În cazul în care un meci este întrerupt sau amânat și nu este continuat în termen de 48 de ore de la dată inițială de începe, pariurile vor fi anulate.

·     În cazul în care un meci este întrerupt sau amânat și nu este continuat în termen de 48 de ore de la dată inițială de începe, pariurile vor fi anulate.

 

Pre-Meci - Reguli generale

Doar dacă nu se menționează altfel în regulamentele specifice ale sportului, în cazul în care, pentru orice partidă listată, locația pentru acea partidă se modifică în terenul inițial al echipei aflate în deplasare, pariurile plasate în listarea originală vor fi declarate nule. Dacă locația este schimbată în altă locație decât terenul echipei aflate în deplasare, pariurile sunt valabile atât timp cât echipa gazdă este încă desemnată că echipă gazdă. Această regulă nu este valabilă pentru evenimentele jucate pe teren neutru, meciurile sau turneele cu locația stabilită.

În situația în care, din cauza dificultăților tehnice intervine imposibilitatea de a afișa numele complet al concurenților (de ex. numele concurenților la meciurile de tenis, numele cluburilor și altele), se poate abrevia numele concurenților. Erorile precum tipărirea numelui competiție sau al concurenților în mod greșit (de exemplu: Barcelona - Barcelona), dacă nu afectează esența pariurilor, nu vor fi luate în considerare. Dacă eroarea este de așa natură încât această afectează înțelegerea pariurilor, respectivele pariuri vor fi anulate, iar cota acordată va fi 1.00 (de exemplu: în loc de Real Madrid este scris Real Mallorca, ș.a.m.d).

Dacă în locul echipei principale a unui club joacă echipa de rezerve sau tineret acel eveniment va fi anulat, pentru toate evenimentele din ofertă.

În cazul meciurilor care nu se joacă în condițiile standard ale regulilor specifice sportului respectiv pariurile vor fi anulate dacă nu se specifică altfel în oferta de pariere.

Dacă nu este specificat în oferta altceva, pariurile oferite se referă la timpul regulamentar de joc al sportului respectiv.

Cotele din oferta de pariuri pot suferi modificări în decursul timpului și de asemenea evenimentele pot fi suspendate din oferta de pariere și redeschise ulterior sau chiar blocate înainte de ora de începere.

În caz de erori de afișare ale datelor introduse în sistem, Organizatorul își rezervă dreptul de a considera pariurile că fiind nule sau să le valideze folosind cotele corecte chiar dacă erorile sunt descoperite după sfârșitul evenimentului. Este inclusă și deviația cu mai mult de 100% a plății în comparație cu media pieței.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda cotele unui eveniment în caz de probleme tehnice sau dacă se constată o încercare de fraudare.

Ne rezervăm dreptul de a anula anumite pariuri dacă acestea au fost câștigate profitând de o eroare tehnică a sistemului (fără a ne limita doar la acest motiv).

Dacă un eveniment este contramandat, amânat, suspendat sau întrerupt înainte de scurgerea timpului regulamentar de joc şi nu este continuat în decurs de 48 de ore, pariul pentru acest eveniment și derivatele care nu au fost deja determinate este nul și se acordă cotă 1.00.

Dacă un tip de pariu se referă doar la victoria uneia dintre echipe și se încheie cu scor egal atunci pariul este validat cu cota 1.00.

În cazul pariurilor de tipul “Prima echipa la X goluri/puncte”, dacă meciul este finalizat înainte de acea limită se va valida cu cota 1.00.

Doar dacă nu este menționat altfel scorul de 0:0 este considerat par.

Dacă rezultatul unui pariu/eveniment nu poate fi verificat oficial avem dreptul de a amâna validarea acestuia până vor fi informații. Dacă, totuși, rezultatul nu poate fi verificat oficial acesta poate fi validat cu cota 1.00.

Dacă un eveniment se joacă înainte de dată și ora de start programată, atunci toate pariurile plasate după ora de start vor fi considerate nule.

În cazul unei validări incorecte a unui pariu/eveniment ne rezervăm dreptul de a corecta eroarea.

La pariu de tip “Duel” (dacă nu este specificat altceva în oferta de pariere) se aplică următoarele reguli:

- cel puțin unul dintre concurenți trebuie să termine partida altfel se validează cu cotă 1.00

- dacă unul dintre concurenți nu ia parte la eveniment atunci se validează cu cotă 1.00

- dacă concurenții sunt descalificați se validează cu cotă 1.00

- dacă concurenții obțin același rezultat și nu este oferită opțiunea de egalitate atunci se validează cu cotă 1

Organizatorul va consideră pierzătoare pariurile tip “câștigător” în care jucătorul alege mai multe evenimente de pariere care se anulează reciproc.

Dacă evenimentul este anulat atunci pariurile sunt validate cu cota 1.00.

În cazul în care locul de disputare al unui eveniment se schimbă ne rezervăm dreptul de a valida cu cota 1.00 pariurile.

Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare rezultatul final stabilit de către primele anunțuri oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau de decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.

Atunci când mai mulți participanți termină la egalitate (dead-heat), miza jucătorului va fi împărțită la numărul de participanți implicați în rezultatul de egalitate. Jucătorul va fi plătit la cotele întregi pentru această miză redusă. Restul banilor din miza jucătorului vor fi pierduți.

Dacă un jucător nu participa la eveniment toate pariurile în care este inclus vor fi validate cu cotă 1.00.

 

 

Secțiune BONUSURI:

 

 1. PARIU ȘANSĂ - îți oferă posibilitatea să ai un câștig chiar și în cazul în care ai plasat un bilet care conține un eveniment necâștigător.

 

Condiții:

-     Minimum 11 evenimente pe bilet

-     Cotă minimă de 1.30 per eveniment

-     Nu se poate combină cu promoția MaxOferta

-     Nu se poate combină cu promoția MaxCota

-     Nu se aplică și pentru biletele combinate

-   Încasezi 10% din câștig (fără câștigul provenit din alte bonusuri) împărțit la cota meciului pierdut (în cazul în care unul sau mai multe evenimente de pe bilet primesc cotă 1.00, regula se va păstra doar dacă pe bilet rămân cel puțin 11 evenimente cu cota mai mare sau egală cu 1,30)

 

2. MAX OFERTA – evenimente cu cota mai mare decât cea standard

 

Condiții:

- adaugă încă cel puțin 4 evenimente cu cota mai mare sau egală cu 1.10 pe bilet

- nu se combină cu Max Cota și Pariu Șansă și Max Bonus

 

3. MAX COTA – se stabilește zilnic o lista cu evenimente ale căror cote vor fi mărite față de cotele standard

Condiții:

- se pot juca solo pe bilet
        - nu se poate combină cu bonusul Pariu Șansă sau Max oferta si Max Bonus

 

4. MAX BONUS - bonus disponibil că procent doar pentru pariurile sportive pre-meci de tip simplu

Condiții:

- Minimum 5 evenimente pe bilet

- Cota minimă 1.25 pentru fiecare eveniment sportive pariat

- Se va aplică doar pariurilor plasate cu bani reali

- Nu se combina cu alte bonusuri (inclusiv MaxCota si MaxOferta nu sunt luate in considerare in calculul procentului)

 

- În caz de evenimente validate cu cota 1 grilă de bonusare se aplică pentru celelalte evenimente înscrise pe bilet (de exemplu: pentru un pariu pe 10 evenimente sportive, dacă două dintre evenimente sunt validate cu cota 1 atunci se aplică grilă de bonusare pentru 8 evenimente, aplicându-se procentajul de 15%).

Câștigul sporește în funcție de numărul de evenimente ales:

 

5 evenimente sportive

5%

6 evenimente sportive

6%

7 evenimente sportive

10%

8 evenimente sportive

15%

9 evenimente sportive

20%

10 evenimente sportive

25%

11 evenimente sportive

30%

12 evenimente sportive

35%

13 evenimente sportive

40%

14 evenimente sportive

45%

15 evenimente sportive

50%

16 evenimente sportive

55%

17 evenimente sportive

60%

18 evenimente sportive

65%

19 evenimente sportive

70%

20+ evenimente sportive

100%

 

FOTBAL

1. Intervalele din oferta de pariere sunt considerate astfel: minutele 1-10 sunt considerate intervalul 0:00-9:59, minutele 11-20 sunt considerate intervalul 10:00-19:59, etc. minutele 1-15 sunt considerate intervalul 00:00-14:59, minutele 16-30 sunt considerate intervalul 15:00-29:59, etc

2. Intervalele de timp 31-45 și 76-90 include și minutele de prelungire indicate de arbitru.

3. Pariurile pe reprize includ cele 45 de minute plus minutele de prelungire indicate de arbitru.

4. În cazul unor formate speciale de desfășurare a meciurilor (de ex: 3 reprize de 30 de minute) prima repriză se va consideră intervalul de la începutul meciului până în minutul 44:59 iar cea de-a doua repriză intervalul 45:00 și sfârșitul meciului (plus minutele de prelungire indicate de arbitru). De asemenea ne rezervăm dreptul de a valida cu cotă 1.00 meciurile ce se desfășoară în afara formatelor normale (2x40, 2X45)

5. Pariurile pe intervale goluri se decid în baza timpului anunțat la TV. Dacă acest lucru nu este disponibil, atunci este luat în calcul minutul conform timpului (ceasului) oficial al jocului.

6. Golurile sunt validate conform timpului în care mingea intră în poartă și nu când șutul este expediat.

7. Pentru tipul de pariu „interval de cornere” se ia în considerare momentul când cornerul este executat, nu cel în care este acordat.

8. Pentru tipul de pariu pe cartonașe se ia în considerare momentul când este arătat cartonașul nu cel în care se comite infracțiunea.

9. Pentru tipul de pariu pe offside-uri se ia în considerare momentul în care arbitrul da decizia (aici includem și posibilele validări după consultarea VAR).

10. Pentru tipul de pariu pe penalty-uri se ia în considerare momentul în care arbitrul da decizia (aici includem și posibilele validări după consultarea VAR).

11. Penalty-urile acordate, dar neexecutate, nu se iau în considerare.

12. În cazul pariurilor pe cartonașe fără a se specifica culoarea cartonașului, cartonașul galben se numără ca 1 cartonaș, iar cel roșu sau galben-roșu se numără că 2 al doilea cartonaș galben pentru un jucător care duce la un galben-roșu nu se ia în considerare. În consecință, un jucător nu poate avea mai mult de 3 cartonașe.

13. Orice cartonaș acordat după fluierul de final nu va fi luat în considerare.

14. Cartonașele primite de alți membri ai echipei (de exemplu: manageri, antrenori, rezerve sau jucători înlocuiți care nu mai intră pe teren) nu se iau în considerare la calcularea numărului total de cartonașe.

15. În cazul pariului pe puncte cartonașe, cartonașul galben se consideră 10 puncte și cartonașele roșii sau galben-roșii valorează 25 de puncte. Al doilea galben pentru un jucător care duce la un cartonaș galben-roșu nu se ia în considerare. În consecință, un jucător nu poate acumula mai mult de 35 de puncte de penalizare.

16. În cazul tipului de pariu pe marcatori autogolul nu se ia în considerare.

17.Dacă un marcator nu este în ofertă și înscrie toate pariurile pe marcatori rămân valabile.

18. Pentru jucătorii ce intră pe parcursul meciului (chiar dacă intră după marcarea golului) pariurile pe marcatori rămân valabile (se consideră că participa în meci).

19. Cornerele acordate, dar neexecutate, nu sunt luate în considerare.

21. Se consideră șut orice încercare evidență a unui jucător de a înscrie: șut pe poartă, șut la poartă sau șut blocat de adversar.

22. Se consideră șut pe poartă orice încercare clară a unui jucător de a înscrie din care rezultă un gol sau ar rezultă un gol dacă nu ar fi intervenția portarului sau a unui jucător aflat în cadrul porții pe direcția acelui șut.

23. Se consideră pasă încercarea reușită/nereușită a jucătorului de a trimite mingea unui coechipier.

24. Se consideră “tackle” reușită unui jucător de a recupera mingea prin alunecare.

25. Cartonașe Da/Nu se referă la pariul în care jucătorii sunt sau nu sunt avertizați cu cartonaș (nu se referă la pariul total cartonașe).

 

Baschet

Vor fi prelungiri:

Pariul va fi stabilit cu “da” dacă la sfârșitul timpului regulamentar meciul se termină la egalitate, indiferent dacă se joacă prelungiri sau nu.

Reguli de validare

În cazul în care un meci nu se termină la egalitate, dar se joacă prelungiri pentru a determina calificarea unei echipe, pariurile vor fi validate în funcție de rezultatul final al timpului regulamentar.

Total Assisturi:

Numărul total de pase (assist-uri) care duc direct la un coș marcat

Total Blocaje

Un blocaj apare atunci când un jucător aflat în ofensivă aruncă la coș, iar un jucător de la echipa aflată în defensivă blochează șansă acestuia de a înscrie.

Total recuperări

O recuperare are loc atunci când un jucător recuperează mingea după o aruncare ratată. Această statistică reprezintă numărul total de recuperări pe care un jucător le-a reușit, în atac sau în apărare.

 

Total furturi

Numărul de ori când un jucător aflat în defensivă ia mingea de la un jucător aflat în ofensivă, provocând o schimbare de joc.

Puncte + Recuperări + Assisturi

Suma totală a punctelor, recuperărilor, assist-uri pentru un jucător.

Recuperări + Assisturi

Suma totală a recuperărilor, assisturilor pentru un jucător.

 

Tenis

Retragere în meci

În cazul retragerii sau a descalificării în meci, toate tipurile de pariuri care încă nu au fost încă decise vor fi anulate.

Pariurile trebuie să fie decise pentru a fi setate. De exemplu, dacă un meci se termină prin retragere în primul set la scorul de 4-4, vom anula pariurile la total primul set peste 9.5 game-uri, deoarece numărul de game-uri la momentul retrageri era doar de 8.

Se consideră că un meci de tenis a început odată cu prima servă.

În cazul în care un jucător declară forfait înainte de începerea meciului sau Organizatorii declară turneul încheiat din orice motiv, se acordă cotă 1.00.

În cazul unor amânări (ploaie, întuneric etc.) toate pariurile vor rămâne nedecise până la continuarea meciului.

În cazul în care se acordă punct(e) de penalizare de către arbitru, toate pariurile rămân valabile.

Dacă un meci este decis de un super tie-break atunci se va consideră a fi setul 3.

Toate tie-break-urile sau super tie-break-urile se consideră că și 1 game.

Pentru meciurile de tenis la dublu, care se joacă 2/3 seturi, cel de-al treilea set cunoscut sub denumirea de maxi tie break se ia în considerare la omologarea pariurilor ca şi un set normal.

 

Neprezentare în meci

În cazul neprezentării unui competitor, toate pariurile vor fi anulate.

 

Meciul nu s-a jucat conform listei

În cazul în care una dintre următoarele circumstanțe va avea loc, pariurile rămân valabile:

-     Schimbarea orei de start/a zilei de start a meciului

-     Schimbarea locului de desfășurare

-     Trecerea de la teren acoperit la teren în aer liber sau vice versa.

-     Schimbarea suprafeței de joc (indiferent dacă înainte sau în timpul meciului)

-     Dacă jucătorul/echipa este afișat/ă incorect, ne rezervăm dreptul să anulăm pariul

 

FOTBAL AMERICAN

Vor fi prelungiri:

Pariul va fi stabilit cu “da” dacă la sfârșitul timpului regulamentar meciul se termină la egalitate, indiferent dacă se joacă prelungiri sau nu.

Că termini prima repriză se referă la sfertul 1 și 2, iar cea de-a două repriză se referă la sfertul 3 și 4. Pentru a fi valabile pariurile trebuie că repriză sau sfertul pentru care pariul este creat să se termine.

 

HOCHEI

 

În cazul evenimentelor decise la lovituri de departajare un gol (golul decisiv) va fi adăugat la scorul final echipei câștigătoare și implicit pentru validarea pariurilor care au legătură cu acest rezultat.

Pariurile pe perioade nu sunt afectate în validare de posibilele desfășurări ale meciului din prelungiri.

 

FORMULA 1/Moto GP

1.  Pentru rezultatul evenimentului se ia în considerare întotdeauna clasamentul stabilit de către primele anunțuri oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.

2.  Dacă unul dintre sportivi abandonează sau este descalificat în timpul evenimentului, se consideră că a participat la competiție.

3.  Rezultatele pariurilor vor fi omologate conform clasamentului oficial anunțat de către Organizatorii cursei (conform regulamentelor FIA).

4.  Evenimentele a căror durata a fost scurtată din cauza condițiilor meteorologice sau altor circumstanțe, dar ale căror rezultate au fost declarate oficiale de către Asociațiile Oficiale, vor fi validate în consecință.

5.  În cazul pariului “duel piloți” ambii piloți trebuie să înceapă cursa. În cazul în care unul dintre piloți nu finalizează cursa, celălalt pilot va fi desemnat câștigător. Dacă niciunul dintre piloți nu finalizează cursa, pariul duel va fi rambursat.

6.  În cazul de amânare sau întrerupere se așteaptă 48 de ore. În caz că nu se continuă toate evenimentele care nu au fost decise vor fii validate cu cota 1.00.

 

VOLEI

 

În cazul în care un meci nu se termină, toate pariurile nedecise sunt considerate nule.

 

Box

Rezultat final (1 X 2)

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului Opțiunile de pariere sunt:

1 - victorie jucător 1;

X - egal;

2 - victorie jucător 2;

Rezultat final (1 2)

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului. Pentru această opțiune, dacă nu este oferit selecția pentru egal, iar meciul se termină la egalitate, pariul va fi anulat. Opțiunile de pariere sunt:

1 - victorie jucător 1;

2 - victorie jucător 2;

Total runde

Pariul indică dacă totalul de runde a fost sub sau peste limita aplicată.

În scopul validări rezultatelor se consideră jumătate din rundă (1 minut pentru o rundă de 2 minute, 1 minut și 30 de secunde pentru o rundă de 3 minute, 2 minute și 30 de secunde pentru o rundă de 5 minute, etc).

De exemplu, dacă într-o luptă cu runda de 3 minute meciul se încheie în runda 10-a fix în minutul 1 și 30 de secunde, pariul pe peste 9.5 runde este câștigător.

Metodă victoriei

Pariul se referă la metodă victoriei unuia dintre competitor și are că opțiuni de pariere următoarele:

Jucător 1 prin KO

Jucător 2 prin KO

Jucător 1 prin decizie

Jucător 2 prin decizie

Egal

Câștigător și număr exact de runde

Pariul se referă la indicarea corectă a competitorului care câștigă și runda exactă în care câștigă prin KO, TKO, descalificare sau renunțare în runda respectivă sau prin decizie.

În cazul în care un competitor nu începe runda următoare (nu răspunde la clopot pentru runda următoare) se consideră că adversarul a câștigat competiția în runda precedentă.

În cazul unei Decizii Tehnice înainte de finalul meciului toate pariurile vor fi setate ca și câștigătoare prin Decizie, iar pariurile pe rundă vor fi considerate pierzătoare.

CÂȘTIGĂtor și interval runde

Pariul se referă la indicarea corectă a competitorului care câștigă și intervalul corect al numărul de runde

Lupta să parcurgă toată rundele

Pariul se referă la indicarea corectă dacă lupta a parcurs toate rundele meciului (Da, Nu).

În scopul validări, se va consideră în cazul unei Decizii Tehnice că lupta NU a parcurs toate rundele.

 

Abandonuri de meciuri/Amânări

➔ Dacă unul dintre luptători nu răspunde la clopoțel pentru următoarea rundă, atunci adversarul său va fi considerat că a câștigat în runda anterioară.

➔ În cazul unei retrageri sau al unei înlocuiri a unuia dintre boxeri în cauză, pariurile vor fi anulate.

➔ În cazul în care un meci este declarat drept "No Contest", toate pariurile vor fi anulate și mizele returnate.

➔ În cazul în care numărul programat de runde este schimbat înainte de luptă, atunci toate pariurile pe runde și metodă victoriei vor fi anulate

 

MMA (Arte marțiale mixte)

Rezultat final (1 X 2)

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului Opțiunile de pariere sunt:

1 - victorie jucător 1;

X - egal;

2 - victorie jucător 2;

Rezultat final (1 2)

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului. Pentru această opțiune dacă nu este oferit selecția pentru egal iar meciul se termină la egalitate, pariul va fi anulat. Opțiunile de pariere sunt:

1 - victorie jucător 1;

2 - victorie jucător 2;

Metodă victoriei

Pariul se referă la metodă victoriei unuia dintre competitor și are că opțiuni de pariere următoarele:

Jucător 1 prin KO

Jucător 2 prin KO

Jucător 1 prin renunțare

Jucător 2 prin renunțare

Jucător 1 prin decizie

Jucător 2 prin decizie

Egal

Total runde

Pariul indică dacă totalul de runde a fost sub sau peste limita aplicată.

În scopul validări rezultatelor se consideră jumătate din rundă (1 minut pentru o rundă de 2 minute, 1 minut și 30 de secunde pentru o rundă de 3 minute, 2 minute și 30 de secunde pentru o rundă de 5 minute, etc).

De exemplu dacă într-o luptă cu rundă de 5 minute meciul se încheie în runda 3-a fix în minutul 2 și 30 de secunde pariul pe peste 2.5 runde este câștigător.

Câștigător și număr exact de runde

Pariul se referă la indicarea corectă a competitorului care câștigă și numărul de runde jucate

Lupta să parcurgă toată rundele

Pariul se referă la indicarea corectă dacă lupta a parcurs toate rundele meciului (Da, Nu).

În scopul validări, se va consideră în cazul unei Decizii Tehnice că lupta NU a parcurs toate rundele.

Abandonuri de meciuri/Amânări

➔ Dacă unul dintre luptători nu răspunde la clopoțel pentru următoarea rundă, atunci adversarul său va fi considerat că a câștigător în runda anterioară.

➔ În cazul unei retrageri sau al unei înlocuiri a unuia dintre boxeri în cauză, pariurile vor fi anulate.

➔ În cazul în care un meci este declarat drept "No Contest", toate pariurile vor fi anulate și mizele returnate.

➔ În cazul în care numărul programat de runde este schimbat înainte de luptă, atunci toate pariurile pe runde și metodă victoriei vor fi anulate

 

Baseball

Un meci de baseball este de obicei programat pentru 9 inning-uri, dar unele meciuri pot fi programate pentru 7 inning-uri și chiar 5, 6 sau 8.

Cu toate acestea, doar pentru că un meci este programat pentru un număr de “x” inning-uri, acest lucru nu înseamnă că se vor juca efectiv toate. Un meci ar putea fi suspendat mai devreme din cauza condițiilor meteo și, deși numărul complet de inning-uri nu au fost jucate, rezultatul este considerat oficial. De asemenea, un meci ar putea avea mai multe inning-uri decât cele programate dacă scorul este egal și se ajunge la prelungiri.

 

Tipuri de pariu:

 

1X2 - Meciul trebuie să se desfășoare în numărul complet de inning-uri programate, în caz contrar pariul va fi anulat.

CÂȘTIGĂtor (incl. extra inning-uri) – Pariul câștigător va fi stabilit pentru pre-meci dacă meciul durează cel puțin 5 inning-uri (4.5 dacă echipa gazdă conduce) și este considerat oficial.

Marja victoriei (include prelungiri) - - Meciul trebuie să se desfășoare în numărul complet de inning-uri programate, în caz contrar pariul va fi anulat.

Handicap - Meciul trebuie să se desfășoare în numărul complet de inning-uri programate, în caz contrar pariul va fi anulat.

Total (include prelungiri) toate pariurile - Meciul trebuie să se desfășoare în numărul complet de inning-uri programate, în caz contrar pariul va fi anulat, cu excepția cazului în care tipul de pariu “peste” este deja câștigător.

Par/Impar (include prelungiri) - Meciul trebuie să se desfășoare în numărul complet de inning-uri programate, în caz contrar pariul va fi anulat.

Care echipa ajunge prima la “x” curse – Va fi anulat dacă niciuna dintre echipe nu ajunge la valoarea “x”.

Va fi un inning suplimentar? - Meciul trebuie să se desfășoare în numărul complet de inning-uri programate, în caz contrar pariul va fi anulat.

Echipa 1 să să lovească cu bată în inning-ul 9 - Meciul trebuie să se desfășoare în numărul complet de inning-uri programate, în caz contrar pariul va fi anulat.

Echipa care câștigă mai multe inning-uri - Meciul trebuie să se desfășoare în numărul complet de inning-uri programate, în caz contrar pariul va fi anulat.

Echipa cu cel mai mare număr de puncte într-un inning - Meciul trebuie să se desfășoare în numărul complet de inning-uri programate, în caz contrar pariul va fi anulat.

Inning-ul cu cel mai mare număr de puncte - Meciul trebuie să se desfășoare în numărul complet de inning-uri programate, în caz contrar pariul va fi anulat

Inning-uri între 1-5, toate pariurile – Meciul trebuie să dureze cel puțin 5 inning-uri (4.5 dacă echipa gazdă conduce)

Inning-uri între 1-5,Total toate pariurile – Meciul trebuie să dureze cel puțin 5 inning-uri (4.5 dacă echipa gazdă conduce), cu excepția cazului în care tipul de pariu “peste” este deja CÂȘTIGĂtor.

“x” inning – 1X2 – Inning-ul trebuie să fie finalizat.

“x” inning – Total – Inning-ul trebuie să fie finalizat, cu excepția cazului în care tipul de pariu “peste” este deja câștigător.

Numărul maxim de alergări consecutive realizate de oricare echipă – Meciul trebuie să se desfășoare în numărul programat de inning-uri, cu excepția cazului în care 5+ este deja câștigător.

Când se va decide meciul – Meciul trebuie să se desfășoare în numărul programat de inning-uri. Acest pariu va fi considerat “ inning suplimentar” dacă la finalul timpului regulamentar (după 9 inning-uri) meciul se termină la egalitate, indiferent dacă se joacă reprize suplimentare sau nu.

Când va fi marcat a “x” a alergare punct (include prelungiri) – Meciul trebuie să se desfășoare în numărul programat de inning-uri. În cazul în care un meci se încheie înainte de a “x” a alergare, pariurile vor fi anulate.

“x” inning – Echipa 1 să înscrie – Inning-ul trebuie să fie finalizat, cu excepția cazului în care echipa 1 a marcat deja.

“x” inning – Echipa 2 să înscrie - Inning-ul trebuie să fie finalizat, cu excepția cazului în care echipa 1 a marcat deja.

Total lovituri (include prelungiri), toate pariurile – Meciul trebuie să se desfășoare în numărul programat de inning-uri, cu excepția cazului în care tipul de pariu “peste” este deja câștigător în momentul în care meciul se termină.

Primul inning – total lovituri, toate pariurile – Primul inning trebuie să fie finalizat cu excepția cazului în care tipul de pariu “ peste” este deja câștigător.

Inning-urile 1-5 total lovituri, toate pariurile – Meciul trebuie să dureze cel puțin 5 inning-uri (4.5 dacă echipa gazdă conduce), cu excepția cazului în care tipul de pariu “peste” este deja.

Câștigător și total (include prelungiri) – Meciul trebuie să se desfășoare în numărul programat de inning-uri.

Total home run-uri (include prelungiri), toate pariurile - Meciul trebuie să se desfășoare în numărul programat de inning-uri, cu excepția cazului în care tipul de pariu “peste” este deja câștigător în momentul în care meciul se termină.

Primul inning – câștigător – Primul inning trebuie să fie finalizat.

Va fi un inning suplimentar - Pariul va fi stabilit cu “Da” dacă la sfârșitul timpului regulamentar (după 9 inning-uri) meciul se termină la egalitate, indiferent dacă se joacă sau nu inning-uri suplimentare.

 

Meci Abandon/Amânare

În cazul unui meci amânat, toate pariurile sunt considerate nule, cu excepția cazului în care meciul continuă cu un rezultat oficial în ziua programată.

În cazul unui meci abandonat care nu este considerat oficial toate pariurile indecise sunt considerate nule, cu excepția cazului în care meciul continuă cu un rezultat oficial în ziua programată. Toate pariurile decise vor fi validate.

 

Pariuri pe Jucători

Pariurile pe jucători unde meciul este marcat că amânat sau anulat înainte de începerea meciului sunt lăsate cu statusul “în așteptare” și validat dacă meciul începe în 72 de ore de la ora inițială ( ora globală a jocului) de începere programată. În cazul în care meciul nu începe în termen de 72 de ore, pariurile vor fi anulate.

Toate pariurile create înainte de schimbarea locului de desfășurare vor fi anulate.

Dacă meciul începe, dar este abandonat sau suspendat înainte de timpul regulamentar și nu se reia în 5 ore, toate pariurile pe jucător vor fi anulate.

Dacă un jucător selectat pentru orice tip de pariu nu participa la joc, toate pariurile pe acel jucător vor fi anulate.

Toate pariurile pe jucători include prelungirile pentru validarea pariurilor.

Dacă un jucător nu este în echipa care începe meciul, pariurile vor fi anulate.

Meciul trebuie să aibă finalizate minim 8.5 inning-uri că pariurile să fie valide, altfel, toate pariurile vor fi anulate.

Reguli generale

MaxBooster– reprezintă o promoție MaxBet.ro.ro prin intemediul căreia două sau mai multe evenimente sportive sunt grupate sub o cotă unică la care se adaugă o cotă bonus (stabilită de MaxBet.ro.ro)

Evenimentele de pariere eligible pentru Maxbooster sunt selectate de MaxBet.ro iar bonusul sub formă de cotă se acordă dacă toate evenimentele de pariere sunt câștigătoare.

1        X        2

Exemplu Maxbooster – FCSB – Rapid :      1.5 – 3.75 –  7

CFR Cluj – U.Cluj: 1.6 –  3.5 – 6.5

Farul – Mioveni:   1.75 –3.25 – 5

Pentru a calcula cota Maxbooster – se înmulțesc cotele echipelor/selectiilor menționate în MaxBooster din meciurile alese (1.50 x 1.60 x 1.75 = 4.20), la care se adaugă cota oferită de MaxBet.ro (ex: 0.80) astfel cota la MaxBooster va fi 5.00 (4.20 + 0.80 = 5.00).

Cota bonus oferită la Maxbooster va fi stabilită de către MaxBet.ro și poate diferi.

În cazul MaxBooster pe marcatori, dacă minimum un jucător nu este introdus pe teren  pariul este considerat nul si va primi cotă 1.00. Dacă un jucător este introdus pe teren pe parcursul meciului (nu este titular, dar ia parte la joc ulterior începerii meciului din postura de rezervă) pariul va fi validat corespunzător.

Bonusul Maxbooster nu poate fi cumulat cu alte bonusuri din oferta MaxBet.ro.

În cazul în care unul sau mai multe meciuri din cadrul Maxbooster va fi amânat (mai mult de 48 de ore) sau anulat MaxBooster va primi cota 1.00.

Pariurile pe evenimente non-sportive - se referă la orice gen de pariu de interes general care nu are caracter sportiv (eveniment politic, cultural, social, economic ș.a.m.d.).

MaxBet.ro va lua lua în considerare rezultatele inregistrate la locul desfășurării evenimentului.

Eventualele investigații ulterioare realizate de către autoritățile competente vor fi luate în considerare la plata pariului doar dacă sunt realizate în aceeași zi cu cea a finalizării evenimentului. Orice investigație realizată în ziua / zilele urmatoare nu va fi luată în considerare, indiferent de temeiul sau rezultatul acesteia.

În cazul în care un eveniment este amânat, se va aștepta până la desfășurarea lui.

În cazul în care un eveniment este anulat, se va acorda cotă 1.00

În cazul în care apare o egalitate în cadrul unui eveniment ( ex: doi castigători) pariul se va împărți în mod corespunzator.

Baschet 3 X 3

Pentru meciurile 3 contra 3, streetball și Big3, stabilirea pariurilor se va baza pe regulile oficiale ale competiției. Dacă un meci început nu se încheie, pariurile vor fi considerate nule, cu excepția pariurilor care au fost deja stabilite .

MECI DUBLAT - În cazul în care, un eveniment din ofertă este acceptat de două sau mai multe ori pe același bilet din cauza unor greșeli evidente (meci identic cu două numere diferite de ordine etc), prin introducerea incorectă a datelor în program, Organizatorul va valida rezultatul evenimentului cu cel mai mic număr de ordine (primul eveniment introdus în sistem) iar pentru celălalt/celelalte evenimente se va acorda cota 1.

ERORI - În caz de erori de afișare, erori pe bilet sau erori ale datelor introduse în sistem, Organizatorul își rezervă dreptul de a consideră pariurile că fiind nule sau să le valideze folosind cotele corecte

DECIZII ULTERIOARE - se iau în considerare rezultatele de pe terenul de joc, fără a se ține cont de modificările ulterioare ale rezultatelor de către forurile competențe.

Baseball - dacă un eveniment este contramandat, suspendat sau întrerupt rezultatul celui de-al doilea joc nu va fi luat în considerare în validarea primului meci.

Rezultatele se vor valida în conformitate cu datele afișate de site-urile oficiale ale competițiilor în cauza (precum, dar fără a ne limita la: Champions League, Europe League, Campionat European, Campionat Mondial, Liga 1, Liga 2, Cupa României, campionatele și cupele interne ale altor țări, etc). În scopul verificării corectitudinii datelor afișate de site-urile oficiale ale competițiilor, MaxBet.ro se va raporta și la datele afișate de surse subsidiare precum: site-urile echipelor participante la respectivele competiții, dar și cele mai notorii surse de streaming, transmisiuni TV, furnizori de date sportive, site-uri cu statistici sportive, portaluri de știri sportive s.a.m.d. precum dar fără a ne limita la: Sofascore, Futbol24, FlashScore ,Xscores. Întotdeauna sursa principală de validare a rezultatelor este site-ul oficial al competițiilor, cu excepția următoarelor cazuri:

-în oferta de pariere se menționează în mod expres o sursă diferită de validare, caz în care rezultatele oficiale se vor valida conform acestei surse;

-rezultatele afișate de site-urile oficiale ale competițiilor sunt contradictorii cu rezultatele afișate de toate sursele subsidiare, caz în care se vor lua în considerare rezultatele afișate de sursele subsidiare.

În cazul omologării unor rezultate eronate, Organizatorul are dreptul la reomologarea rezultatelor și recalcularea biletelor care conțin rezultate reomologate.

 

REPETARE EVENIMENT - Dacă din orice fel de motive, același eveniment se repetă, valabil este primul rezultat.

TIMP REGULAMENTAR - În general, pentru toate disciplinele sportive, rezultatul final se consideră cel înregistrat la expirarea timpului regulamentar de joc (Ex: fotbal = 90 de minute, hochei = 60 de minute), aici incluzând și minutele de prelungire acordate de oficiali pentru întreruperile normale din timpul jocului, dacă nu există alte specificații. În cazul în care asociațiile sau federațiile oficiale decid să stipuleze, înainte, că un anume eveniment se va derula având o durată diferită, atunci această se va consideră durata oficială a evenimentului (de exemplu, la fotbal Under 17 se joacă două reprize a câte 40 de minute fiecare)

Orele de start ale evenimentelor sunt preluate de pe site-uri oficiale ale competițiilor și de la furnizori terți specializați. Se consideră că un eveniment este început în momentul în care începe efectiv și nu în momentul în care s-a ajuns la ora de start conform calendarului sportive(ex: prima servă a meciului, primul fluier de start al arbitrului la un meci de fotbal).

Dacă s-au oferit tipuri de pariuri când rezultatul era deja cunoscut, ne rezervăm dreptul de a acorda cotă 1.00 oricărui pariu.

CALIFICARE - În cazul pariurilor de tipul „Cine merge mai departe“, „Cine câștigă cupa?“, etc. și în general al pariurilor pe termen lung se așteaptă până la finalizarea meciurilor tur-retur, disputarea tuturor etapelor etc. nu se aplică regula celor 48 de ore.

DUEL - Reprezintă acel tip de pariu între două ligi, echipe (sau grupuri de echipe) sau marcatori acest duel fiind considerat meci virtual. Că exemplu avem două echipe specificate de fotbal și avem duel între ele: este acel tip de pariu în care trebuie indicat care dintre cele două echipe va înscrie mai multe goluri în meciurile din etapă respectivă. Dacă meciurile de baza sunt Roma -  Inter și Barcelona - Betis iar duelul (meciul virtual ales că duel) este Roma - Barcelona atunci se vor compara golurile marcate de cele două echipe în meciurile din etapă respectivă: dacă Roma marchează mai multe goluri tipul câștigător este “1”, dacă Barcelona marchează mai multe goluri tipul câștigător este “2”iar dacă numărul de goluri este egal tipul câștigător este “X”. În mod asemănător pentru: - dueluri goluri marcatori: câștigător va fi jucătorul care înscrie mai multe goluri (autogolurile nu sunt luate în considerare) - dueluri goluri liga: câștigătoare va fi liga în a cărei etapă/campionat se înscriu mai multe goluri. De menționat că:

-în cazul în care un meci al echipei aleasă în duel nu se dispută, acest duel va fi de asemenea validat cu cota 1.00

- dacă un jucător nu ia parte la acel meci de asemenea se validează cu cota 1.00

- acest duel nu poate fi combinat pe bilet cu niciunul din meciurile de unde au fost alese aceste echipe pentru duel

FORMAT MECI - În cazul unor formate speciale de desfășurare a meciurilor (de ex: 3 reprize de 30 de minute) prima repriză se va consideră intervalul de la începutul meciului până în minutul 44:59 iar cea de -a două repriză intervalul 45:00 și sfârșitul meciului (plus minutele de prelungire indicate de arbitru). De asemenea, ne rezervăm dreptul de a valida cu cota 1.00 meciurile ce se desfășoară în afara formatelor normale (2x40, 2X45).

 

PARIU SOLO, SIMPLU,SISTEM:

Pariul solo reprezintă selectarea unui singur eveniment. Condiția de câștig pentru acest tip de pariu este indicarea pronosticului corect asupra rezultatului.

Pariul simplu (fără combinații) implică selectarea mai multor evenimente. În acest caz, cota finală se determină prin înmulțirea cotelor individuale ale fiecărui eveniment. Condiția de câștig a acestui tip de pariu este indicarea corectă a pronosticului pentru fiecare eveniment în parte, suma câștigată fiind determinată prin înmulțirea cotei finale cu miza jucată.

Pariul sistem implică selectarea din ofertă a mai multor evenimente pentru care se optează o anume condiție de minim în indicarea pronosticurilor corecte. Numărul de variante se determină matematic după formulă combinărilor de ‘n’ luate câte ‘k’.

Câștig maxim - MaxBet.ro acordă un câștig maxim pentru biletele care conțin pariuri ce nu va depăși suma de 300.000 LEI, indiferent de tipul pariului. Câștigul maxim pentru biletele care conțin pariuri în cotă fixă nu va putea depăși, inclusiv prin bonusurile acordate pe bilet, suma de 300.000 Lei per bilet de joc, pentru orice produs pus la dispoziție de MaxBet.ro (indiferent dacă în urma înmulțirii cotei cu miza rezultă un câștig mai mare). Biletele duplicate, respectiv biletele de pariuri care conțin strict aceleași evenimente și pronosticuri, sunt permise de MaxBet.ro, dar, în cazul în care câștigul cumulat al tuturor biletelor duplicate la nivelul MaxBet.ro este mai mare decât câștigul maxim, atunci MaxBet.ro își rezervă dreptul de a limita câștigul la maxim 300.000 Lei indiferent de numărul de bilete duplicate. Câștigul maxim pentru un bilet este de 300.000 Lei (trei sute de mii lei), indiferent dacă în urma înmulțirii cotei cu miza rezultă un câștig mai mare.

Miza minimă acceptată pentru un singur bilet, este de 2 Lei pentru pariurile în cotă fixă şi pariurile Live şi 1 Leu pentru pariurile pe numere. In cazul pariurilor sistem miza minima este de 0.01 lei pe combinație.

MaxBet.ro îşi rezervă dreptul de a stabili, completă şi schimbă cotele, competițiile şi posibilitățile de pariere, de a modifică miza minimă şi câștigul maxim, numărul minim și maxim de evenimente de pe un bilet în funcție de tipul de bilet. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul, fără a fi nevoie de justificare, de a nu acceptă bilete de la anumiți jucători, de a solicita modificarea mizei, de a nu accepta bilete duplicat etc.

MaxBet.ro nu permite pariuri la evenimente unde clientul este direct implicat. În această categorie sunt incluși jucătorii, arbitrii, antrenorii, membrii juriului etc. Dacă se bănuiește că un client a pariat pe un eveniment unde este și implicat, MaxBet.ro își rezervă dreptul de a anula aceste pariuri.

Persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani, angajaților, partenerilor, acționarilor semnificativi, membrilor echipei manageriale și ai corpului de control al Organizatorului nu le este permisă participarea la pariere şi înscrierea pe platforma online.

Oferta de pariere - reprezintă totalitatea evenimentelor pe care ORGANIZATORUL le pune la dispoziția JUCĂTORILOR și pe a căror rezultat(e) se poate paria. Oferta de pariere poate cuprinde următoarele date: codul evenimentului, competitorii (că regulă generală, echipa gazdă (echipa 1) este înscrisă în partea stângă echipa oaspete (echipa 2), chiar dacă evenimentul are loc pe un teren neutru), cotele stabilite pentru posibilele rezultate ale evenimentului, orice alte date de interes (condiții / restricții de pariere / disputarea evenimentului pe un teren neutru etc.), ziua și ora de start a evenimentului.
Notă: Informațiile privind ora de start a evenimentelor, inserate în OFERTĂ, au doar rol orientativ.

Pariurile Speciale – pentru pariurile de tip speciale pe sporturi pentru etapa/ziua din anumite Ligi/Competiții:

- se iau in considerare cumulativ evenimentele de joc menționate (goluri, cornere, cartonase, samd.), grupele de echipe indicate (echipa 1/gazde, echipa 2/oaspeți, samd.) și grupul de evenimente sportive definit (etapa/ziua  din Liga / Competiția, ș.a.m.d.). Organizatorul poate oferi aceste pariuri și pentru un grup anume de meciuri din una sau mai multe competiții.

- omologarea rezultatelor se va face luând în calcul timpul regulamentar de joc și minutele de prelungire acordate de oficiali pentru întreruperile normale din timpul jocului (doar dacă nu se menționează altfel în oferta de pariere)

- cornerele acordate dar neexecutate nu sunt luate în considerare

- în cazul pariurilor pe cartonașe, cele primite de non-jucători (jucători care au fost înlocuiți, antrenori, jucători aflați pe bancă) nu se iau în considerare. De asemenea, pentru pariurile în care nu se specifică culoarea cartonașului, cartonașul galben se consideră 1 cartonaș, iar cartonașul roșu 2 cartonase. Al doilea cartonaș galben al unui jucător nu se ia în considerare. În consecință, un jucător nu poate avea mai mult de 3 cartonașe. Validarea se face conform tuturor dovezilor de cartonașe arătate în timpul regulamentar de 90 de minute. Cartonașele arătate după timpul regulamentar nu se iau în considerare.

- pentru omologare, se iau în considerare rezultatele de pe terenul de joc, fără a se ține cont de modificările ulterioare ale rezultatelor de către forurile competente.

- dacă cel puțin un eveniment este amânat/întrerupt și nu se joacă/continuă in 36 de ore de la ora de start inițială toate pariurile  vor fi validate cu cotă 1.00 (indiferent de situația celorlalte pariuri). Dacă însă se va juca/continua meciul, omologarea se va face conform rezultatelor înregistrate la finalul meciului.

Pentru acest tip de pariu se definește ziua ca fiind intervalul  orar 07:00 AM – 06:59 AM a doua zi. Ca exemplu, pentru “Speciala Ziua – Total Cornere – Spania 10 noiembrie” se vor lua în considerare toate meciurile care au ora de start în intervalul orar 07:00 AM din 10 noiembrie pana la ora 06:59 AM din ziua de 11 noiembrie.

 

Pariurile Antepost (pariuri pe termen lung)

- pot fi primite înainte de debutul unei competiții, dar și pe durata acesteia. Fără a se limita la acestea, Organizatorul poate oferi următoarele tipuri de pariuri pe termen lung, cu referire la: echipe câștigătoare, jucători, retrogradare, calificare, statistică, golgheteri, poziție în clasament, castigator pole-position, totaluri (puncte, goluri, cartonașe, ofsaiduri, faulturi, cornere etc.), diferențe/handicapuri (puncte, poziție, goluri etc.), etc.

- în cazul pariurilor antepost de tip “câștigător” (echipa câștigă titlul de campioană) se ia în considerare și playoff-ul

- în cazul pariurilor antepost de tip “retrogradare” (echipa va retrograda într-o ligă inferioară) se ia în considerare și playout-ul / barajul

- în cazul pariurilor antepost de tip “golgheter” (jucătorul care va marca cele mai multe goluri) se iau în considerare și golurile marcate în playoff / playout

- pentru validare va fi luat în considerare clasamentul oficial disponibil după încheierea ultimului meci din competiția respectivă. Acesta va include și eventualele puncte de penalizare acordate anterior sfârșitului competiției. Orice penalizare sau decizie survenită după încheierea competiției, care este de natură să afecteze orice situație stabilită pe baza rezultatelor anterioare, nu va fi luată în considerare

Daca o ligă este întreruptă și încheiată înainte de disputarea tuturor meciurilor:

- pentru validarea pariurilor referitoare la echipa campioană/câștigătoare a competiției, poziția din clasament, golgheter, cel mai bun jucător ș.a.m.d., se va lua în considerare decizia fiecărei federații în parte

-  în cazul in care nu se stabilește nicio ierarhie, nicio echipă nu retrogradează, nicio echipă nu este declarată campioană sau niciun jucător nu poate fi considerat golgheter, pariurile care fac referire la o astfel de categorie vor fi anulate (primesc cota 1.00)

- în cazul pariurilor pe totaluri de puncte, goluri, cartonașe, cornere ș.a.m.d. și în general a pariurilor care presupun valori cuantificabile, se va acorda cota 1.00, cu excepția situațiilor în care la momentul întreruperii pariurile sunt deja decise sau desfășurarea ulterioară a competiției nu ar mai putea afecta rezultatul acestora

Pentru situațiile neacoperite de regulament, în cazul în care pe parcursul desfășurării unei competiții apar modificări în structura acesteia (ex. micșorarea numărului de echipe care retrogradează) de natură să afecteze stabilirea rezultatului pentru unele evenimente din oferta, Organizatorul va fi îndreptățit să stabilească modalitatea de validare a acestora, în mod just, conform deciziilor interne, sau să anuleze pariurile prin acordarea cotei 1.00.

 

 

Pariurile pe evenimente non-sportive - se referă la orice gen de pariu de interes general care nu are caracter sportiv (eveniment politic, cultural, social, economic ș.a.m.d.).

MaxBet.ro va lua în considerare rezultatele înregistrate la locul desfășurării evenimentului.

Eventualele investigații ulterioare realizate de către autoritățile competente vor fi luate în considerare la plata pariului doar dacă sunt realizate în aceeași zi cu cea a finalizării evenimentului. Orice investigație realizată în ziua / zilele următoare nu va fi luată în considerare, indiferent de temeiul sau rezultatul acesteia.

În cazul în care un eveniment este amânat, se va aștepta pâna la desfășurarea lui.

În cazul în care un eveniment este anulat, se va acorda cota 1.00

În cazul în care apare o egalitate în cadrul unui eveniment (de ex.: doi câștigători) pariul se va împărți în mod corespunzător.

 

Pre Meci – Market-uri

 

 

 

FOTBAL

 

Final – pariul se referă la rezultatul final al partidei (în timp regulamentar)

1 – Câștigă prima echipă

X – Meciul se termină la egalitate

2 – Câștigă a doua echipă

1X – Câștigă prima echipă sau egal

X2 – Câștigă a două echipă sau egal

12 – Câștigă prima echipă sau a două echipă

Prima repriză (PR)

1 - echipa 1 conduce la pauză

X - egalitate la pauză

2 - echipa 2 conduce la pauză

1X - conduce prima echipă sau este egalitate la pauză

X2 - conduce cea de-a două echipă sau este egalitate la pauză

12 - conduce una dintre cele două echipe la pauză

A două repriză (DR)

1 - echipa 1 câștigă în a două repriză

X - în repriză a două este egalitate

2 - echipa 2 câștigă în a două repriză

1X - în repriză secundă câștigă echipa 1 sau este egalitate

X2 - în repriză secundă este egalitate sau câștigă echipa 2

12 - în repriză secundă câștigă una dintre cele două echipe

Handicap - Echipa pornește la startul partidei cu “n” goluri avantaj sau dezavantaj la începutul meciului.

Variante:

Handicap 0:1 - Echipa 1 începe meciul cu un gol* în minus

Handicap 1:0 - Echipa 2 începe meciul cu un gol* în minus

Handicap 0:2 - Echipa 1 începe meciul cu două goluri* în minus

Handicap 2:0 – Echipa 2 începe meciul cu două goluri* în minus

Exemplu “Handicap 0:1”dacă echipa 1 are un handicap de un gol stabilirea pronosticului se va face astfel:

1 - Câștigător dacă echipa 1 câștigă meciul la cel puțin 2 goluri diferența

X - Câștigător dacă echipa 1 câștigă meciul la un singur gol diferența

2 - Câștigător dacă meciul se termină la egalitate sau echipa 2 câștigă meciul

*Această limita (“n”goluri) se va adăuga rezultatului final al meciului pentru stabilirea pronosticului.

Handicap Asiatic

Variante:

Handicap (+1)

H1 - Dacă echipa 1 câștigă cu orice scor sau scor egal - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

 

Dacă echipa 1 pierde la diferența de exact 1 gol – Toate pariurile pe această selecție se rambursează.

Dacă echipa 1 pierde la diferență de 2 goluri sau mai multe - Toate pariurile pe această selecție sunt necâștigătoare.

 

H2 - Dacă echipa 2 câștigă la diferență de 2 goluri sau mai mult – Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

 

Dacă echipa 2 câștigă la diferență de exact 1 gol - Toate pariurile pe această selecție se rambursează.

Scor egal sau echipa 2 pierde - Toate pariurile pe această selecție sunt necâștigătoare.

Handicap (-1)

 

H1 - Dacă echipa 1 câștigă la diferență de 2 goluri sau mai multe - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

 

Dacă echipa 1 câștigă la diferența de exact 1 gol - Toate pariurile pe această selecție se rambursează.

 

Scor egal sau echipa 1 pierde - Toate pariurile pe această selecție sunt   necâștigătoare.

H2 - Scor egal sau echipa 2 câștigă cu orice scor - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

 

Dacă echipa 2 pierde la diferență de exact 1 gol - Toate pariurile pe această selecție se rambursează.

Dacă echipa 2 pierde la diferență de 2 goluri sau mai multe - Toate pariurile pe această selecție sunt necâștigătoare

 

Handicap (+1.5)

 

H1  - Dacă echipa 1 câștigă cu orice scor sau scor egal - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

 

Dacă echipa 1 pierde la diferență de exact 1 gol - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

 

Dacă echipa 1 pierde la diferență de 2 goluri sau mai multe - Toate pariurile pe

această selecție sunt necâștigătoare.

 

H2 - Dacă echipa 2 câștigă la diferență de 2 goluri sau mai multe - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

 

Dacă echipa 2 câștigăla diferență de exact 1 gol - Toate pariurile pe această selecție sunt necâștigătoare.

 

Scor egal sau echipa 2 pierde - Toate pariurile pe această selecție sunt necâștigătoare.

 

Handicap (-1.5)

H1 - Dacă echipa 1 câștigă la diferență de 2 goluri sau mai multe - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

 

Dacă echipa gazdă 1 la diferență de exact 1 gol - Toate pariurile pe această selecție sunt necâștigătoare.

 

Scor egal sau echipa 1 pierde - Toate pariurile pe această selecție sunt necâștigătoare.

H2 - Dacă echipa 2 câștigă cu orice scor sau scor egal - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

Dacă echipa 2 pierde la diferență de exact 1 gol - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

Dacă echipa 2 pierde la diferență de 2 goluri sau mai multe - Toate pariurile pe această selecție sunt necâștigătoare.

Handicap (+1.25)

H1 - Dacă echipa 1 câștigă cu orice scor sau scor egal - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

 

Dacă echipa 1 pierde la diferență de exact 1 gol - Jumătate din miză este câștigătoare, iar cealaltă jumătate din miză este rambursată.

 

Dacă echipa 1 pierde la diferență de 2 goluri sau mai multe - Toate pariurile pe această selecție sunt necâștigătoare.

 

H2  - Dacă echipa 2 câștigă la diferență de 2 goluri sau mai multe - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

 

Dacă echipa 2 câștigă la diferență de exact 1 gol - Jumătate din miză este rambursată iar cealaltă jumătate din miză este pierdută.

 

Scor egal sau echipa 2 pierde - Toate pariurile pe această selecție sunt necâștigătoare.

 

Handicap (-1.25)

H1 - Dacă echipa 1 câștigă la diferență de 2 goluri sau mai multe - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

 

Dacă echipa 1 câștigă la diferență de exact 1 gol - Jumătate din miză este rambursată iar cealaltă jumătate din miză este pierdută.

 

Scor egal sau echipa 1 pierde - Toate pariurile pe această selecție sunt   necâștigătoare.

H2 - Scor egal sau echipa 2 câștigă cu orice scor - Toate pariurile pe această selecție sunt câștigătoare.

 

Dacă echipa 2 pierde la diferența de exact 1 gol - Jumătate din miză este câștigătoare iar cealaltă jumătate din miză este rambursată.

 

Dacă echipa 2 pierde la diferența de 2 goluri sau mai multe - Toate pariurile pe această selecție sunt necâștigătoare.

 

Câștigă finala - se pariază pe victoria uneia dintre echipe în meci. Se iau in considerare și eventualele prelungiri/lovituri de departajare.

Pentru Locul 3 - se pariază pe victoria uneia dintre echipe în meci. Se iau în considerare și eventualele prelungiri/lovituri de departajare.

Victorie – se pariază pe victoria uneia dintre echipe în meci. În caz de egalitate pariul primește cota 1.00.

Victorie PR – se pariază pe victoria uneia dintre echipe pentru prima repriză. În caz de egalitate pariul primește cota 1.00.

Victorie DR – se pariază pe victoria uneia dintre echipe pentru repriza 2. În caz de egalitate pariul primește cota 1.00.

Marja victoriei - se pariază pe diferența de scor la care câștigă echipa 1 / echipa 2

Variante:

Echipa 1 “>2” – echipa 1 câștigă la mai mult de 2 goluri diferență

Echipa 1”2” - echipa 1 câștigă la exact 2 goluri diferență

Echipa 1 “1” - echipa 1 câștigă la exact 1 gol diferență

Draw - Egalitate

Echipa 2 “1” - echipa 1 câștigă la exact 1 gol diferență

 

Echipa 2 “2” - echipa 2 câștigă la exact 2 goluri diferență

Echipa 2 “>2” - echipa 2 câștigă la mai mult de 2 goluri diferență

Total goluri - pariul se referă la numărul total de goluri marcate în meci

Variante:

Sub – în meci s-au marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în meci s-au marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

Total goluri PR - pariul se referă la numărul total de goluri marcate în repriza 1

Variante:

Sub – în meci s-au marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în meci s-au marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

Total goluri DR - pariul se referă la numărul total de goluri marcate în repriza 2

Variante:

Sub – în meci s-au marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în meci s-au marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

Total goluri echipa 1 - pariul se referă la numărul total de goluri marcate în meci de echipa 1

Variante:

Sub – în meci a marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în meci a marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

Total goluri echipa 2 - pariul se referă la numărul total de goluri marcate în meci de echipa 2

Variante:

Sub – în meci a marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în meci a marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

Total goluri echipa 1 PR - pariul se referă la numărul total de goluri marcate în repriză 1 de echipa 1

Variante:

Sub – în meci a marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în meci a marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

Total goluri echipa 2 PR - pariul se referă la numărul total de goluri marcate în repriza 1 de echipa 2

Variante:

Sub – în meci a marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în meci a marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

Total goluri echipa 1 DR - pariul se referă la numărul total de goluri marcate în repriza 2 de echipa 1

Variante:

Sub – în meci a marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în meci a marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

Total goluri echipa 2 DR - pariul se referă la numărul total de goluri marcate în repriza 2 de echipa 2

Variante:

Sub – în meci a marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în meci a marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

Număr exact goluri - pariul se referă la numărul exact de goluri marcate în meci

Număr exact goluri echipa 1 - pariul se referă la numărul exact de goluri marcate în meci de echipa 1

Număr exact goluri echipa 2 - pariul se referă la numărul exact de goluri marcate în meci de echipa 2

Interval goluri - pariul se referă la un anumit interval de goluri în meci

Ex.:

intervalul 1-3 goluri este câștigător dacă în meci se marchează minimum 1 gol și maximum 3 goluri

intervalul 0-1 goluri este câștigător dacă în meci nu se marchează sau se marcheaza maximum 1 gol

intervalul 2-3 goluri este câștigător dacă în meci se marchează minimum 2 goluri și maximum 3 goluri

7+ este câștigător dacă în meci se marchează 7 sau mai multe goluri

Interval goluri echipa 1– pariul se referă la un anumit interval de goluri al echipei 1 în meci

Interval goluri echipa 2- pariul se referă la un anumit interval de goluri al echipei 2 în meci

Echipa 1 nu primește gol - pariul se referă la finalitatea în care echipa 1 nu primește gol în meci

Echipa 2 nu primește gol - pariul se referă la finalitatea în care echipa 2 nu primește gol în meci

Victorie sigură – una dintre echipe câștigă la zero

Variante

Echipa 1 câștigă la zero

Echipa 2 câștigă la zero

Victorie dublă – una dintre echipe câștigă ambele reprize

Variante

Echipa 1 câștigă ambele reprize

Echipa 2 câștigă ambele reprize

Total Goluri Asiatice

Variante:

Sub – în meci s-au marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în meci s-au marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

În cazul în care se va marca numărul exact de goluri se va acorda cota 1.00

Sub 1 - nu se marchează în timpul regulamentar de joc, iar în cazul în care se marchează exact 1 gol se va acorda cota 1.00;

Sub 1.25 – nu se marchează în timpul regulamentar de joc, iar în cazul în care se marchează exact 1 gol, se va acorda jumătate din miza înscrisă pe bilet;

Sub 1.75  se marchează exact 1 gol în timpul regulamentar de joc, iar în cazul în care se vor marca exact 2 goluri, se va acorda jumătate din miza înscrisă pe bilet;

Sub 2 - Se marchează maxim 1 gol în timpul regulamentar de joc, iar în cazul în care se vor marca exact 2 goluri se va acorda cota 1.00;

Peste 1 - se marchează minimum 2 goluri în timpul regulamentar de joc, iar în cazul în care se marchează exact 1 gol, se va acorda cota 1.00;

Peste 1.25 – se marchează minimum 2 goluri în timpul regulamentar de joc, iar în cazul în care se marchează exact 1 gol, jumătate din miza înscrisă pe bilet este pierdută;

Peste 1.75 – se marchează minimum 3 goluri în timpul regulamentar de joc, iar în cazul în care se marchează exact 2 goluri, jumătate din miza înscrisă pe bilet este câștigată, iar cealaltă jumătate este rambursată;

Peste 2 - Se marchează cel puțin 3 goluri în timpul regulamentar de joc, iar în cazul în care se vor marca exact 2 goluri se va acorda cota 1.00;

Total Goluri Asiatice PR

Sub – în repriza 1 s-au marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în repriza 1 s-au marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

*În cazul în care se va marca numărul exact de goluri se va acorda cota 1.00

Total Goluri Asiatice DR

Sub – în repriza 2 s-au marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în repriza 2 s-au marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

*În cazul în care se va marca numărul exact de goluri se va acorda cota 1.00

 

Ambele marchează  – ambele echipe vor marca minimum un gol în meci

Variante:

DA – ambele echipe vor marca minimum un gol în meci

NU – minimum o echipa dintre cele două nu va marca în meci

Ambele marchează PR – ambele echipe vor marca minimum un gol în repriza 1

Variante:

DA – ambele echipe vor marca minimum un gol în repriza 1

NU – minimum o echipa dintre cele două nu va marca în repriză 1

Ambele marchează DR – ambele echipe vor marca minimum un gol în repriza 2

Variante:

DA – ambele echipe vor marca minimum un gol în repriza 2

NU – minimum o echipa dintre cele două nu va marca în repriza 2

Ambele reprize peste 1.5

Variante:

DA - se marchează peste 1.5 goluri în fiecare repriză

NU - în cel puțin o repriză nu se marchează peste 1.5 goluri

Ambele reprize sub 1.5

Variante:

DA - se marchează sub 1.5 goluri în fiecare repriză

NU - în cel puțin o repriză se marchează peste 1.5 goluri

Echipa 1 câștigă minimum o repriză

Variante:

Da

Nu

Echipa 2 câștigă minimum o repriză

Variante:

Da

Nu

Desfășurare meci – pariul se referă la prima echipa care marchează în meci și rezultatul final în meci (1X2)

Care echipa marchează?

Variante:

Doar echipa 1

Doar echipa 2

Ambele

Niciuna

Pauză/Final - pariul se referă la rezultatul la pauză, cât și la rezultatul final al meciului. Pentru că pariul să fie câștigător ambele pronosticuri trebuie să fie corecte.

Variante: 1/1, 1/X, 1/2, X/1, X/X, X/2, 2/1, 2/X, 2/2

1/1 - Echipa 1 conduce la pauză și câștigă meciul

1/X - Echipa 1 conduce la pauză și meciul se încheie la egalitate

1/2 – Echipa 1 conduce la pauză iar echipa 2 câștigă la sfârșitul meciului

X/1 – La pauză scorul este egal și la final câștigă echipa 1

X/X – La pauză scorul este egal și meciul se încheie la egalitate

X/2 - La pauză scorul este egal și echipa 2 câștigă meciul

2/1 - Echipa 2 conduce la pauză și echipa 1 câștigă meciul

2/X - Echipa 2 conduce la pauză și meciul se încheie la egalitate

2/2 - Echipa 2 conduce la pauză și câștigă meciul

Pauză sau final (PsF) - este tipul de pariu pentru care trebuie indicat corect cel puțin unul dintre rezultatele înregistrate la pauză sau la sfârșitul timpului regulamentar de joc.

Există 3 tipuri de pronosticuri:

1 - Echipa 1 conduce la pauză sau câștigă la final

X - Rezultatul trebuie să fie egal ori la pauză, ori la final

2 - Echipa 2 conduce la pauză sau câștigă la final

Par/Impar

Variante:

PAR – numărul de goluri înscris în timpul regulamentar de joc este unul par

IMPAR – numărul de goluri înscris în timpul regulamentar de joc este unul impar

*Scorul 0-0 este considerat par

Final și total goluri - pariul se referă la rezultatul final al meciului (1, X sau 2 ) și la numărul total de goluri înscrise în meci.

Variante:

1 și Peste X.5 – Echipa 1 câștigă meciul și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

1 și Sub X.5  – Echipa 1 câștigă meciul și se înscriu goluri în meci sub limita aleasă

X și Peste X.5 - Meciul se termină la egalitate și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

X și Sub X.5 - Meciul se termină la egalitate și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

2 și Peste X.5 - Echipa 2 câștigă meciul și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

2 și Sub X.5 - Echipa 2 câștigă meciul și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

Final și ambele marchează - pariul se referă la rezultatul final al meciului (1, X sau 2 ) și ambele echipe să înscrie în meci.

1 și Da - Echipa 1 câștigă meciul și ambele echipe marchează în meci

1 și Nu - Echipa 1 câștigă meciul și cel puțin una dintre echipe nu marchează în meci

X și Da - Meciul se termină la egalitate și ambele echipe marchează în meci

X și Nu - Meciul se termină la egalitate și cel puțin una dintre echipe nu marchează în meci

2 și Da - Echipa 2 câștigă meciul și ambele echipe marchează în meci

2 și Nu - Echipa 2 câștigă meciul și cel puțin una dintre echipe nu marchează în meci

PR 1X2 și total goluri - pariul se referă la rezultatul final al reprizei 1 (1, X sau 2 ) și la numărul total de goluri înscrise în repriza 1.

1 si Peste - Echipa 1 câștigă prima repriza și se înscriu goluri în prima repriză peste limita aleasă

X si Peste – Prima repriza se termină la egalitate și se înscriu goluri în prima repriză peste limita aleasă

2 si Peste - Echipa 2 câștigă prima repriza și se înscriu goluri în prima repriză peste limita aleasă

1 si Sub - Echipa 1 câștigă prima repriza și se înscriu goluri în prima repriză sub limita aleasă

X si Sub– Prima repriza se termină la egalitate și se înscriu goluri în prima repriză sub limita aleasă

2 si Sub- Echipa 2 câștigă prima repriza și se înscriu goluri în prima repriza sub limita aleasă

PR 1X2 și ambele marchează - pariul se referă la rezultatul final al reprizei 1 (1, X sau 2 ) și ambele echipe să înscrie în repriza 1.

1 si Da- Echipa 1 câștigă prima repriza și ambele echipe marchează în prima repriza

1 si Nu- Echipa 1 câștigă prima repriza și cel puțin una dintre echipe nu marchează în prima repriza

X si Da - Prima repriza se termină la egalitate și ambele echipe marchează în prima repriza

X si Nu - Prima repriza se termină la egalitate și cel putin una dintre echipe nu marchează în prima repriza

2 si Da- Echipa 2 câștigă prima repriză și ambele echipe marchează în prima repriza


2 si Nu - Echipa 2 câștigă prima repriza și cel puțin una dintre echipe nu marchează în prima repriza

1X si Da - Câștigă prima echipă sau egal la finalul prime reprize și ambele echipe marchează în prima repriză
 

1X si Nu - Câștigă prima echipă sau este egal la finalul primei reprize și cel puțin una dintre echipe nu marchează în prima repriză

X2 si Da - Câștigă a două echipă sau este egal la finalul prime reprize și ambele echipe marchează în prima repriză

X2 si Nu - Câștigă a două echipă sau este egal la finalul prime reprize și cel puțin una dintre echipe nu marchează în prima repriză

12 si Da - Câștigă prima echipă sau a doua echipă la finalul primei reprize și ambele echipe marchează în prima repriză

12 si Nu - Câștigă prima echipă sau a doua echipă la finalul primei reprize și cel puțin una dintre echipe nu marchează în prima repriză

Echipa 1 câștigă sau Peste – pariul este câștigător dacă echipa 1 câștigă la finalul meciului sau dacă se înscriu goluri în meci peste limita aleasă
 

Echipa 1 câștigă sau Sub – pariul este câștigător dacă echipa 1 câștigă la finalul meciului sau dacă se înscriu goluri în meci sub limita aleasă


Egal sau Peste – pariul se refera la egalitatea de la finalul meciului sau că se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

Egal sau Sub - pariul se referă la egalitatea de la finalul meciului sau că se înscriu goluri în meci sub limita aleasă

Echipa 2 câștigă sau Peste – pariul se referă la echipa 2 să câștige la finalul meciului sau că se înscriu goluri în meci peste limita aleasă


Echipa 2 câștigă sau Sub – pariul se referă la echipa 2 să câștige la finalul meciului sau că se înscriu goluri în meci sub limita aleasă
 

Alte combinații ambele marchează – pariul cuprinde combinații de șansă dublă și în prima repriză (PR)/a doua repriză (DR) ambele echipe marcheaza

1X și PR Da - Câștigă prima echipă sau scorul este egal la finalul meciului și ambele echipe marchează în prima repriză


1X și PR Nu - Câștigă prima echipă sau scorul este egal la finalul meciului și cel putin una dintre echipe nu marchează în prima repriză

12 și PR Da – Câștigă prima echipă sau a doua echipă la finalul meciului și ambele echipe marchează în prima repriză

 

12 și PR Nu – Câștigă prima echipă sau a doua echipă la finalul meciului și cel puțin una dintre echipe nu marchează în prima repriză

X2 și PR Da - Câștigă a două echipă sau scorul este egal la finalul meciului și ambele echipe marchează în prima repriză

 

X2 și PR Nu - Câștigă a două echipă sau scorul este egal la finalul meciului și cel puțin una dintre echipe nu marchează în prima repriză

1X și DR Da – Câștigă prima echipă sau scorul este egal la finalul meciului și ambele echipe marchează în a doua repriză

 

1X și DR Nu - 1X și PR Nu - Câștigă prima echipă sau scorul este egal la finalul meciului și cel puțin una dintre echipe nu marchează în prima repriză

12 și DR Da - Câștigă prima echipă sau a două echipă la finalul meciului și ambele echipe marchează în a doua repriză

 

12 și DR Nu - Câștigă prima echipă sau a doua echipă la finalul meciului și cel puțin una dintre echipe nu marchează în a doua repriză

 

X2 si DR Da - Câștigă a două echipă sau scorul este egal la finalul meciului și ambele echipe marchează în a doua repriză

 

X2 si DR Nu - Câștigă a două echipă sau egal la finalul meciului și cel putin una dintre echipe nu marchează în a doua repriză

DR și total goluri - pariul se referă la rezultatul final al reprizei 2 (1, X sau 2) și la numărul total de goluri înscrise în repriza 2.

DR și ambele marchează - pariul se referă la rezultatul final al reprizei 2 (1, X sau 2) și ambele echipe să înscrie în repriza 2.

Echipa care marchează prima (Primul gol)

1 – Echipa 1 înscrie primul gol în meci

2 – Echipa 2 înscrie primul gol în meci

Variante:

Echipa 1 înscrie prima

Niciuna (0:0)

Echipa 2 înscrie prima

Echipa care marchează ultima (Ultimul gol)

1 – Echipa 1 înscrie ultimul gol în meci

2 – Echipa 2 înscrie ultimul gol în meci

Variante:

Echipa 1 înscrie ultima

Niciuna ( 0:0 )

Echipa 2 înscrie ultima

Marchează/nu marchează, trebuie precizată/precizate echipa/echipele care înscrie/înscriu sau nu înscrie/nu înscriu în meci

Marchează Echipa 1– pariul se referă dacă va marca echipa 1

Variante:

Da

Nu

Marchează Echipa 2 - pariul se referă dacă vor marca echipa 2

Variante:

Da

Nu

Ambele marchează în ambele reprize - pariul se referă dacă vor marca ambele echipe în fiecare repriză

Variante:

Da

Nu

Echipa 1 marchează în ambele reprize - pariul se referă dacă va marca echipa 1 în fiecare repriză

Variante:

Da

Nu

Echipa 2 marchează în ambele reprize - pariul se referă dacă va marca echipa 2 în fiecare repriză

Variante:

Da

Nu

Ambele marchează PR - pariul se referă dacă vor marca ambele echipe în repriza 1

Variante:

Da

Nu

Ambele marchează DR- pariul se referă dacă vor marca ambele echipe în repriza 2

Variante:

Da

Nu

Echipa 1 marchează PR - pariul se referă dacă va marca echipa 1 în repriza 1

Variante:

Da

Nu

Echipa 2 marchează PR - pariul se referă dacă va marca echipa 2 în repriza 1

Variante:

Da

Nu

Echipa 1 marchează DR - pariul se referă dacă va marca echipa 1 în repriza 2

Variante:

Da

Nu

Echipa 2 marchează DR - pariul se referă dacă va marca echipa 2 în repriza 2

Variante:

Da

Nu

Scor corect - este tipul de pariu prin care trebuie indicat scorul exact la finalul timpului regulamentar de joc.

Scor corect PR – pariul se referă la scorul exact din prima repriză a meciului.

Scor corect DR – pariul se referă la scorul exact din repriza a doua a meciului.

Repriză cu mai multe goluri - pariul se referă la repriză cu cele mai multe goluri înscrise (indiferent care din cele două echipe le marchează).

Variante:

-în prima repriză se marchează mai multe goluri decât în cea de-a doua repriză

-în ambele reprize se marchează același număr de goluri

-în repriză secundă se marchează mai multe goluri decât în prima repriză

Echipa 1 repriză cu mai multe goluri – pariul se referă la repriza în care echipa 1 marchează mai multe goluri

Echipa 2 repriză cu mai multe goluri - pariul se referă la repriza în care echipa 2 marchează mai multe goluri

Cine se califică (Calificare) - pariul se referă la echipa/jucătorul care se califică mai departe în competiție/turneu.

Metodă calificării (Metoda victoriei) - pariul se referă la modalitatea prin care se califică echipa mai departe în competiție/turneu

Variante:

în timp regulamentar

în prelungiri

la penalty-uri

Vor fi prelungiri

Variante:

Da

Nu

Vor fi lovituri de departajare - pariul se referă dacă meciul va fi decis după loviturile de departajare

Variante:

Da

Nu

Va fi gol în prelungiri - pariul se referă dacă se va înscrie gol în prelungiri (în cele două reprize regulamentare de prelungiri)

Variante:

Da

Nu

Primele 10 minute (1X2) pariul se referă la rezultatul din primele 10 minute ale meciului (00:00 - 09:59)

Primele 15 minute (1X2) pariul se referă la rezultatul din primele 15 minute ale meciului (00:00 - 14:59)

Interval minutul primului gol:

Variante:

1-15 - primul gol se înscrie până în minutul 15:00

16-30 - primul gol se înscrie din minutul 15:01 până în minutul 30:00

31-45 - primul gol se înscrie din minutul 30:01 până la finalul primei reprize

46-60 - primul gol se înscrie din minutul 45:01 până în minutul 60:00

61-75 -  primul gol se înscrie din minutul 60:01 până în minutul 75:00

76-90 - primul gol se înscrie din minutul 75:01 până la finalul timpului regulamentar de joc

01-10 primul gol se înscrie până în minutul 10:00;

 

11-20 primul gol se înscrie din minutul 10:01 până în minutul 20:00;

 

21-30 primul gol se înscrie din minutul 20:01 până în minutul 30:00;

 

31-40 primul gol se inscrie din minutul 30:01 până în minutul 40:00;

 

41-50 primul gol se înscrie din minutul 40:01 până în minutul 50:00;

 

51-60 primul gol se înscrie din minutul 50:01 până în minutul 60:00

 

61-70 primul gol se înscrie din minutul 60:01 până în minutul 70:00;

 

71-80 primul gol se înscrie din minutul 70:01 până în minutul 80:00

 

81 + primul gol se înscrie din minutul 80:01 pana la finalul timpului regulamentar de joc.

 

1–27 primul gol se înscrie până în minutul 27:00;

 

28 + primul gol se înscrie din minutul 27:01 până la finalul timpului regulamentar de joc
FĂRĂ GOL
 

Șansă dublă și total goluri - pariul se referă la șansă dublă la finalul meciului (1X, X2 sau 12) și la numărul total de goluri înscrise în meci.

1X și Sub - Câștigă prima echipă sau egal și se înscriu goluri în meci sub limita aleasă

12 și Sub - Câștigă prima echipă sau a două echipă și se înscriu goluri în meci sub limita aleasă

X2 și Sub - Câștigă a două echipă sau egal și se înscriu goluri în meci sub limita aleasă

1X și Peste - Câștigă prima echipă sau egal și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

12 și Peste - Câștigă prima echipă sau a două echipă și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

X2 și Peste - Câștigă a două echipă sau egal și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă
 

Șansă dublă și ambele marchează - pariul se referă la șansă dublă la finalul meciului (1X, X2 sau 12) și ambele echipe să înscrie în meci

Șansă dublă și ambele marchează PR - pariul se referă la șansă dublă la finalul primei reprize (1X, X2 sau 12) și ambele echipe să înscrie în repriza 1

Șansă dublă și ambele marchează DR - pariul se referă la șansă dublă la finalul reprizei 2 (1X, X2 sau 12) și ambele echipe să înscrie în repriza 2

Șansă dublă și ambele marchează PR - pariul se referă la șansă dublă la finalul meciului (1X, X2 sau 12) și ambele echipe să înscrie în repriză 1

Șansă dublă și ambele marchează DR - pariul se referă la șansă dublă la finalul meciului (1X, X2 sau 12) și ambele echipe să înscrie în repriza 2

Fără echipa 1 - câștigă echipa 2 sau este egalitate la finalul timpului regulamentar de joc (în cazul în care câștigă echipa 1, se acordă cota 1.00)

Fara echipa 2 -  câștigă echipa 1 sau este egalitate la finalul timpului regulamentar de joc (în cazul în care câștigă echipa 2, se acordă cota 1.00)

Va fi penalty – pariul se referă dacă va fi sau nu acordat penalty în meci

Scor corect Pauza/Final – pariul se referă la scorul exact de la pauză și de la final

0:0/0:0 – ca să fie câștigător pariul este necesar ca scorul la pauză să fie 0:0 și la finalul meciului scorul să fie 0-0

0:0/0:1 – ca să fie câștigător pariul este necesar ca scorul la pauză să fie 0:0 și la finalul meciului scorul să fie 0-1


1:0/1:0  – ca să fie câștigător pariul este necesar ca scorul la pauză să fie 1:0 și la finalul meciului scorul să fie 1-0

 

 

Echipa 1 câștigă sau ambele marchează

Variante:

Da

Nu

Echipa 2 câștigă sau ambele marchează

Variante:

Da

Nu

Egal sau ambele marchează

Variante:

Da

Nu

Cum va fi înscris primul gol – Pariul se referă la modalitatea prin care se va marca primul gol. Opțiunile de pariere sunt: Șut (golul trebuie să se înscrie cu orice altă parte a corpului decât capul, iar alte tipuri nu se iau in considerare), Cu capul (ultima atingere a mingii de către marcator trebuie să fie efectuată cu capul), Autogol (dacă golul a fost declarat autogol), Penalty (golul trebuie să se înscrie direct din lovitură de pedeapsă. Golurile înscrise după o respingere sau ratarea loviturii nu se iau în considerare), Lovitură liberă (golul trebuie să se înscrie direct din lovitură liberă sau corner pentru a se lua în considerare. Loviturile deviate se iau în considerare cât timp golul se atribuie jucătorului care a executat lovitura liberă sau cornerul) sau Fără gol.

Pauza/Final și total - pariul se referă la rezultatul de la pauză, cât și la rezultatul final al meciului, dar și la numărul total de goluri înscrise în meci.

1/1 și Sub - Echipa 1 câștigă prima repriză și la finalul meciului (în timpul regulamentar) și se înscriu goluri în meci sub limita aleasă
 

X/X și Sub - La pauza meciului scorul este egal, meciul se termină la egalitate și se înscriu goluri în meci sub limita aleasă


2/1 si Peste - Echipa 2 câștigă prima repriză, dar pierde meciul în timp regulamentar și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

 

PR/DR ambele marchează – pariul se referă la situația în care ambele echipe marchează în prima sau a doua repriză cu variantele Da/Da, Nu/Nu, Da/Nu sau Nu/Da.

Lovitura de începere - pariază pe echipa care va avea lovitura de start a meciului.

Total cartonașe galbene

Pariurile se vor referi la numărul de cartonașe galbene acordate în timpul regulamentar de joc, timp de 90 de minute (inclusiv minutele adiționale)

Orice cartonaș acordat după fluierul de final nu va fi luat în considerare. Cartonașele primite de alți membri ai echipei (de exemplu: manageri, antrenori, rezerve sau jucători înlocuiți) nu se iau în considerare la calcularea numărului total de cartonașe. În cazul în care meciul este abandonat înainte de jucarea celor 90 de minute, pariurile se rambursează, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită.

Variante:

Sub - la finalul timpului regulamentar de joc s-au acordat mai puține cartonașe galbene decât cele indicate

Peste - la finalul timpului regulamentar de joc s-au acordat mai multe cartonașe galbene decât cele indicate

Total cartonașe galbene echipa 1

Sub - la finalul meciului echipa 1 a primit mai puține cartonașe galbene decât cele indicate

Peste - la finalul meciului echipa 1 a primit mai multe cartonașe galbene decât cele indicate

Total cartonașe galbene echipa 2

Sub - la finalul meciului echipa 2 a primit mai puține cartonașe galbene decât cele indicate

Peste - la finalul meciului echipa 2 a primit mai multe cartonașe galbene decât cele indicate

Primul cartonaș galben

Pariul se referă la situația în care una dintre echipe primește primul cartonaș galben în meci cu următoarele variante: Echipa 1, Echipa 2, fără cartonaș galben în meci

Număr cartonașe galbene

Pariul se referă la numărul exact de cartonașe galbene (<4; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12+)

Număr cartonașe galbene echipa 1

Pariul se referă la numărul exact de cartonașe galbene primite de echipa 1 (<2; 2; 3; 4+)

Număr cartonașe galbene echipa 2

Pariul se referă la numărul exact de cartonașe galbene primite de echipa 2 ( <2; 2; 3; 4+)

Echipa cu mai multe cartonașe galbene

Pariul se referă la echipa care primește mai multe cartonașe galbene în meci, în timpul regulamentar: echipa 1, echipa 2 sau egal.

Total cartonașe galbene PR

Sub – la finalul primei reprize s-au acordat mai puține cartonașe galbene decât cele indicate

Peste - la finalul primei reprize s-au acordat mai multe cartonașe galbene decât cele indicate

Total cartonașe galbene echipa 1 PR

Sub - la finalul primei reprize echipa 1 a primit mai puține cartonașe galbene decât cele indicate

Peste - la finalul primei reprize echipa 1 a primit mai multe cartonașe galbene decât cele indicate

Total cartonașe galbene echipa 2 PR

Sub - la finalul primei reprize echipa 2 a primit mai puține cartonașe galbene decât cele indicate

Peste - la finalul primei reprize echipa 2 a primit mai multe cartonașe galbene decât cele indicate

Primul cartonaș galben PR

Pariul se referă la echipa care primește primul cartonaș galben în prima repriză, cu următoarele variante: Echipa 1, Echipa 2, fără cartonaș galben

Număr exact de cartonașe galbene PR

Pariul se referă la numărul exact de cartonașe galbene din prima repriză

Număr cartonașe galbene echipa 1 PR

Pariul se referă la numărul de cartonașe galbene primite de echipa 1 în prima repriză

Număr cartonașe galbene echipa 2 PR

Pariul se referă la numărul de cartonașe galbene primite de echipa 2 în prima repriză

Echipa cu mai multe cartonașe galbene PR

Pariul se referă la echipa care primește mai multe cartonașe galbene în prima repriză: echipa 1, echipa 2 sau egal

Total cartonașe galbene DR

Sub - la finalul reprizei a doua s-au acordat mai puține cartonașe galbene decât cele indicate

Peste - la finalul reprizei a doua s-au acordat mai multe cartonașe galbene decât cele indicate

Total cartonașe galbene echipa 1 DR

Sub - la finalul reprizei a doua echipa 1 a primit mai puține cartonașe galbene decât cele indicate.

Peste – la finalul reprizei a doua echipa 1 a primit mai multe cartonașe galbene decât cele indicate.

Total cartonașe galbene echipa 2 DR

Sub - la finalul reprizei a doua echipa 2 a primit mai puține cartonașe galbene decât cele indicate.

Peste - la finalul reprizei a doua echipa 2 a primit mai multe cartonașe galbene decât cele indicate.

Primul cartonaș galben DR

Pariul se referă la echipa care primește primul cartonaș galben în a două repriză, cu următoarele variante: Echipa 1, Echipa 2, fără cartonaș galben.

Număr exact de cartonașe galbene DR

Pariul se referă la numărul exact de cartonașe galbene din a doua repriză.

Număr cartonașe galbene echipa 1 DR

Pariul se referă la numărul de cartonașe galbene primite de echipa 1 în a doua repriză.

Număr cartonașe galbene echipa 2 DR

Pariul se referă la numărul de cartonașe galbene primite de echipa 2 în a doua repriză.

Echipa cu mai multe cartonașe galbene DR

Pariul se referă la echipa care primește mai multe cartonașe galbene în a două repriză: echipa 1, echipa 2 sau egal.

 

Total cartonașe

Pariurile se vor referi la numărul de cartonașe acordate în timpul regulamentar de joc, de 90 de minute (include minute adiționale).

Orice cartonaș acordat după fluierul de final nu va fi luat în considerare. Cartonașele primite de alți membri ai echipei (de exemplu: manageri, antrenori, rezerve sau jucători înlocuiți) nu se iau în considerare la calcularea numărului total de cartonașe. În cazul în care meciul este abandonat înainte de jucarea celor 90 de minute, pariurile se rambursează, cu excepția cazurilor în care deciderea pariurilor a fost deja stabilită.

Cartonașul galben se numără ca fiind 1 cartonaș, iar cel roșu sau galben-roșu se numără ca fiind 2. Al doilea cartonaș galben pentru un jucător care duce la un galben-roșu nu se ia în considerare. În consecință, un jucător nu poate avea mai mult de 3 cartonașe.

Pronosticuri:

Sub - la finalul timpului regulamentar de joc s-au acordat mai puține cartonașe decât cele indicate;

Peste - la finalul timpului regulamentar de joc s-au acordat mai multe cartonașe decât cele indicate;

 

Total cartonașe echipa 1

Sub - la finalul meciului echipa 1 a primit mai puține cartonașe decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului echipa 1 a primit mai multe cartonașe decât cele indicate.

Total cartonașe echipa 2

Sub - la finalul meciului echipa 2 a primit mai puține cartonașe decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului echipa 2 a primit mai multe cartonașe decât cele indicate.

Primul cartonaș

Pariul se referă la echipa care primește primul cartonaș în meci cu următoarele variante: Echipa 1, Echipa 2, fără cartonaș.

Număr exact cartonașe

Pariul se referă la numărul exact de cartonașe (<4; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12+)

Număr cartonașe echipa 1

Pariul se referă la numărul exact de cartonașe primite de echipa 1 (<2; 2; 3; 4+)

Număr cartonașe echipa 2

Pariul se referă la numărul exact de cartonașe primite de echipa 2 ( <2; 2; 3; 4+)

Echipa cu mai multe cartonașe

Pariul se referă la echipa care primește mai multe cartonașe în meci în timpul regulamentar: echipa 1, echipa 2 sau egal.

 

Total cartonașe PR

Sub – la finalul primei reprize s-au acordat mai puține cartonașe decât cele indicate.

Peste - la finalul primei reprize s-au acordat mai multe cartonașe decât cele indicate.

Total cartonașe echipa 1 PR

Sub - la finalul primei reprize echipa 1 a primit mai puține cartonașe decât cele indicate.

Peste - la finalul primei reprize echipa 1 a primit mai multe cartonașe decât cele indicate.

Total cartonașe echipa 2 PR

Sub - la finalul  primei reprize echipa 2 a primit mai puține cartonașe decât cele indicate.

Peste - la finalul primei reprize echipa 2 a primit mai multe cartonașe decât cele indicate.

Primul cartonaș PR

Pariul se referă la ce echipa primește primul cartonaș în prima repriză, cu următoarele variante: Echipa 1, Echipa 2, fără cartonaș.

Număr exact de cartonașe PR

Pariul se referă la numărul exact de cartonașe din prima repriză.

Număr cartonașe echipa 1 PR

Pariul se referă la numărul exact de cartonașe primite de echipa 1 în prima repriză.

Număr cartonașe echipa 2 PR

Pariul se referă la numărul exact de cartonașe primite de echipa 2 în prima repriză.

Echipa cu mai multe cartonașe PR

Pariul se referă la echipa care primește mai multe cartonașe în prima repriză: echipa 1, echipa 2 sau egal.

Total cartonașe DR

Sub - la finalul reprizei a doua s-au acordat mai puține cartonașe decât cele indicate.

Peste - la finalul reprizei a două s-au acordat mai multe cartonașe decât cele indicate.

Total cartonașe echipa 1 DR

Sub - la finalul reprizei a două echipa 1 a primit mai puține cartonașe decât cele indicate.

Peste – la finalul reprizei a doua echipa 1 a primit mai multe cartonașe decât cele indicate.

Total cartonașe echipa 2 DR

Sub - la finalul reprizei a doua echipa 2 a primit mai puține cartonașe decât cele indicate.

Peste - la finalul reprizei a doua echipa 2 a primit mai multe cartonașe decât cele indicate.

Repriză primul cartonaș DR

Pariul se referă la echipa care primește primul cartonaș în a doua repriză, cu următoarele variante: Echipa 1, Echipa 2, fără cartonaș.

Număr exact de cartonașe DR

Pariul se referă la numărul exact de cartonașe din a doua repriză.

Număr cartonașe echipa 1 DR

Pariul se referă la numărul de cartonașe primite de echipa 1 în a doua repriză.

Număr cartonașe echipa 2 DR

Pariul se referă la numărul de cartonașe primite de echipa 2 în a doua repriză.

Echipa cu mai multe cartonașe DR

Pariul se referă la echipa care primește mai multe cartonașe în a doua repriză: echipa 1, echipa 2 sau egal.

 

 

Total puncte cartonașe

Cartonașul galben valorează 10 puncte și cartonașele roșii sau galben-roșii valorează 25 de puncte. Al doilea cartonaș galben care duce la un cartonaș galben-roșu pentru un jucător nu se ia în considerare. În consecință, un jucător nu poate acumula mai mult de 35 de puncte de penalizare. Cartonașele arătate după meci nu sunt luate în considerare. Cartonașele pentru non-jucători (antrenori, manageri, jucători de pe banca, jucători înlocuiți) nu se iau în considerare.

Sub – la finalul meciului au fost mai puține puncte decât cele din limită.

Peste – la finalul meciului au fost mai multe puncte decât cele din limită.

Interval puncte cartonașe

Pariul are următoarele opțiuni de pariere: 0-30; 31-45; 46-60; 61-75; 76+

Total puncte cartonașe PR

Sub – la finalul primei reprize au fost mai puține puncte decât cele din limită.

Peste – la finalul primei reprize au fost mai multe puncte decât cele din limită.

Interval puncte cartonașe PR

Pariul are următoarele opțiuni de pariere: 0-10; 11-25; 26-40; 41+

Cartonaș roșu

Orice cartonaș acordat după fluierul de final nu va fi luat în considerare. Cartonașele primite de alți membri ai echipei (de exemplu: manageri, antrenori, rezerve sau jucători înlocuiți) nu se iau în considerare.

Da – se acordă cel puțin un cartonaș roșu în meci.

Nu – nu se acordă cartonaș roșu în meci.

Cartonaș roșu echipa 1

Da – Echipa 1 va primi cartonaș roșu.

Nu – Echipa 1 nu va primi cartonaș roșu.

Cartonaș roșu echipa 2

Da – Echipa 2 va primi cartonaș roșu.

Nu – Echipa 2 nu va primi cartonaș roșu.

Cartonaș roșu PR

Da – se acordă cel puțin un cartonaș roșu în prima repriză.

Nu – nu se acordă cartonaș roșu în prima repriză.

Cartonaș roșu echipa 1 PR

Da – Echipa 1 va primi cartonaș roșu în prima repriză.

Nu – Echipa 1 nu va primi cartonaș roșu în prima repriză.

Cartonaș roșu echipa 2 PR

Da – Echipa 2 va primi cartonaș roșu în prima repriză.

Nu – Echipa 1 nu va primi cartonaș roșu în prima repriză.

Cartonaș roșu DR

Da – se acordă cel puțin un cartonaș roșu în a doua repriză.

Nu – nu se acordă cartonaș roșu în a doua repriză.

 

Cartonaș roșu echipa 1 DR

Da – Echipa 1 va primi cartonaș roșu în a doua repriză.

Nu – Echipa 1 nu va primi cartonaș roșu în a doua repriză.

 

Cartonaș roșu echipa 2 DR

Da – Echipa 2 va primi cartonaș roșu în a doua repriză.

Nu – Echipa 2 nu va primi cartonaș roșu în a doua repriză.

 

Total cornere

Pariurile se vor referi la numărul de cornere din meci în timpul regulamentar de joc, de 90 de minute. Cornerele care sunt acordate, dar nu sunt executate din orice motiv, nu sunt luate în considerare. Acest tip de pariu poate fi ajustabil (pot există mai multe valori ale numărului de cornere din meci) stabilit de către Organizator.

Sub - la finalul meciului s-au executat mai puține cornere decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului s-au executat mai multe cornere decât cele indicate.

Total cornere echipa 1

Sub - la finalul meciului echipa 1 a executat mai puține cornere decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului echipa 1 a executat mai multe cornere decât cele indicate.

Total cornere echipa 2

Sub - la finalul meciului echipa 2 a executat mai puține cornere decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului echipa 2 a executat mai multe cornere decât cele indicate.

Echipa cu mai multe cornere (Cornere 1X2)

Care echipă execută mai multe cornere la finalul meciului: echipa 1, echipa 2 sau egalitate.

Handicap cornere

Reprezintă tipul de pariu în care o echipa primește unul sau mai multe cornere avantaj, astfel că numărul de cornere de la finalul timpului regulamentar se adună cu handicapul de la începutul meciului și rezultă numărul final de cornere luat în considerare pentru stabilirea pariului.

Primul corner

Pariul se va referi la echipa care primește primul corner în meci: echipa 1, echipa 2 sau nici un corner.

Ultimul corner

Pariul se va referi la echipa care primește ultimul corner în meci: echipa 1, echipa 2 sau nici un corner.

Număr cornere

Pariul se referă la numărul de cornere în meci (<9; 9-11; 12+).

Echipa 1 număr cornere

Pariul se referă la numărul de cornere al echipei 1 (0-2; 3-4; 5-6; 7+).

Echipa 2 număr cornere

Pariul se referă la numărul de cornere al echipei 2. (0-2; 3-4; 5-6; 7+).

Cornere Impar/Par

Pariul se referă la numărul de cornere din meci, respectiv dacă acesta va fi par sau impar (0 cornere reprezintă număr par de cornere).

Total cornere PR

Sub - la finalul primei reprize s-au executat mai puține cornere decât cele indicate.

Peste - la finalul primei reprize s-au executat mai multe cornere decât cele indicate.

Total cornere echipa 1 PR

Sub - la finalul primei reprize echipa 1 a executat mai puține cornere decât cele indicate.

Peste - la finalul primei reprize echipa 1 a executat mai multe cornere decât cele indicate.

Total cornere echipa 2 PR

Sub - la finalul primei reprize echipa 2 a executat mai puține cornere decât cele indicate.

Peste - la finalul primei reprize echipa 2 a executat mai multe cornere decât cele indicate.

Echipa cu mai multe cornere PR

Care echipă execută mai multe cornere la finalul primei reprize: echipa 1, echipa 2 sau egalitate.

Handicap cornere PR

Reprezintă tipul de pariu în care o echipa primește unul sau mai multe cornere avantaj, astfel încât numărul de cornere de la finalul primei reprize se adună cu handicapul de la începutul meciului și astfel rezultă numărul de cornere luat în considerare pentru stabilirea pariului.

Primul corner PR

Pariul se va referi la echipa care execută primul corner în prima repriză: echipa 1, echipa 2 sau nici un corner.

Ultimul corner PR

Pariul se va referi la echipa care execută ultimul corner în prima repriză: echipa 1, echipa 2 sau nici un corner.

Număr cornere PR

Pariul se referă la numărul exact de cornere din prima repriză (<5; 5-6; 7+).

Echipa 1 număr cornere PR

Pariul se referă la numărul exact de cornere al echipei 1 ( <2; 2; 3; 4+).

Echipa 2 număr cornere PR

Pariul se referă la numărul exact de cornere al echipei 2 (<2; 2; 3; 4+).

Cornere impar/par PR

Pariul se referă la numărul exact de cornere din prima repriză, respectiv dacă acesta va fi par sau impar (0 cornere reprezintă număr par de cornere).

Total cornere DR

Sub - la finalul reprizei a doua s-au executat mai puține cornere decât cele indicate.

Peste - la finalul reprizei a doua s-au executat mai multe cornere decât cele indicate.

A doua repriză total cornere echipa 1

Sub - la finalul reprizei a doua echipa 1 a executat mai puține cornere decât cele indicate.

Peste - la finalul reprizei a doua echipa 1 a executat mai multe cornere decât cele indicate.

Total cornere echipa 2 DR

Sub - la finalul reprizei a doua echipa 2 a executat mai puține cornere decât cele indicate.

Peste - la finalul reprizei a doua echipa 2 a executat mai multe cornere decât cele indicate.

Echipa cu mai multe cornere DR

Care echipă execută mai multe cornere la finalul reprizei a doua: echipa 1, echipa 2 sau egalitate.

Handicap cornere DR

Reprezintă tipul de pariu în care o echipa primește unul sau mai multe cornere avantaj, astfel încât numărul de cornere de la finalul reprizei a doua se adună cu handicapul de la începutul meciului și astfel rezultă numărul de cornere luat în considerare pentru stabilirea pariului.

Primul corner DR

Pariul se va referi la echipa care execută primul corner în a doua repriză: echipa 1, echipa 2 sau nici un corner.

Ultimul corner DR

Pariul se va referi la echipa care execută ultimul corner în a doua repriză: echipa 1, echipa 2 sau nici un corner.

Număr cornere DR

Pariul se referă la numărul de cornere din a doua repriză (<5; 5-6; 7+).

Echipa 1 număr cornere DR

Pariul se referă la numărul exact de cornere al echipei 1 în a doua repriză ( <2; 2; 3; 4+).

Echipa 2 număr cornere DR

Pariul se referă la numărul exact de cornere al echipei 2 în a doua repriză (<2; 2; 3; 4+).

Cornere impar/par DR

Pariul se referă la numărul de cornere din a doua repriză, respectiv dacă acesta va fi par sau impar (0 cornere reprezintă număr par de cornere).

Pariuri pe marcatori

Marcator - Jucătorii care vor intra pe teren vor fi desemnați ca participanți, iar cei care nu vor intra pe teren vor primi cota 1.00. Autogolul nu se ia în considerare.

Pronosticuri:

Marchează - Jucătorul respectiv va marca oricând în timpul regulamentar de joc;

Primul marcator - Jucătorul va marca primul gol în meci în timpul regulamentar de joc;

Ultimul marcator -  Jucătorul va marca ultimul gol în meci în timpul regulamentar de joc;

Dublu marcator – Jucătorul marchează cel puțin 2 goluri în timpul regulamentar de joc;

Hattrick (triplu marcator) – Jucătorul marchează cel puțin 3 goluri în timpul regulamentar de joc.

Multiscor – pariul este câștigător în cazul în care rezultatul final al meciului reprezintă una din variantele prezentate.

Ambele marchează și total goluri peste:

Variante:

Da și Peste – pariul este câștigător dacă ambele echipe marchează și în meci se înscriu mai multe goluri decât limita stabilită în ofertă

Nu și Peste – pariul este câștigător dacă cel puțin una dintre echipe nu marchează și în meci se înscriu mai multe goluri decât limita stabilită în ofertă

Da și Sub – pariu este câștigător dacă ambele echipe marchează și în meci se înscriu mai puține goluri decât limita stabilită în ofertă


Nu și Sub – pariul este câștigător dacă cel puțin una dintre echipe nu marchează și în meci se înscriu mai puține goluri decât limita stabilită în ofertă

Ambele marchează sau peste 2.5 – pariul este câștigător dacă una dintre variante are loc în meci.

Variante

Da – cel puțin una dintre cele două variante se întâmplă

Nu – niciuna dintre variante nu se întâmplă în meci

Total Auturi de poartă – Se indică dacă numărul total de auturi de poartă din meci va fi sub sau peste numărul specificat

 Total Auturi de margine – Se indică dacă numărul total de auturi de margine din meci va fi sub sau peste numărul specificat

Rezerva înscrie – Pariul se referă la faptul că un jucător care va înlocui un titular va înscrie în meci (jucatorul nu este titular, trebuie sa intre de pe banca de rezerve)

Total faulturi - Se indică dacă numărul total de faulturi comise în meci va fi Peste sau Sub limita

specificat.

Total faulturi comise echipa 1 – Se indică dacă numărul total de faulturi comise de Echipa 1 va fi Peste sau Sub numărul specificat.

Total faulturi comise echipa 2 - Se indică dacă numărul total de faulturi comise de Echipa 2 va fi Peste sau Sub numărul specificat.

Faulturi 1X2 – Pariază pe echipa care va avea cele mai multe faulturi comise în meci.

Total șuturi pe poartă - Se indică dacă numărul total de șuturi pe poartă va fi peste sau sub numărul specificat.

Șuturi pe poartă  1X2 - Pariază pe echipa care va avea cele mai multe șuturi pe poartă în meci.

Total șuturi pe poartă echipa 1 - Se indică dacă numărul total de șuturi pe poartă realizate de către Echipa 1 va fi peste sau sub numărul specificat.

Total șuturi pe poartă echipa 2 – Se indică dacă numărul total de șuturi pe poartă realizate de către Echipa 2 va fi peste sau sub numărul specificat.

Total ofsaiduri - Se indică dacă numărul total de ofsaiduri din meci vafi Peste sau Sub numărul specificat.

Ofsaiduri 1X2 - Pariază pe echipa care va avea cele mai multe ofsaiduri în meci.

Total ofsaiduri echipa 1 – Se indică dacă numărul total de ofsaiduri avute de Echipa 1 va fi peste sau sub numărul specificat.

Total ofsaiduri echipa 2 – Se indică dacă numărul total de ofsaiduri avute de Echipa 2 va fi peste sau sub numărul specificat.

Oricare portar înscrie – Pariază dacă oricare dintre portari va marca cel puțin un gol în meci.

Fotbal Galic

Final (1 X 2)

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului la finalul timpului regulamentar de joc. Opțiunile de pariere sunt:

1 victorie echipa 1(gazde);

X egal;

2 victorie echipa 2(oaspeți).

 

Gaelic Hurling

Final (1 X 2)

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului la finalul timpului regulamentar de joc. Opțiunile de pariere sunt:

1 victorie echipa 1(gazde);

X egal;

2 victorie echipa 2(oaspeți).

DR Număr exact goluri - Pariul se referă la indicarea numărului exact de goluri din a două repriză

PR Cine are mai multe cartonașe - Pariul se referă la echipa cu mai multe cartonașe în prima repriză

Primul cartonaș - Pariul se referă la echipa care primește primul cartonaș în meci

PR cartonaș roșu - Pariul se referă dacă va fi cartonaș roșu în prima repriză

Interval cornere - Pariul se referă la indicarea corectă a intervalului de cornere din meci

Pauză/Final și PR Total - Pariul se referă la rezultatul la pauză cât și la final al meciului dar și la numărul total de goluri înscrise în prima reprizăVariante:

1/1 și Sub – Echipa 1 conduce la pauză și CÂȘTIGĂ meciul și se înscriu mai puține goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

1/X și Sub - Echipa 1 conduce la pauză și meciul se încheie la egalitate și se înscriu mai puține goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

1/2 și Sub - Echipa 1 conduce la pauză iar echipa 2 CÂȘTIGĂ la sfârșitul meciului și se înscriu mai puține goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

X/1 și Sub – La pauză scorul este egal și la final CÂȘTIGĂ echipa 1 și se înscriu mai puține goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

X/2 și Sub - La pauză scorul este egal și echipa 2 CÂȘTIGĂ meciul și se înscriu mai puține goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

X/X și Sub - La pauză scorul este egal și meciul se încheie la egalitate și se înscriu mai puține goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

2/1 și Sub - Echipa 2 conduce la pauză și echipa 1 CÂȘTIGĂ meciul și se înscriu mai puține goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

2/X și Sub - Echipa 2 conduce la pauză și meciul se încheie la egalitate și se înscriu mai puține goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

2/2 și Sub - Echipa 2 conduce la pauză și CÂȘTIGĂ meciul și se înscriu mai puține goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

 

1/1 și Peste - Echipa 1 conduce la pauză și CÂȘTIGĂ meciul și se înscriu mai multe goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

1/X și Peste - Echipa 1 conduce la pauză și meciul se încheie la egalitate și se înscriu mai multe goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

1/2 și Peste - Echipa 1 conduce la pauză iar echipa 2 CÂȘTIGĂ la sfârșitul meciului și se înscriu mai multe goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

X/1 și Peste – La pauză scorul este egal și la final CÂȘTIGĂ echipa 1 și se înscriu mai multe goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

X/2 și Peste - La pauză scorul este egal și echipa 2 CÂȘTIGĂ meciul și se înscriu mai multe goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

X/X și Peste - La pauză scorul este egal și meciul se încheie la egalitate și se înscriu mai multe goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

2/1 și Peste - Echipa 2 conduce la pauză și echipa 1 CÂȘTIGĂ meciul și se înscriu mai multe goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

2/X și Peste - Echipa 2 conduce la pauză și meciul se încheie la egalitate și se înscriu mai multe goluri în meci decât limita stabilită în ofertă

2/2 și Peste - Echipa 2 conduce la pauză și CÂȘTIGĂ meciul și se înscriu mai multe goluri în meci decât limita stabilită în ofertă


Pauză/Final și Număr exact goluri - Pariul se referă la rezultatul din prima repriză și final meci și numărul exact de goluri marcat în meci

Variante:  X/X și 0, 1/1 și 1, X/1 și 1/1 și 2 etc.


Echipa 1 câștigă - Pariul se referă dacă echipa 1 câștigă sau nu meciul în timp regulamentar

Variante:

Da

Nu


 

 

Echipa 2 câștigă  - Pariul se referă dacă echipa 2 câștigă sau nu meciul în timp regulamentar

Variante:

Da

Nu


Oricare echipă câștigă - Pariul se referă dacă echipa 1 sau echipa 2 câștigă meciul în timp regulamentar

Variante:

Da

Nu


E1 câștigă sau orice echipa fără gol primit - Pariul se referă dacă echipa 1 câștigă meciul sau oricare dintre echipe nu primește gol.

Variante:

Da

Nu


E2 câștigă sau orice echipa fără gol primit - Pariul se referă dacă echipa 2 câștigă meciul sau oricare dintre echipe nu primește gol.

Variante:

Da

Nu
Egal sau orice echipa fără gol primit - Pariul se referă dacă meciul se termină la egalitate sau oricare dintre echipe nu primește gol.

Variante:

Da

Nu


Primul gol și 1X2 - Pariul se referă la cine marchează primul gol și câștigă meciul

Variante:

1 și 1 - Echipa 1 marchează prima și câștigă meciul

1 și X - Echipa 1 marchează prima și meciul se încheie la egalitate

1 și 2 - Echipa 1 marchează prima și Echipa 2 câștigă meciul

2 și 1 - Echipa 2 marchează prima și Echipa 1 câștigă meciul

2 și X - Echipa 2 marchează prima și meciul se încheie la egalitate

2 și 2 - Echipa 2 marchează prima și câștigă meciul

Fără gol – nu se înscrie niciun gol în meci


Interval cornere Echipa 1 - Pariul se referă la indicarea intervalului corect de cornere executate de echipa 1
Interval cornere Echipa 2 - Pariul se referă la indicarea intervalului corect de cornere executate de echipa 2
Handicap Cornere - Se indică echipa care are mai multe cornere executate, după aplicarea handicapului specificat
PR Cornere 1X2 - Se indică echipa care are mai multe cornere executate în prima repriză

1= Echipa 1 are mai multe cornere în prima repriză

 X= număr egal de cornere în prima repriză

 2= Echipa 2 are mai multe cornere în prima repriză


PR Ultimul corner - Pariul se referă la ce echipa va avea ultimul corner din prima repriză

Variante:

Echipa 1

Fără corner

Echipa 2


PR Handicap Cornere - Se indică echipa care are mai multe cornere executate în prima repriză, după aplicarea handicapului specificat


PR Exact cornere Echipa 1 - Pariul se referă la indicarea numărului exact de cornere executate de către  echipa 1 în prima repriză


PR Exact cornere Echipa 2 - - Pariul se referă la indicarea numărului exact de cornere executate de către  echipa 2 în prima repriză


PR Interval cornere – Pariul se referă la indicarea corectă a intervalului  de cornere executate în prima repriză

Exact cartonașe – Pariul se referă la indicarea corectă a numărului exact de cartonașe din meci.

Exact cartonașe Echipa 1 – Pariul se referă la indicarea corectă a numărului exact de cartonașe al echipei 1.

Exact cartonașe Echipa 2 - Pariul se referă la indicarea corectă a numărului exact de cartonașe al echipei 2.

PR Exact cartonașe - Pariul se referă la indicarea corectă a numărului exact de cartonașe din prima repriză.

PR Exact cartonașe Echipa 1 - Pariul se referă la indicarea corectă a numărului exact de cartonașe al echipei 1 din prima repriză.

PR Exact cartonașe Echipa 2 - Pariul se referă la indicarea corectă a numărului exact de cartonașe al echipei 2 din prima repriză.

Interval goluri (Multigoluri) – Pariul se referă la indicarea corectă a intervalului de goluri în meci.

PR Interval goluri – Pariul se referă la indicarea corectă a a intervalului de goluri din prima repriză.

DR Interval goluri – Pariul se referă la indicarea corectă a intervalului de goluri din a două repriză.

 

Marchează & 1x2 – Pariul se referă la ce jucător marchează cel puțin un gol și rezultatul final al meciului. (timp regulamentar)

Variante:

“numele jucătorului” și 1 – marchează jucătorul selectat și echipa 1 câștigă meciul

“numele jucătorului” și X – marchează jucătorul selectat și meciul se termină la egalitate

“numele jucătorului” și 2 – marchează jucătorul selectat și echipa 2 câștigă meciul

 

Marchează & scor corect – Pariul se referă la ce jucător marchează cel puțin un gol și scorul corect al meciului. (timp regulamentar)

Variante:

“numele jucătorului” și 1:0, 2:0, 3:0, etc.

Primul marcator și 1X2 – Pariul se referă la jucătorul care va marca primul gol al meciului și rezultatul final (timp regulamentar)

Variante:

“numele jucătorului” și 1 – marchează primul gol jucătorul selectat și echipa 1 câștigă meciul

“numele jucătorului” și X – marchează primul gol jucătorul selectat și meciul se termină la egalitate

“numele jucătorului” și 2 – marchează primul gol jucătorul selectat și echipa 2 câștigă meciul

 

Primul marcator și Scor corect – Pariul se referă la jucătorul care va marca primul gol al meciului și scorul corect (timp regulamentar)

Variante:

“numele jucătorului” și 1:0, 2:0, 3:0, etc.

Pentru pariurile care conțin „primul marcator” dacă jucătorul este introdus pe teren din postura de jucător de rezervă după marcarea primului gol, pariurile vor primi cota 1.

Pentru pariurile care conțin „ultimul marcator” dacă jucătorul este schimbat și nu mai participa la joc înaintea marcării ultimului gol, pariurile vor primi cota 1.

 

Vor fi lovituri de departajare ?  – Pariul se referă dacă vor fi lovituri de departajare la finalul meciului.

Variante:

Da

Nu

 

 

Pariuri speciale jucători

Jucător pase decisive (incl.prelungiri) – Pariul se referă la numărul de pase de gol ale unui jucător în meci, inclusiv prelungiri.

Jucător goluri (incl.prelungiri) – Pariul se referă la numărul de goluri marcate de un jucător în meci, inclusive prelungiri.

Jucător șuturi (incl.prelungiri) – Pariul se referă la numărul de șuturi la poartă ale unui jucător într-un meci, inclusiv prelungiri.

Jucător șuturi pe poartă (incl.prelungiri)  – Pariul se referă la numărul de șuturi pe poartă ale unui jucător într-un meci, inclusiv prelungiri.

Jucător pase (incl.prelungiri) – Pariul se referă la numărul de pase ale unui jucător într-un meci, inclusiv prelungiri.

Jucători tackling-uri (inlc.prelungiri)

– Pariul se referă la numărul de deposedari prin tackling ale unui jucător într-un meci, inclusiv prelungiri.

Jucător cartonaș – Pariul se referă dacă jucătorul primește un cartonaș în meci.

Jucător primul cartonaș – Pariul se referă dacă jucătorul primește primul cartonaș într-un meci

Jucător cartonaș roșu – Pariul se referă dacă jucătorul primește cartonaș roșu în meci.

Jucătorii ce vor intra pe teren vor fi desemnați că participanți, cei care nu vor intra pe teren vor primi cota 1.00.

 

 

BASCHET

Final (1 X 2)

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului la finalul timpului regulamentar de joc (fără eventualele reprize de prelungiri). Opțiunile de pariere sunt:

1 - victorie echipa 1;

X - egal;

2 - victorie echipa 2;

1X - victorie sau egal echipa 1;

X2 - egal sau victorie echipa 2.

Câștigă meciul (Incl. prelungiri)

Este tipul de pariu prin care trebuie indicată echipa care câștigă meciul după eventualele reprize de prelungiri. Opțiunile de pariere sunt:

1 - câștigă echipa 1;

2 - câștigă echipa 2.

Handicap (include prelungiri)

Se indică rezultatul final al meciului, după aplicarea handicapului, incluzând eventualele prelungiri. Opțiuni de pariere:

1 – echipa 1 câștigă meciul după aplicarea handicapului de puncte.

2 – echipa 2 câștigă meciul după aplicarea handicapului de puncte.

Handicap

Se indică rezultatul final al meciului, după aplicarea handicapului în timpul regulamentar. Nu include eventualele prelungiri.

Opțiuni de pariere:

1 – echipa 1 câștigă meciul după aplicarea handicapului de puncte.

X – după aplicarea handicapului rezultatul meciului este egal.

2 – echipa 2 câștigă meciul după aplicarea handicapului de puncte.

 

Marjă Victorie

Indică dacă echipa 1 sau echipa 2 va câștiga la o marjă prestabilită de puncte, incluzând și eventualele reprize de prelungiri:

Echipa 1: >10;

Echipa 1: 6-10;

Echipa 1:1-5;

Echipa 2: 1-5;

Echipa 2: 6-10;

Echipa 2: >10.

 

Prima echipă la X puncte

Indică prima echipă care va ajunge la un număr de “x” puncte.

Total puncte (include prelungiri)

Sub - la finalul meciului, incluzând și eventualele reprize de prelungiri, au fost mai puține puncte decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului, incluzând și eventualele reprize de prelungiri, au fost mai multe puncte decât cele indicate.

Total puncte

Sub - la finalul timpului regulamentar de joc au fost mai puține puncte decât cele indicate.

Peste - la finalul timpului regulamentar de joc au fost mai multe puncte decât cele indicate.

Interval puncte NBA

Indică în ce interval de puncte prestabilit se va termina meciul la finalul timpului regulamentar de joc (nu include eventualele reprize de prelungiri).

Interval puncte

Indică în ce interval de puncte prestabilit se va termina meciul la finalul timpului regulamentar de joc (nu include eventualele reprize de prelungiri).

Echipa 1 total puncte (include prelungiri)

Sub - la finalul meciului, incluzând și eventualele reprize de prelungiri, echipa 1 are mai puține puncte decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului, incluzând și eventualele reprize de prelungiri, echipa 1 are mai multe puncte decât cele indicate.

 

Echipa 2 total puncte (include prelungiri)

Sub - la finalul meciului, incluzând și eventualele reprize de prelungiri, echipa 2 are mai puține puncte decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului, incluzând și eventualele reprize de prelungiri, echipa 2 are mai multe puncte decât cele indicate.

Impar/Par (include prelungiri)

Indică dacă totalul de puncte după finalul meciului, incluzând și eventualele reprize de prelungiri, va fi par sau impar.

Vor fi prelungiri

Da – vor fi reprize de prelungiri.

Nu – nu vor fi reprize de prelungiri.

Final și total puncte (include prelungiri)

Indică cine va câștiga meciul și dacă limita totalului de puncte prestabilit va fi depășită sau nu. Include și eventualele reprize de prelungiri. Opțiuni de pariere:

Echipa 1 câștigă și sub total puncte.

Echipa 1 câștigă și peste total puncte.

Echipa 2 câștigă și sub total puncte.

Echipa 2 câștigă și peste total puncte.

 

Sfertul cu cele mai multe puncte

Indică în ce sfert s-au marcat cele mai multe puncte: sfertul 1, sfertul 2, sfertul 3 sau sfertul 4. *Egalitate - același număr de puncte în oricare două sferturi în care se vor înscrie cele mai multe puncte.

 

Repriza cu cele mai multe puncte

Indică în ce repriză s-au marcat cele mai multe puncte: repriza 1, egal sau repriza 2.

 

Pauză/Final

Pariul se referă la rezultatul meciului de la sfârșitul primei reprize și de la final. Finalul meciului se referă doar la timpul regulamentar, neincluzând și eventualele reprize de prelungiri. Opțiunile de pariere sunt:

1/1 – Echipa 1 câștigă prima repriză și la finalul meciului în timp regulamentar.

1/X – Echipa 1 câștigă prima repriză și meciul se termină la egalitate.

1/2 – Echipa 1 câștigă prima repriză, dar pierde meciul în timp regulamentar.

X/1 – La pauza meciului este egalitate și echipa 1 câștigă meciul în timp regulamentar.

X/X – La pauza meciului este egalitate și meciul se termină la egalitate.

X/2 – La pauza meciului este egalitate și echipa 2 câștigă meciul în timp regulamentar.

2/1 – Echipa 2 câștigă prima repriză, dar pierde meciul în timp regulamentar.

2/X – Echipa 2 câștigă prima repriză și meciul se termină le egalitate.

2/2 – Echipa 2 câștigă prima repriză și meciul în timp regulamentar.

 

 

Prima repriză victorie

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul primei reprize (în caz de egalitate pariul primește cota 1.00) și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă.

2 – Echipa 2 câștigă.

Prima repriză PR

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul primei reprize și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă.

X – Egalitate.

2 – Echipa 2 câștigă.

Handicap PR

1 – echipa 1 câștigă prima repriză după aplicarea handicapului de puncte.

2 – echipa 2 câștigă prima repriză după aplicarea handicapului de puncte.

Total puncte PR

Sub - la finalul primei reprize au fost mai puține puncte decât cele indicate.

Peste - la finalul primei reprize au fost mai multe puncte decât cele indicate.

Impar/par PR

Indică dacă totalul de puncte după finalul primei reprize va fi par sau impar.

Victorie DR (fără prelungiri)

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul reprizei a doua (nu include eventualele reprize de prelungiri, iar în caz de egalitate pariul primește cota 1.00). Are că opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă.

2 – Echipa 2 câștigă.

 

A două repriză DR

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul reprizei a doua (nu include eventualele reprize de prelungiri) și are că opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă.

X – Egalitate.

2 – Echipa 2 câștigă.

A două repriză DR (incl. prelungiri)

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul reprizei a doua (include eventualele reprize de prelungiri) și are că opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă.

X – Egalitate.

2 – Echipa 2 câștigă.

 

Handicap DR (fără prelungiri)

1 – echipa 1 câștigă a două repriză după aplicarea handicapului de puncte. Nu include eventualele reprize de prelungiri.

2 – echipa 2 câștigă a două repriză după aplicarea handicapului de puncte. Nu include eventualele reprize de prelungiri.

Handicap DR (include prelungiri)

1 – echipa 1 câștigă a două repriză după aplicarea handicapului de puncte. Include eventualele reprize de prelungiri.

2 – echipa 2 câștigă a două repriză după aplicarea handicapului de puncte. Include eventualele reprize de prelungiri.

 

Total puncte DR (fără prelungiri)

Sub - la finalul reprizei a două au fost marcate mai puține puncte decât cele indicate. Nu include eventualele reprize de prelungiri.

Peste - la finalul reprizei a două au fost marcate mai multe puncte decât cele indicate. Nu include eventualele reprize de prelungiri.

Total puncte DR (include prelungiri)

Sub - la finalul reprizei a doua au fost mai puține puncte decât cele indicate (include eventualele reprize de prelungiri).

Peste - la finalul reprizei a două au fost mai multe puncte decât cele indicate (include eventualele reprize de prelungiri).

 

 

Primul sfert câștigător (Victorie)

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul primului sfert (în caz de egalitate pariul primește cota 1.00) și are că opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

2 – Echipa 2 câștigă

Primul sfert

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul primului sfert și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

X - Egalitate

2 – Echipa 2 câștigă

Handicap primul sfert

1 – echipa 1 câștigă primul sfert după aplicarea handicapului de puncte.

2 – echipa 2 câștigă primul sfert după aplicarea handicapului de puncte.

Total puncte primul sfert

Sub - la finalul primului sfert au fost mai puține puncte decât cele indicate.

Peste - la finalul primului sfert au fost mai multe puncte decât cele indicate.

Impar/par primul sfert

Indică dacă totalul de puncte după finalul primului sfert va fi par sau impar.

 

Câștigător al doilea sfert (Victorie)

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul celui de al doilea sfert (în caz de egalitate, pariul primește cota 1.00) și are că opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

2 – Echipa 2 câștigă

Al doilea sfert

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul celui de al doilea sfert și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

X - Egalitate

2 – Echipa 2 câștigă

Handicap al doilea sfert

1 – echipa 1 câștigă al doilea sfert după aplicarea handicapului de puncte.

2 – echipa 2 câștigă al doilea sfert după aplicarea handicapului de puncte.

Total puncte al doilea sfert

Sub - la finalul celui de-al doilea sfert au fost mai puține puncte decât cele indicate.

Peste - la finalul celui de-al doilea sfert au fost mai multe puncte decât cele indicate.

Impar/par al doilea sfert

Indică dacă totalul de puncte după finalul celui de-al doilea sfert va fi par sau impar.

Câștigător al treilea sfert (Victorie)

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul celui de al treilea sfert (în caz de egalitate pariul primește cota 1.00) și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

2 – Echipa 2 câștigă

Al treilea sfert

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul celui de-al treilea sfert și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

X - Egalitate

2 – Echipa 2 câștigă

Handicap al treilea sfert

1 – echipa 1 câștigă al treilea sfert după aplicarea handicapului de puncte

2 – echipa 2 câștigă al treilea sfert după aplicarea handicapului de puncte

Total puncte al treilea sfert

Sub - la finalul celui de-al treilea sfert au fost mai puține puncte decât cele indicate

Peste - la finalul celui de-al treilea sfert au fost mai multe puncte decât cele indicate

Impar/par al treilea sfert

Indică dacă totalul de puncte după finalul celui de-al treilea sfert va fi par sau impar

Câștigător al patrulea sfert (Victorie fără prelungiri)

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul celui de-al patrulea sfert (în caz de egalitate pariul primește cota 1.00) și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

2 – Echipa 2 câștigă

Al patrulea sfert

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul celui de-al patrulea sfert și are că opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

X - Egalitate

2 – Echipa 2 câștigă

Handicap al patrulea sfert (fără prelungiri)

1 – echipa 1 câștigă al patrulea sfert după aplicarea handicapului de puncte

2 – echipa 2 câștigă al patrulea sfert după aplicarea handicapului de puncte

Total puncte al patrulea sfert (fără prelungiri)

Sub - la finalul celui de al patrulea sfert au fost mai puține puncte decât cele indicate

Peste - la finalul celui de al patrulea sfert au fost mai multe puncte decât cele indicate

Victorie

Indică ce echipă va câștiga meciul. Pariul se referă doar la timpul regulamentar de joc, iar în caz de egalitate se va acorda cota 1.00. Are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă meciul

2 -  Echipa 2 câștigă meciul

Sfertul “x” – Echipa 1 total puncte

Sfertul “x”  – Echipa 2 total puncte

Prima repriză – Echipa 1 total puncte

Prima repriză – Echipa 2 total puncte

Câștigă mingea de start – Pariul se referă la echipa care beneficiază de prima posesie în meci.

Dacă un eveniment nu se termină la egalitate, însă se vor juca prelungiri cu scopul unei calificări, toate pariurile vor fi validate conform rezultatului înregistrat la sfârșitul timpului regulamentar de joc.

 

HOCHEI

 

Final– pariul se referă la rezultatul final al partidei (în timp regulamentar)

1 – Câștigă echipa 1

X – Meciul se termină la egalitate

2 - Câștigă echipa 2

1X – Câștigă prima echipă sau egal

X2 – Câștigă a două echipă sau egal

12 – Câștigă prima echipă sau a doua echipă

Câștigător meci – pariul se referă la rezultatul final al partidei (se iau în considerare și eventualele perioade suplimentare de joc, și/sau loviturile de departajare.)

1 – Câștigă echipa 1

2 - Câștigă echipa 2

Victorie – pariul se referă la cine câștigă meciul în timp regulamentar (în caz de egalitate se acordă cota 1.00).

Handicap 1X2 - Echipa pornește la startul partidei cu “n” goluri avantaj (sau dezavantaj) la începutul meciului.

Variante:

Handicap 0:1 - Echipa 1 începe meciul cu un gol* în minus.

Handicap 1:0 - Echipa 2 începe meciul cu un gol* în minus.

*Pentru pariurile în care se iau în considerare și prelungirile cu eventuale lovituri de departajare se va contoriza și golul decisiv de la loviturile de departajare.


Handicap asiatic (H1, H2) - Se indică echipa care va câștiga meciul, după aplicarea handicapului specificat

H1- câştigă echipa gazdă după ce în prealabil s-a scăzut / adunat numărul de goluri indicat

H2- câştigă echipa oaspete după ce în prealabil s-a scăzut / adunat numărul de goluri indicat echipei gazdă

*Pentru pariurile în care se iau în considerare și prelungirile cu eventuale lovituri de departajare se va contoriza și golul decisiv de la loviturile de departajare.

 

 

Marja victoriei - se pariază pe diferența de scor la care câștigă echipa 1 / echipa 2

Variante:

Echipa 1 “>2” – echipa 1 câștigă la mai mult de 2 goluri diferența

Echipa 1”2” - echipa 1 câștigă la exact 2 goluri diferența

Echipa 1 “1” - echipa 1 câștigă la exact 1 gol diferența

X - Egalitate

Echipa 2 “1” - echipa 2 câștigă la 1 gol diferența

Echipa 2 “2” - echipa 2 câștigă la exact 2 goluri diferența

Echipa 2 “>2” - echipa 2 câștigă la mai mult de 2 goluri diferența

Prima echipa care marchează (Primul gol)

Variante:

Echipa 1 înscrie prima

Niciuna

Echipa 2 înscrie prima

Ultima echipa care marchează (Ultimul gol)

Variante:

Echipa 1 înscrie ultima

Niciuna

Echipa 2 înscrie ultima

Total goluri - pariul se referă la numărul total de goluri marcate în meci

Variante:

Sub – în meci s-au marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste - în meci s-au marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

*Pentru pariurile în care se iau în considerare și prelungirile cu eventuale lovituri de departajare se va contoriza și golul decisiv de la loviturile de departajare.

Total goluri echipa 1

Variante:

Sub - echipa 1 înscrie mai puţine goluri în meci față de limita indicată în ofertă;

Peste - echipa 1 înscrie mai multe goluri în meci față de limita indicată în ofertă;

 

Total goluri echipa 2

Variante:

Sub  echipa 2 înscrie mai puţine goluri în meci față de limita indicată în ofertă;

Peste - echipa 2 înscrie mai multe goluri în meci față de limita indicată în ofertă;

Număr exact goluri - pariul se referă la numărul exact de goluri marcate în meci

Ambele marchează – ambele echipe vor marca minimum un gol în meci

Variante

DA – ambele echipe vor marca minimum un gol în meci

NU – minimum o echipa dintre cele două nu va marca în meci

 

Care echipă marchează - pariul se referă la echipa marcatoare.

Variante

Doar echipa 1

Doar echipa 2

Niciuna

Ambele

Echipa 1 / Echipa 2 nu primește gol – pariul se referă la echipa care nu primește gol

Variante

Da

Nu

Scor corect - este tipul de pariu prin care trebuie indicat scorul exact la finalul timpului regulamentar de joc.

Fără echipa 1 -  câștigă echipa 2 sau este egalitate la finalul timpului regulamentar de joc (în cazul în care câștigă echipa 1, se acordă cota 1.00)

Fara echipa 2 -  câștigă echipa 1 sau este egalitate la finalul timpului regulamentar de joc (în cazul în care câștigă echipa 2, se acordă cota 1.00)

 

Par/Impar

Variante:

Par – numărul de goluri înscris în timpul regulamentar de joc este unul par

Impar – numărul de goluri înscris în timpul regulamentar de joc este unul impar

*Scorul 0-0 este considerat par.

Rezultat final și total goluri - pariul se referă la rezultatul final al meciului (1, X sau 2 ) și la numărul total de goluri înscrise în meci.

Variante:

1 și Peste X.5 – Echipa 1 câștigă meciul și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

1 și Sub X.5  – Echipa 1 câștigă meciul și se înscriu goluri în meci sub limita aleasă

X și Peste X.5 - Meciul se termină la egalitate și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

X și Sub X.5 - Meciul se termină la egalitate și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

2 și Peste X.5 - Echipa 2 câștigă meciul și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

2 și Sub X.5 - Echipa 2 câștigă meciul și se înscriu goluri în meci peste limita aleasă

Rezultat final și ambele marchează - pariul se referă la rezultatul final al meciului (1, X sau 2 ) și ambele echipe să înscrie în meci.

Primul gol și rezultat final – pariul se referă la echipa care marchează prima în meci și la câștigătoarea de la finalul meciului (în timp regulamentar)

Variante:

Primul gol 1 / Final 1 – Echipa 1 înscrie primul gol în meci și câștigă meciul

Primul gol 1 / Final X - Echipa 1 înscrie primul gol în meci și meciul se încheie la egalitate

Primul gol 1 / Final 2 - Echipa 1 înscrie primul gol în meci și echipa 2 câștigă meciul


Primul gol 2 / Final 1 - Echipa 2 înscrie primul gol în meci și echipa 1 câștigă meciul


Primul gol 2 / Final X - Echipa 2 înscrie primul gol în meci și meciul se încheie la egalitate

Primul gol 2 / Final 2 - Echipa 2 înscrie primul gol în meci și câștigă meciul

Fără gol – în meci nu se înscrie vreun gol

 

Vor fi prelungiri

Variante:

Da

Nu

Prima perioadă – se referă la rezultatul de la sfârșitul primei perioade

1 – Câștigă prima echipă

X – Meciul se termină la egalitate

2 – Câștigă a doua echipă

1X – Câștigă prima echipa sau egal

X2 – Câștigă a două echipa sau egal

12 – Câștigă prima echipa sau a două echipa

Prima perioada victorie – pariul se referă la echipa care câștigă prima perioadă fără a se lua în considerare egalul

* în caz de egalitate pariul va primi cota 1.00

Prima perioadă - Prima echipă care marchează (Primul gol)

Variante:

Echipa 1 înscrie prima

Niciuna

Echipa 2 înscrie prima

Prima perioadă - Ultima echipă care marchează (Ultimul gol)

Variante:

Echipa 1 înscrie ultima

Niciuna

Echipa 2 înscrie ultima

Prima perioadă - Ambele marchează – ambele echipe vor marca minimum un gol în prima perioadă

Variante

DA – ambele echipe vor marca minimum un gol în prima perioadă.

NU – minim o echipa dintre cele două nu va marca în prima perioadă.

A două perioada - pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul celei de-a două perioade

1 – Câștiga prima echipă

X – Meciul se termină la egalitate

2 - Câștigă a doua echipă

1X – Câștigă prima echipă sau egal

X2 – Câștigă a două echipă sau egal

12 – Câștigă prima echipă sau a doua echipă

A două perioadă victorie – pariul se referă la echipa care câștigă cea de-a doua perioadă fără a se lua în considerare egalul
* în caz de egalitate pariul va primi cota 1.00

A două perioada - Prima echipa care marchează (Primul gol)

Variante:

Echipa 1 înscrie prima

Niciuna

Echipa 2 înscrie prima

A două perioada - Ultima echipă care marchează (Ultimul gol)

Variante:

Echipa 1 înscrie ultima

Niciuna

Echipa 2 înscrie ultima

A două perioada - Ambele marchează – ambele echipe vor marca minimum un gol în cea de-a doua perioadă

Variante

DA – ambele echipe vor marca minimum un gol în cea de-a doua perioadă.

NU – minimum o echipă dintre cele două nu va marca în cea de-a doua perioadă.

A treia perioada - pariul se referă la rezultatul final la sfârșitul celei de-a treia perioade

1 – Câștigă prima echipă

X – Meciul se termină la egalitate

2 – Câștiga a doua echipă

1X – Câștigă prima echipă sau egal

X2 – Câștigă a două echipă sau egal

12 – Câștigă prima echipă sau a doua echipă

A treia perioada  victorie – pariul se referă la echipa care câștgiă cea de-a treia perioada fără a se lua în considerare egalul
*în caz de egalitate pariul va primi cota 1.00

A treia perioada - Prima echipa care marchează (Primul gol)

Variante:

Echipa 1 înscrie prima

Niciuna

Echipa 2 înscrie prima

A treia perioada - Ultima echipa care marchează (Ultimul gol)

Variante:

Echipa 1 înscrie ultima

Niciuna

Echipa 2 înscrie ultima

A treia perioada - Ambele marchează – ambele echipe vor marca minimum un gol în cea de-a treia perioada

Variante

DA – ambele echipe vor marca minimum un gol în cea de-a treia perioada

NU – minimum o echipa dintre cele două nu va marca în cea de-a treia perioada.

Perioada cu cele mai multe goluri – pariul se referă la perioada în care se marchează cele mai multe goluri.

Variante:

Perioada 1

Perioada 2

Perioada 3

Egalitate

*Se validează cu egalitate pentru același număr de goluri în oricare două perioade în care se vor înscrie cele mai multe goluri.

Acest tip de pariu este valabil și la pariul pe echipe.

Echipa 1 / Echipa 2 câștigă toate perioadele – pariul se referă la ce echipă câștigă toate perioadele

Echipa 1 / Echipa 2 să câștige oricare perioada – pariul se referă la echipa care câștigă oricare dintre perioade

Echipa 1 / Echipa 2 marchează în toate perioadele – pariul se referă la echipa care marchează în toate perioadele

 

 

Handbal

Final

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului la final. Opțiunile de pariere sunt:

1 – Echipa 1 câștigă meciul

X – Egalitate

2 – Echipa 2 câștigă meciul

1X – Echipa 1 câștigă meciul sau rezultatul final va fi egal

X2 – Egal sau echipa 2 câștigă meciul

 

Victorie

Pariul indică victoria unuia dintre competitori (echipa 1 sau echipa 2), iar în cazul în care evenimentul se încheie la egalitate, pariul primeşte cota 1.00.

Câștigător (include prelungiri și penalty-uri) – pariul se referă la echipa care câștigă meciul după posibilele prelungiri și lovituri de departajare

Handicap

Se indică rezultatul final al meciului, după aplicarea handicapului în timpul regulamentar.

1 – echipa 1 câștigă meciul după aplicarea handicapului,

2 – echipa 2 câștigă meciul după aplicarea handicapului,

Marja Victorie

Indică dacă echipa 1 sau echipa 2 va câștiga la o marjă prestabilită de goluri în timp regulamentar.

Echipa 1: >10;

Echipa 1: 6-10;

Echipa 1: 1-5;

Egal;

Echipa 2: 1-5;

Echipa 2: 6-10;

Echipa 2: >10

 

Total goluri

Sub - la finalul meciului sunt mai puține goluri decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului sunt mai multe goluri decât cele indicate.

 

Echipa 1 total goluri

Sub - la finalul meciului echipa 1 are mai puține goluri decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului echipa 1 are mai multe goluri decât cele indicate.

Echipa 2 total goluri

Sub - la finalul meciului echipa 2 are mai puține goluri decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului echipa 2 are mai multe goluri decât cele indicate.

Rezultat final și total goluri - pariul se referă la rezultatul final al meciului (1, X sau 2) și la numărul total de goluri înscrise în meci.

PR 1X2 și total goluri - pariul se referă la rezultatul final al primei reprize (1, X sau 2) și la numărul total de goluri înscrise în prima repriză.

Interval goluri - pariul se referă la un anumit interval de goluri în meci

Impar/Par

Indică dacă totalul de goluri va fi par sau impar.

Repriză cu mai multe goluri

Pariul indică repriză în care se marchează mai multe goluri.

Prima repriză

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul primei reprize și are că opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

X - Egal

2 – Echipa 2 câștigă

1X – Echipa 1 câștigă sau se termină egal

X2 – Egal sau echipa 2 câștigă

 

Victorie PR

Pariul indică victoria unuia dintre competitor (echipa 1 sau echipa 2) la sfârșitul primei reprize, iar în cazul în care evenimentul se încheie la egalitate la sfârșitul primei reprize, pariul primește cota 1.00.

Handicap PR

Se indică rezultatul primei reprize, după aplicarea handicapului în timpul regulamentar.

1 – echipa 1 câștigă meciul după aplicarea handicapului

2 – echipa 2 câștigă meciul după aplicarea handicapului

Total goluri PR

Sub - la finalul primei reprize sunt mai puține goluri decât cele indicate.

Peste - la finalul primei reprize sunt mai multe goluri decât cele indicate.

 

Par/impar PR

Indică dacă totalul de goluri după finalul primei reprize va fi par sau impar.

A două repriză

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul reprizei a două și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

X - Egal

2 – Echipa 2 câștigă

1X – Echipa 1 câștigă sau se termină egal

X2 – Egal sau echipa 2 câștigă

Victorie DR

Pariul indică victoria unuia dintre competitor (echipa 1 sau echipa 2) în repriza a doua, iar în cazul în care evenimentul se încheie la egalitate în repriză a doua, pariul primește cota 1.00.

Impar/ par DR

Indică dacă totalul de goluri după finalul reprizei a două va fi par sau impar.

Pauză/Final

Pariul se referă la rezultatului meciului de la sfârșitul primei reprize și de la final, finalul meciului se referă doar la timpul regulamentar al meciului neincluzând și eventualele reprize de prelungiri, opțiuni de pariere sunt:

1/1 – Echipa 1 câștigă prima repriză și la finalul meciului

1/X – Echipa 1 câștigă prima repriză și meciul se termină la egalitate

1/2 – Echipa 1 câștigă prima repriză dar pierde meciul

X/1 – La pauză meciului este egalitate și echipa 1 câștigă meciul

X/X – La pauză meciului este egalitate și meciul se termină la egalitate

X/2 – La pauză meciului este egalitate și echipa 2 câștigă meciul

2/1 – Echipa 2 câștigă prima repriză dar pierde meciul

2/X – Echipa 2 câștigă prima repriză și meciul se termină le egalitate

Eliminări de 2 mi – Se indică dacă numărul total de Eliminări de 2 min. în meci va fi Peste sau Sub numărul specificat.

Echipa 1 eliminări de 2 min – Se indică dacă numărul total de Eliminări de 2 min. ale Echipei 1 în meci va fi Peste sau Sub numărul specificat.

Echipa 2 eliminări de 2 min. – Se indică dacă numărul total de Eliminări de 2 min. ale Echipei 2 în meci va fi Peste sau Sub numărul specificat.

Lovituri de la 7m - Se indică dacă numărul total de Lovituri de la 7m  în meci va fi Peste sau Sub numărul specificat.

Echipa 1 lovituri de la 7m – Se indică dacă numărul total de Lovituri de la 7m  ale Echipei 1 în meci va fi Peste sau Sub numărul specificat.

Echipa 2 lovituri de la 7m – Se indică dacă numărul total de Lovituri de la 7m  ale Echipei 1 în meci va fi Peste sau Sub numărul specificat.

Time-out – Se indică dacă numărul total de Time-out în meci va fi Peste sau Sub numărul specificat.

Echipa 1 time-out – Se indică dacă numărul total de Time-out ale Echipei 1 în meci va fi Peste sau Sub numărul specificat.

Echipa 2 time-out – Se indică dacă numărul total de Time-out ale Echipei 2 în meci va fi Peste sau Sub numărul specificat.

Total goluri jucător (inlc.prelungiri) – Se indică dacă numărul total de goluri inscrise de către jucătorul specificat în meci va fi Peste sau Sub numărul specificat.

Oricare portar înscrie – Pariază dacă oricare dintre portari va marca cel puțin un gol în meci.

 

TENIS

Final

 

1 - Victoria primului jucător

2 - Victoria celui de-al doilea jucător

Setul 1 – Câștigătorul primului set

1 - Câștigă primul jucător

2 - Câștigă cel de-al doilea jucător

Setul 2 - Câștigătorul setului 2

1 – Câștigă primul jucător

2 - Câștigă cel de-al doilea jucător

Handicap Seturi – pariul se referă la  numărul de seturi obținute de jucător, după aplicarea handicapului.

Total seturi – pariul se referă la numărul total de seturi jucate în meci. În funcție de turneu pot fi următoarele opțiuni: 2; 3 sau 3; 4; 5

Total game-uri în meci - pariul se referă la numărul total de game-uri realizate de jucători

Variante:

Sub – În meci se realizează game-uri sub limita din ofertă.

Peste – În meci se realizează game-uri peste limita din ofertă.

Total game-uri jucător – pariul se referă la numărul total de game-uri obținute de jucătorul specificat.

Set 1 total game-uri – pariul se referă la numărul de game-uri din setul 1. (Sub/Peste în funcție de linia setată)

Scor corect seturi - pariul se referă la scorul corect cu care jucătorul câștigă meciul. În funcție de turneu pot fi următoarele opțiuni: 2:0; 2:1; 1:2; 0:2 sau 3:0; 3:1; 3:2; 2:3; 1:3; 0:3

Handicap game-uri - pariul se referă la  numărul de game-uri obținute de jucător, după aplicarea handicapului.

 

Total game-uri Par/Impar  pariul se referă la numărul de game-uri de la finalul meciului.

Tie-break în meci – se pariază dacă în meci va fi sau nu tie-break.

Toate seturile la “0” – toate seturile se vor încheia 6:0 sau 0:6.

Orice set la zero - Orice set se termina 6-0 sau 0-6

Set 1 handicap game-uri – pariul se referă la numărul de game-uri obținute de jucător în setul 1 după aplicarea handicapului specificat în ofertă.

 

Set 1 total game-uri - pariul se referă la numărul total de game-uri realizate de jucători în primul set.

Variante:

Sub – se realizează număr de game-uri sub limita din ofertă.

Peste –se realizează număr de game-uri peste limita din ofertă.

Primul set/Final – pariul se referă la Câștigătorul primului set și al meciului.

Primul set scor corect – pariul se referă la scorul corect din primul set 6:0, 6:1...5:7, 6:7

Al doilea set scor corect – pariul se referă la scorul corect din al doilea set 6:0, 6:1…5:7, 6:7

Rezultat Final și Total game-uri – pariul se referă la rezultatul final în meci și la totalul de game-uri din meci

Jucătorul 1 / Jucătorul 2 câștigă minimum un set – pariul se referă la ce jucător va câștiga minimum un set în meci

Jucatorul 1 / Jucătorul 2 câștigă exact 1 set – pariul se referă la jucătorul care va câștiga exact un set în meci

Jucătorul 1 / Jucătorul 2 câștigă exact 2 seturi – pariul se referă la jucătorul care va câștiga exact două seturi în meci

Total Ași - Pariul se referă la numărul total de ași în meci.

Total Ași  Jucător 1 - Pariul se referă la numărul total de ași ai jucătorului 1.

Total Ași  Jucător 2 - Pariul se referă la numărul total de ași ai jucătorului 2.

Total duble greșeli - Pariul se referă la numărul total de duble greșeli în meci.

Total duble greșeli jucător 1 - Pariul se referă la numărul total de duble greșeli ale jucătorului 1.

Total duble greșeli jucător 2 - Pariul se referă la numărul total de duble greșeli ale jucătorului 2

Volei

Final

Pariul indică Câștigătorul meciului și are că opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

2 – Echipa 2 câștigă

Număr de seturi

Pariul se referă la indicarea numărului de seturi din meci, opțiuni de pariere: 3, 4, 5.

Scor corect

Pariul se referă la indicarea scorului corect în meci și are că opțiuni de pariere: 3:0; 3:1; 3:2; 2:3; 1:3; 0:3.

Handicap puncte

Se indică rezultatul final al meciului, după aplicarea handicapului. Opțiuni de pariere:

1 – echipa 1 câștigă meciul după aplicarea handicapului de puncte.

2 – echipa 2 câștigă meciul după aplicarea handicapului de puncte.

Handicap seturi

Se indică rezultatul final al meciului, după aplicarea handicapului. Opțiuni de pariere:

1 – echipa 1 câștigă meciul după aplicarea handicapului.

2 – echipa 2 câștigă meciul după aplicarea handicapului.

Total puncte

Sub - la finalul meciului au fost mai puține puncte decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului au fost mai multe puncte decât cele indicate.

Total seturi

Sub - la finalul meciului au fost mai puține seturi decât cele indicate.

Peste - la finalul meciului au fost mai multe seturi decât cele indicate.

 

Impar/Par

Pariul se referă la numărul total de puncte de la finalul meciului dacă va fi par sau impar.

Primul set

Pariul indică Câștigătorul primului set și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

2 – Echipa 2 câștigă

Set 1 handicap

1 – echipa 1 câștigă primul set după aplicarea handicapului de puncte

2 – echipa 2 câștigă primul set după aplicarea handicapului de puncte

Set 1 total puncte

Sub - la finalul primului set au fost mai puține puncte decât cele indicate

Peste - la finalul primului set au fost mai multe puncte decât cele indicate

Primul set prima echipa la X puncte?

Pariul se referă la prima echipa care ajunge la un număr prestabilit de puncte în primul set.

Set 1 Impar/Par

Pariul se referă la numărul total de puncte din primul set dacă va fi par sau impar.

Set 2

Pariul indică câștigătorul setului 2 și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

2 – Echipa 2 câștigă

Set 3

Pariul indică Câștigătorul setului 3 și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

2 – Echipa 2 câștigă

Set 4

Pariul indică câștigătorul setului  4 și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

2 – Echipa 2 câștigă

Set 5

Pariul indică Câștigătorul setului 5 și are ca opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

2 – Echipa 2 câștigă

Echipa 1 / Echipa 2 câștigă minimum un set – pariul se referă la echipa care va câștiga minimum un set.

Echipa 1 / Echipa 2 câștigă exact un set - pariul se referă la echipa care va câștiga exact un set.

Echipa 1 / Echipa 2 câștigă exact 2 seturi – pariul se referă la echipa care va câștiga exact 2 seturi.

Set 1 / Final meci – pariul se referă la echipa care câștigă setul 1 și meciul (variante 1/1, 2/1, ½ sau 2/2).

Va fi un al 4-lea set – pariul se referă daca va fi un al 4-lea set în meci

Va fi un al 5-lea set - pariul se referă daca va fi un al 5-lea set in meci

 

 

 

 

Fotbal American

 

 

Final

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului la finalul timpului regulamentar de joc. Opțiunile de pariere sunt:

1 - Victorie echipa 1

X - Egal

2 - Victorie echipa 2

Castiga meciul (incl.prelungiri) (1 2)

Este tipul de pariu prin care trebuie indicată echipa care câștigă meciul după eventualele reprize de prelungiri. Opțiunile de pariere sunt:

1 - câștigă echipa 1

2 - câștigă echipa 2

Handicap(incl.prelungiri)

Se indică rezultatul final al meciului, după aplicarea handicapului. Opțiuni de pariere:

1 – echipa 1 câștigă meciul după aplicarea handicapului de puncte

2 – echipa 2 câștigă meciul după aplicarea handicapului de puncte

Marja victoriei

Indică dacă echipa 1 sau echipa 2 va câștiga la o marjă prestabilită de puncte:

Echipa 1: 15+;

Echipa 1: 14-8;

Echipa 1: 7-1;

Egal;

Echipa 2: 7-1;

Echipa 2: 14-8;

Echipa 2: 15+

Total puncte (incl.prelungiri)

Sub - au fost mai puține puncte decât cele indicate

Peste - au fost mai multe puncte decât cele indicate

 

Total puncte echipa 1 (incl.prelungiri)

Sub - au fost mai puține puncte decât cele indicate pentru echipa 1.

Peste - au fost mai multe puncte decât cele indicate pentru echipa 1.

Total puncte echipa 2 (incl.prelungiri)

Sub - au fost mai puține puncte decât cele indicate pentru echipa 2.

Peste - au fost mai multe puncte decât cele indicate pentru echipa 2.

Impar/Par

Indică dacă totalul de puncte după finalul timpului regulamentar de joc va fi par sau impar.

Impar/Par (include prelungiri)

Indică dacă totalul de puncte după finalul meciului incluzând și eventualele reprize de prelungiri va fi par sau impar.

Vor fi prelungiri?

Da – vor fi reprize de prelungiri.

Nu – nu vor fi reprize de prelungiri.

Prima repriză

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul primei reprize, are că opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

X - Egalitate

2 – Echipa 2 câștigă

A doua repriză (incl.prelungiri)

Pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul celei de-a doua reprize, are că opțiuni de pariere:

1 – Echipa 1 câștigă

X - Egalitate

2 – Echipa 2 câștigă

Handicap PR

1 – echipa 1 câștigă prima repriză după aplicarea handicapului de puncte

2 – echipa 2 câștigă prima repriză după aplicarea handicapului de puncte

Total puncte PR

Sub - la finalul primei reprize au fost mai puține puncte decât cele indicate

Peste - la finalul primei reprize au fost mai multe puncte decât cele indicate

Impar/Par PR

Indică dacă totalul de puncte după finalul primei reprize va fi par sau impar.

Handicap DR (include prelungiri)

1 – echipa 1 câștigă a două repriză după aplicarea handicapului de puncte, include eventualele prelungiri.

2 – echipa 2 câștigă a două repriză după aplicarea handicapului de puncte, include eventualele prelungiri.

Total goluri DR (include prelungiri)

Sub - la finalul reprizei a două au fost mai puține puncte decât cele indicate, include eventualele prelungiri.

Peste - la finalul reprizei a două au fost mai multe puncte decât cele indicate, include eventualele prelungiri.

Pauză/Final

Pariul se referă la rezultatului meciului de la sfârșitul primei reprize și de la final, finalul meciului se referă doar la timpul regulamentar al meciului neincluzând și eventualele reprize de prelungiri, opțiuni de pariere sunt:

1/1 – Echipa 1 câștigă prima repriză și la finalul meciului în timp regulamentar

1/X – Echipa 1 câștigă prima repriză și meciul se termină la egalitate

1/2 – Echipa 1 câștigă prima repriză, dar pierde meciul în timp regulamentar

X/1 – La pauză meciului este egalitate și echipa 1 câștigă meciul în timp regulamentar

X/X – La pauză meciului este egalitate și meciul se termină la egalitate

X/2 – La pauză meciului este egalitate și echipa 2 câștigă meciul în timp regulamentar

2/1 – Echipa 2 câștigă prima repriză, dar pierde meciul în timp regulamentar

2/X – Echipa 2 câștigă prima repriză și meciul se termină le egalitate

2/2 – Echipa 2 câștigă prima repriză și meciul în timp regulamentar

Total Touchdowns (incl.prelungiri)

Sub – numărul de touchdown-uri a fost sub limita indicată

Peste – numărul de touchdown-uri a fost peste limita indicată

Pentru sfertul „X”  1X2, Total Puncte și Handicap – pariul se aplică conform tipurilor de pariu de la meciul principal pentru sfertul indicat în ofertă

PR Victorie - Pariul se referă la victoria din prima repriză a uneia dintre echipe, în caz de egalitate pariul va primi cota 1.00.

DR Victorie (incl.prelungiri) - Pariul se referă la victoria din a doua repriză a uneia dintre echipe, în caz de egalitate pariul va primi cota 1.00.


Sfertul cu cele mai multe puncte - Pariul se referă la sfertul în care se înscriu cele mai multe puncte. Egalitate - același număr de puncte în oricare două sferturi în care se vor înscrie cele mai multe puncte.
 

Repriza cu mai multe puncte - Pariul se referă la repriza în care se înscriu cele mai multe puncte.

Total Field Goals reușite

Total Turnovers

Total Sacks

Prima echipa la X puncte

Repriză cu mai multe puncte

Primul Field Goal reușit

Total Turnovers

Total Sacks

 

Badminton

Final 1 2 - pariul se referă la rezultatul final al partidei

Total seturi - pariul indică numărul total de seturi

Scor corect - este tipul de pariu prin care trebuie indicat scorul exact la final

Set 1 - pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul primului set

1 - echipa 1 conduce la sfârșitul primului set

2 - echipa 2 conduce la sfârșitul primului set

Set 1 Par/Impar

Variante:

Par – numărul de puncte în primul set este unul par

Impar – numărul de puncte în primul set este unul impar

Set 2 - pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul setului doi

Variante:

1 - echipa 1 conduce la sfârșitul setului doi

2 - echipa 2 conduce la sfârșitul setului doi

Set 3 - pariul se referă la rezultatul de la sfârșitul setului trei

Variante:

1 - echipa 1 conduce la sfârșitul setului trei

2 - echipa 2 conduce la sfârșitul setului trei

Total puncte - pariul se referă la numărul total de puncte marcate în meci

Variante:

Sub – în meci s-au marcat în total mai puține puncte decât limita stabilită

Peste - în meci s-au marcat în total mai multe puncte decât limita stabilită

Bandy

Oferta poate cuprinde următoarele tipuri de pariuri:

Final

1 – Câștigă echipa 1

X - Egalitate

2- Câștigă echipa 2

Total Goluri

Peste (numărul total de goluri este peste pragul din ofertă)

Sub (numărul total de goluri este sub pragul din ofertă)

 

 

 

 

 

Baseball

Câștigător – Câștigător turneu

Rezultat final (1 2)

1 – victorie echipă 1

2 – victorie echipă 2

Rezultat final (1 x 2) – fără posibile extra inning-uri

1 – victorie echipă 1

X – egal

2 – victorie echipă 2

 

Handicap puncte - pariul se referă la numărul de puncte obținute de echipă, după aplicarea handicapului.

Marja victoriei – pariul se referă la echipă care câștigă meciul după ce se aplică marja din ofertă.

Total puncte -  pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipe în meci (sub/peste limita stabilită în oferta).

Echipa 1 total puncte - pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipa 1 în meci (sub/peste).

Echipa 2 total puncte - pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipa 2 în meci (sub/peste).

Total game-uri Par/Impar  pariul se referă la numărul de game-uri de la finalul meciului.

Meciul ajunge în prelungiri? – Da / Nu.

Câștigător meci & total puncte (incl.extra inning) – pariul se referă la Câștigătorul meciului și la numărul total de puncte din meci.

Va fi extra inning – pariul se referă dacă va fi sau nu extra inning.

Echipa care câștigă mai multe inninguri – pariul se referă la ce echipă câștigă mai multe inninguri în meci

 

Fotbal pe plajă

Pentru această disciplină sportivă sunt disponibile următoarele tipuri de pariuri:

Final

1 –  Victorie echipa 1
 

X – Meciul se termină la egalitate


2 – Victorie echipa 2


1X – Victorie echipa 1 sau egal


X2 – Victorie echipa 2 sau egal


12 – Victorie echipa 1 sau victorie echipa 2

 

Total goluri - pariul se referă la numărul total de goluri marcate în meci

Sub – în meci s-au marcat în total mai puține goluri decât limita stabilită

Peste  - în meci s-au marcat în total mai multe goluri decât limita stabilită

 

Volei pe plajă

 

Rezultat final

1 - Victorie echipa 1

2 - Victorie echipa 2

Handicap Seturi – pariul se referă la  numărul de seturi obținute de echipă, după aplicarea handicapului.

Total seturi – pariul se referă la numărul total de seturi jucate în meci (două sau trei).

Scor corect la seturi - pariul se referă la scorul corect cu care echipa câștigă meciul (2:0; 2:1; 1:2; 0:2).

Câte seturi vor depăși scorul limita – 0,1,2 sau 3.

Handicap puncte - pariul se referă la  numărul de puncte obținute de echipă, după aplicarea handicapului.

Total puncte - pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipe în meci.

Set 1 - Câștigătorul primului set

1 – Câștigă prima echipă

2 - Câștigă a două echipă

Set 1 – Handicap puncte – pariul se referă la numărul de puncte obținute de echipă în setul 1 după aplicarea handicapului specificat în ofertă.

Set 1 total puncte – pariul se referă la numărul de puncte din setul 1 (sub / peste în funcție de linia setată).

Set 1 - prima la “x” puncte  – pariul se referă la echipa care va ajunge prima la “x” puncte în setul 1.

Set 1 – par / impar – pariul se referă la numărul de puncte dintr-un set (par sau impar).

Set 2 - Câștigătorul setului doi

Set 3 - Câștigătorul setului trei

 

BOWLS

Oferta poate cuprinde următoarele tipuri de pariuri:

Final

Total seturi Sub / Peste

Handicap seturi (H1, H2)

Setul 1

Setul 1 – Handicap

Setul 1 – Câștigător fără egal

Scor corect

1.5:0.5

0.5:1.5

0:2

1:2

2:0

2:1

Set 1 - Total

Sub

Peste

Set 1 - Total Echipa 1

Sub

Peste

Setul 1 – Total Echipa 2

Sub

Peste

 

Box

Final

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului. Opțiunile de pariere sunt:

1 - Victorie jucător 1

X - Egal

2 - Victorie jucător 2

Victorie

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului. Pentru această opțiune dacă nu este oferit selecția pentru egal, iar meciul se termină la egalitate, pariul va fi anulat. Opțiunile de pariere sunt:

1 - Victorie jucător 1

2 - Victorie jucător 2

Total runde

Pariul indică dacă totalul de runde a fost sub sau peste limita aplicată.

În scopul validări rezultatelor se consideră jumătate din rundă (1 minut pentru o rundă de 2 minute, 1 minut și 30 de secunde pentru o rundă de 3 minute, 2 minute și 30 de secunde pentru o rundă de 5 minute, etc).

De exemplu dacă într-o luptă cu runda de 3 minute meciul se încheie în runda 10-a fix în minutul 1 și 30 de secunde pariul pe peste 9.5 runde este Câștigător.

Metodă victoriei

Pariul se referă la metodă victoriei unuia dintre competitor și are că opțiuni de pariere următoarele:

Jucător 1 prin KO

Jucător 2 prin KO

Jucător 1 prin decizie

Jucător 2 prin decizie

Egal

Câștigător și număr exact de runde

Pariul se referă la indicarea corectă a competitorului care câștigă și runda exactă în care câștigă prin KO, TKO, descalificare sau renunțare în runda respectivă sau prin decizie.

În cazul în care un competitor nu începe runda următoare (nu răspunde la clopot pentru runda următoare) se consideră că adversarul a câștigat competiția în runda precedentă. În cazul unei Decizii Tehnice înainte de finalul meciului toate pariurile vor fi setate Câștigătoare prin Decizie, iar pariurile pe rundă vor fi considerate pierzătoare.

Câștigător și interval runde

Pariul se referă la indicarea corectă a competitorului care câștigă și intervalul corect al numărul de runde

Lupta să parcurgă toată rundele

Pariul se referă la indicarea corectă dacă lupta a parcurs toate rundele meciului (Da, Nu).

În scopul validării, se va consideră în cazul unei Decizii Tehnice că lupta nu a parcurs toate rundele.

 

Abandonuri de meciuri/Amânări

➔ Dacă unul dintre luptători nu răspunde la clopoțel pentru următoarea rundă, atunci adversarul său va fi considerat că a câștigat în rundă anterioară.

➔ În cazul unei retrageri sau al unei înlocuiri a unuia dintre boxeri în cauză, pariurile vor fi anulate.

➔ În cazul în care un meci este declarat drept "No Contest", toate pariurile vor fi anulate și mizele returnate.

➔ În cazul în care numărul programat de runde este schimbat înainte de luptă, atunci toate pariurile pe runde și metodă victoriei vor fi anulate

 

 

 

MMA (Arte marțiale mixte)

Final

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului. Opțiunile de pariere sunt:

1 - Victorie jucător 1

X - Egal

2 - Victorie jucător 2

Victorie

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului. Pentru această opțiune dacă nu este oferit selecția pentru egal, iar meciul se termină la egalitate, pariul va fi anulat. Opțiunile de pariere sunt:

1 - Victorie jucător 1

2 - Victorie jucător 2

Metoda victoriei

Pariul se referă la metodă victoriei unuia dintre competitor și are că opțiuni de pariere următoarele:

Jucător 1 prin KO

Jucător 2 prin KO

Jucător 1 prin renunțare

Jucător 2 prin renunțare

Jucător 1 prin decizie

Jucător 2 prin decizie

Egal

Total runde

Pariul indică dacă numărul total de runde a fost Sub sau Peste limita aplicată.

În scopul validări rezultatelor se consideră jumătate din rundă (1 minut pentru o rundă de 2 minute, 1 minut și 30 de secunde pentru o rundă de 3 minute, 2 minute și 30 de secunde pentru o rundă de 5 minute, etc).

De exemplu dacă într-o luptă cu runda de 5 minute meciul se încheie în runda a 3-a fix în minutul 2 și 30 de secunde pariul pe peste 2.5 runde este câștigător.

Câștigător și număr exact de runde

Pariul se referă la indicarea corectă a competitorului care câștigă și numărul de runde jucate

Lupta să parcurgă toată rundele

Pariul se referă la indicarea corectă dacă lupta a parcurs toate rundele meciului (Da, Nu).

În scopul validări, se va considera în cazul unei Decizii Tehnice că lupta NU a parcurs toate rundele.

Abandonuri de meciuri/Amânări

➔ Dacă unul dintre luptători nu răspunde la clopoțel pentru următoarea rundă, atunci adversarul său va fi considerat că a câștigat în runda anterioară.

➔ În cazul unei retrageri sau al unei înlocuiri a unuia dintre boxeri în cauză, pariurile vor fi anulate.

➔ În cazul în care un meci este declarat drept "No Contest", toate pariurile vor fi anulate și

mizele returnate.

➔ În cazul în care numărul programat de runde este schimbat înainte de luptă, atunci toate pariurile pe runde și metodă victoriei vor fi anulate.

 

Cricket

Pentru cricket sunt acceptate următoarele tipuri de pariuri:

Câștigă meciul

Final

Primul inning – total

Curling

Final

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului. Opțiunile de pariere sunt:

1 - Victorie echipă 1

2 - Victorie echipă 2

Ciclism

Pentru această disciplină sportive sunt disponibile următoarele tipuri de pariuri:

Câștigător cursă

Clasare

Duel

Câștigător competiție

Pentru omologarea evenimentului se ia în considerare întotdeauna clasamentul stabilit de către primele anunțuri oficiale. Nu se ia în considerare nici un fel de schimbare sau decizie ulterioară, individuală sau a vreunei comisii.

Dacă unul dintre sportivi abandonează sau este descalificat în timpul evenimentului, se consideră că a participat la competiţie.

Pariuri câștigător Tur, Competiţie, ș.a.m.d – ciclistul ales trebuie să câștige turul, competiția ș.a.m.d.

Pariuri pe clasare duel - ambii cicliști trebuie să ia startul la cursă pentru ca pariurile să fie valabile.

Dacă unul din cicliști nu termină cursa, oricare ciclist care a parcurs mai multe etape va fi considerat câștigător în scopul deciderii pariurilor. Dacă ambii cicliști nu termină cursa și amândoi au finalizat același număr de etape, atunci rezultatul este omologat cu cota 1.00.

Pariuri pe etapă  - Ambii cicliști trebuie să pornească în etapă pentru ca pariurile să fie valabile. Dacă unul din cicliști nu termină etapa, celălalt ciclist va fi considerat câștigător, indiferent de poziția lor de finish. Dacă un concurent, după start, abandonează și/sau este descalificat pe parcursul cursei, pariul este considerat pierzător sau în situația în care unul dintre concurenți abandonează înainte sau în timpul turului de încălzire, pariurilor afectate li se vor acorda cota 1.00. Evenimentele a căror durată a fost scurtată din cauza condițiilor meteorologice sau altor circumstanțe, dar ale căror rezultate au fost declarate oficiale de către Asociațiile Oficiale, vor fi validate în consecință.

 

SPORTURI DE IARNA

Tipuri de pariu: Câștigător cursă/etapă/competiție/fază/turneu, clasare, duel ș.a.m.d.

Pentru omologarea evenimentelor se iau în considerare întotdeauna clasamentele stabilite de către primele anunţuri oficiale.

Daca evenimentul este întrerupt sau contramandat și nu se reia până la finalul următoarei zile, se acordă cota 1.00. Dacă evenimentul se reia până la finalul următoarei zile pe aceeași pârtie/trambulină/traseu se iau în considerare cotele jucate.

În cazul schimbarii locului de desfășurare al evenimentului, schimbare care nu a fost anunţată de Organizator, pariul este nul și se calculează cota 1.00.

În cazul în care unul dintre sportivii aflaţi în competiţie abandonează înainte de începerea competiţiei, se acorda cota 1.00, dar dacă unul dintre sportivi este descalificat sau abandonează în timpul evenimentului, se iau în considerare cotele jucate.

În această categorie putem întâlni următoarele discipline: schi alpini, schi fond, biatlon, sărituri cu schiurile, bob, sanie, patinaj artistic, curling, skeleton, combinată nordică, patinaj viteză, snowboarding, ș.a.m.d.

 

 

Darts

Final

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului. Opțiunile de pariere sunt:

1 - Victorie jucător 1

2 - Victorie jucător 2

Total leg-uri

Sub – au fost mai puține leg-uri decât limita aplicată

Peste – au fost mai multe leg-uri decât limita aplicată

Handicap leg-uri

1 – Jucătorul 1 câștigă după ce s-a aplicat handicapul la numărul de leg-uri

2 – Jucătorul 2 câștigă după ce s-a aplicat handicapul la numărul de leg-uri

Handicap Seturi - Se indică jucătorul care va obține cele mai multe seturi în meci, după aplicarea handicapului

Handicap 180-uri - Se indică jucătorul care va obține cele mai multe 180-uri în meci, după aplicarea handicapului

Scor corect

Indică scorul corect la finalul meciului

Set 1

1 - Victorie jucător 1 în setul 1

2 - Victorie jucător 2 în setul 1

Total leg-uri Set 1

Sub – au fost mai puține leg-uri decât limita aplicată în setul 1

Peste – au fost mai multe leg-uri decât limita aplicată în setul 1

Handicap leg-uri Set 1

1 – Jucătorul 1 câștigă setul 1 după ce s-a aplicat handicapul la numărul de leg-uri

2 – Jucătorul 2 câștigă setul 1 după ce s-a aplicat handicapul la numărul de leg-uri

Scor corect Set 1

Indică scorul corect de leg-uri din setul 1

Câștigător primul leg

1 – Jucătorul 1 câștigă primul leg

2 – Jucătorul 2 câștigă primul leg

 

Prima serie de 180

1 – Jucătorul 1 înscrie primul 180

2 – Jucătorul 2 înscrie primul 180

Cele mai multe 180-uri

1 – Jucătorul 1 punctează de mai multe ori

X – Egal

2 – Jucătorul 2 punctează de mai multe ori

Total serii de 180

Sub – au fost mai puține serii de 180 decât limita aplicată

Peste – au fost mai multe serii de 180 decât limita aplicată

Total serii de 180 jucător 1

Sub – Jucătorul 1 are mai puține serii de 180 decât limita aplicată

Peste – Jucătorul 1 mai multe serii de 180 decât limita aplicată

 

Total serii de 180 jucător 2

Sub – Jucătorul 2 are mai puține serii de 180 decât limita aplicată

Peste – Jucătorul 2 mai multe serii de 180 decât limita aplicată

 

Hochei pe iarbă

Oferta poate cuprinde următoarele tipuri de pariuri:

Final

1 - Victorie echipă 1

X - Egalitate

2 - Victorie echipă 2

Total Goluri

Peste (numărul total de goluri este peste pragul din ofertă)

Sub (numărul total de goluri este sub pragul din ofertă)

Handicap goluri - Se indică echipa câștigătoare după aplicarea handicapului

 

Florbal

Oferta poate cuprinde următoarele tipuri de pariuri:

Final

1 - Câștigă echipa 1

X - Egalitate

2 - Câștigă echipa 2

Total Goluri

Peste (numărul total de goluri este peste limita stabilită din ofertă)

Sub-(numărul total de goluri este sub limita stabilită din ofertă)

 

Formula 1

Pariu pe cursă:

Variante:

L 1 pilotul câștigă cursa la final;

L 1-2 pilotul termină cursa în primii doi (locul 1 sau locul 2);

L 1- 3 pilotul termină cursa în primii trei;

L 1-6 pilotul termină cursa în primii șase;

L 1-10 pilotul termină cursa în primii zece

 

Pariu pe calificări:

L 1 pilotul câștigă calificările (locul 1 – pole position);

L 1-2 pilotul termină calificările în primii doi;

L 1-3 pilotul termină calificările în primii trei;

L 1-6 pilotul termină calificările în primii cinci;

L 1-10 pilotul termină calificările în primii zece.

 

Duel Piloți:

Care dintre cei 2 piloți ocupă un loc mai bun la finalul cursei.

Va intră Safety Car-ul în timpul cursei?

Variante: Da/Nu

Total piloți clasificați:

Numărul piloților clasificați în cursă.

Cel mai rapid tur:

Pariul se referă la pilotul care realizează cel mai rapid tur de pistă.

Futsal

Oferta pentru acesta disciplină sportivă poate cuprinde următoarele tipuri de pariuri:

Final:

1 – Câștigă prima echipă

X – Meciul se termină la egalitate

2 – Câștigă a doua echipă

1X – Câștigă prima echipă sau egal

X2 – Câștigă a două echipă sau egal

12 – Câștigă prima echipă sau a două echipă

 

Prima repriză:

1 - Echipa 1 conduce la pauză

X - Egalitate la pauză

2 - Echipa 2 conduce la pauză

1X - Conduce prima echipă sau este egalitate la pauză

X2 - Conduce cea de-a două echipă sau este egalitate la pauză

12 - Conduce una dintre cele două echipe la pauză

 

A două repriză:

1 - Echipa 1 conduce la pauză

X - Egalitate la pauză

2 - Echipa 2 conduce la pauză

1X - Conduce prima echipă sau este egalitate la pauză

X2 - Conduce cea de-a două echipă sau este egalitate la pauză

12 - Conduce una dintre cele două echipe la pauză

 

Handicap asiatic:

H1 (Câștigă echipa 1 după ce se aplică valoarea handicapului din ofertă)

H2(Câștigă echipa 2 după ce se aplică valoarea handicapului din ofertă)

Total goluri:

Sub (numărul total de goluri este sub limita stabilită din oferta)

Peste (numărul total de goluri este peste limita stabilită din oferă)

Victorie:

1 - Câștigă echipa 1

2 - Câștigă echipa 2

În caz de egalitate pariul primește cota 1.00

Ambele marchează  – ambele echipe vor marca minimum un gol în meci

Par/Impar

Variante:

Par – numărul de goluri înscris în timpul regulamentar de joc este unul par

Impar – numărul de goluri înscris în timpul regulamentar de joc este unul impar

*Scorul 0-0 este considerat par.

Primul gol – pariul se referă la ce echipă marchează prima în meci

PR Handicap asiatic:

H1 - Câștigă echipa 1 după ce se aplică valoarea handicapului din ofertă

H2 - Câștigă echipa 2 după ce se aplică valoarea handicapului din ofertă

PR Total goluri:

Sub - Numărul total de goluri este sub limita stabilită din ofertă

Peste - numărul total de goluri este peste limita stabilită din ofertă

 

GOLF

Câștigător:

Concurentul care câștigă competiția.

 

Motociclism

Pariul pe cursa

Variante:

L 1 pilotul câștigă cursa la final;

L 1-2 pilotul termină cursa în primii doi (locul 1 sau locul 2);

L 1- 3 pilotul termină cursa în primii trei;

L 1-6 pilotul termină cursa în primii șase;

L 1-10 pilotul termină cursa în primii zece

 

Duel Piloți:

Care dintre cei 2 piloți ocupă un loc mai bun la finalul cursei.

 

Pesapallo

Final

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului. Opțiunile de pariere sunt:

1 - Câștigă echipa 1

2 - Câștigă echipa 2

Total Goluri.

Peste (numărul total de goluri este peste limita stabilită în ofertă)

Sub (numărul total de goluri este sub limita stabilită în ofertă)

Raliu

Pariu pe cursă:

Variante:

L 1 pilotul câștigă cursa la final;

L 1-2 pilotul termină cursa în primii doi (locul 1 sau locul 2);

L 1- 3 pilotul termină cursa în primii trei;

Duel Piloți:

Care dintre cei 2 piloți ocupă un loc mai bun la finalul cursei.

Rugby League

Câștigător – Câștigător turneu

Final

1 - Victoria echipa 1

X – Egal

2 - Victoria echipa 2

Total puncte -  pariul se referă la numărul total de puncte marcate de echipe în meci (sub/peste limita stabilită în oferta)

Handicap puncte - pariul se referă la  numărul de puncte obținute de echipa, după aplicarea handicapului

Prima repriză

1 - Victoria echipa 1

X – Egal

2 - Victoria echipa 2

Handicap PR - pariul se referă la rezultatul din prima repriză,  după aplicarea handicapului specificat în ofertă

Pauză/Final - pariul se referă la rezultatul la pauză, cât și la cel final al meciului. Pentru că pariul să fie Câștigător, ambele pronosticuri trebuie să fie corecte.

Variante: 1/1, 1/X, 1/2, X/1, X/X, X/2, 2/1, 2/X, 2/2

1/1- Echipa 1 conduce la pauză și câștigă meciul

1/X - Echipa 1 conduce la pauză și meciul se încheie la egalitate

1/2 – Echipa 1 conduce la pauză iar echipa 2 câștigă la sfârșitul meciului

X/1 – La pauză scorul este egal și la final câștigă echipa 1

X/X – La pauză scorul este egal și meciul se încheie la egalitate

X/2 - La pauză scorul este egal și echipa 2 câștigă meciul

2/1 - Echipa 2 conduce la pauză și echipa 1 câștigă meciul

2/X - Echipa 2 conduce la pauză și meciul se încheie la egalitate

2/2 - Echipa 2 conduce la pauză și câștigă meciul

 

Repriză cu mai multe puncte – pariul se referă la repriză în care se vor marca mai multe puncte: prima repriză / a doua repriză / egal

Total puncte Par/Impar  pariul se referă la numărul de puncte de la finalul meciului

Total puncte PR Par/Impar  pariul se referă la numărul de puncte de la finalul primei reprize

Marja Victorie – pariul se referă la rezultatul final al meciului 1X2 (după ce se aplică marja)

 

 

Rugby Union

Câștigător – Câștigător turneu

Final

1 - Victoria echipa 1

X – Egal

2 - Victoria echipa 2

Total puncte -  pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipe în meci (sub/peste limita stabilită în ofertă)

Handicap puncte - pariul se referă la  numărul de puncte obținute de echipă, după aplicarea handicapului

Prima repriză

1- Victoria echipa 1

X - egal

2 - Victoria echipa 2

Handicap PR - pariul se referă la rezultatul din prima repriză, după aplicarea handicapului specificat în ofertă.

Pauză/Final - pariul se referă la rezultatul la pauză cât și la cel final al meciului. Pentru că pariul să fie Câștigător, ambele pronosticuri trebuie să fie corecte.

Variante: 1/1, 1/X, 1/2, X/1, X/X, X/2, 2/1, 2/X, 2/2

1/1 - Echipa 1 conduce la pauză și câștigă meciul

1/X - Echipa 1 conduce la pauză și meciul se încheie la egalitate

1/2 – Echipa 1 conduce la pauză iar echipa 2 câștigă la sfârșitul meciului

X/1 – La pauză scorul este egal și la final câștigă echipa 1

X/X – La pauză scorul este egal și meciul se încheie la egalitate

X/2 - La pauză scorul este egal și echipa 2 câștigă meciul

2/1 - Echipa 2 conduce la pauză și echipa 1 câștigă meciul

2/X - Echipa 2 conduce la pauză și meciul se încheie la egalitate

2/2 - Echipa 2 conduce la pauză și câștigă meciul

Repriză cu mai multe puncte – pariul se referă la repriză în care se vor marca mai multe puncte: prima/ a două / egal

Total puncte Par / Impar  pariul se referă la numărul de puncte de la finalul meciului

Total puncte PR Par / Impar - pariul se referă la numărul de puncte de la finalul primei reprize

Șansă dublă – pariul se referă la șansă dublă la finalul meciului (1X, X2 sau 12)

Victorie – se pariază pe victoria uneia dintre echipe în meci. În caz de egalitate pariul primește cota 1.00.

Handicap puncte asiatice - pariul se referă la numărul de puncte obținute de echipă, după aplicarea handicapului

Total puncte asiatice - pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipe în meci (sub/peste limita stabilită în ofertă)

Handicap puncte asiatice PR - pariul se referă la numărul de puncte obținute de echipă în prima repriză, după aplicarea handicapului

Total puncte asiatice PR -  pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipe în meci (sub/peste limita stabilită în ofertă)

Handicap multiplu - pariul se referă la  numărul de puncte obținute de echipă, după aplicarea handicapului

Rezultat final și Total puncte – pariul se referă la rezultatul final și la totalul punctelor în meci

Par/Impar PR – pariul se referă la numărul de puncte din prima repriză (par sau impar)

Șansă dublă PR –  pariul se referă la șansă dublă la finalul primei reprize a meciului (1X, X2 sau 12)

Victorie PR - se pariază pe victoria uneia dintre echipe în prima repriză. În caz de egalitate pariul primește cota 1.00.

Total puncte echipa 1 / 2 – pariul se referă la numărul de puncte ale echipei 1 / 2  (sub sau peste linia oferită)

Rugby Sevens

Final

1 - Victoria echipa 1

X – Egal

2 - Victoria echipa 2

Handicap puncte - pariul se referă la numărul de puncte obținute de echipă, după aplicarea handicapului

Handicap puncte asiatice - pariul se referă la numărul de puncte obținute de echipă, după aplicarea handicapului

Victorie – se pariază pe victoria uneia dintre echipe în meci. În caz de egalitate pariul primește cota 1.00.

Șansă dublă - pariul se referă la șansă dublă la finalul meciului (1X, X2 sau 12)

Marja victoriei – pariul se referă la echipa care câștigă meciul după aplicarea marjei

Total puncte -  pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipe în meci (sub/peste limita stabilită în ofertă)

Echipa 1 total puncte -  pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipa 1 în meci (sub/peste limita stabilită în ofertă)

Echipa 2 total puncte -  pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipa 2 în meci (sub/peste limita stabilită în ofertă)

Total marja victoriei – pariul se referă la echipa care câștigă meciul într-o anumită marjă stabilită

Rezultat final și total puncte – pariul se referă la rezultatul final și la totalul punctelor în meci

Total puncte Par/Impar   pariul se referă la numărul de puncte de la finalul meciului

Prima repriză

1- Victorie echipa 1

X – Egal

2 - Victorie echipa 2

Handicap PR - pariul se referă la rezultatul din prima repriză, după aplicarea handicapului specificat în ofertă

Handicap puncte asiatice PR - pariul se referă la rezultatul din prima repriză, după aplicarea handicapului

Victorie fără egal PR - se pariază pe victoria uneia dintre echipe în prima repriză. În caz de egalitate pariul primește cota 1.00.

Șansă dublă PR – pariul se referă la șansă dublă la finalul primei reprize a meciului (1X, X2 sau 12)

Marja victoriei PR – pariul se referă la echipa care conduce după prima repriză,  după aplicarea marjei

Total puncte  PR -  pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipe în prima repriză (sub/peste limita stabilită în ofertă)

Total puncte echipa 1 PR -  pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipa 1 în prima repriză (sub/peste limita stabilită în ofertă)

Total puncte echipa 2 PR -  pariul se referă la numărul total de puncte realizate de echipa 2 în prima repriză (sub/peste limita stabilită în ofertă)

Total puncte Par/Impar PR pariul se referă la numărul de puncte de la finalul primei reprize.

 

 

Snooker

Final

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului. Opțiunile de pariere sunt:

1 - Victorie jucătorul 1

2 - Victorie jucătorul 2

 

 

SQUASH

Tipuri de pariuri:

Final

1 - Victorie jucătorul 1

2 - Victorie jucătorul 2

 

Total puncte

Peste (numărul total de puncte este peste pragul din ofertă)

Sub (numărul total de puncte este sub pragul din ofertă)

Handicap puncte - pariul se referă la numărul de puncte obținute de echipă, după aplicarea handicapului.

 

 

 

Tenis de masă

 

Final

Este tipul de pariu prin care trebuie indicat rezultatul meciului. Opțiunile de pariere sunt:

1 - Victorie jucătorul 1

2 - Victorie jucătorul 2

Total puncte

Peste - Numărul total de puncte este peste limita stabilită în ofertă

Sub - Numărul total de puncte este sub limita stabilită în ofertă

Handicap puncte - pariul se referă la numărul de puncte realizate după aplicarea handicapului

Polo

Oferta la polo poate cuprinde următoarele tipuri de pariuri:

Final:

1 - Câștigă echipa 1

X - Egalitate

2 – Câștigă echipa 2

1X – Câștigă prima echipă sau egal

 

X2 – Câștigă a două echipă sau egal

 

12 – Câștigă prima echipă sau a două echipă

 

 

Total goluri

Peste - Numărul total de goluri este peste pragul din ofertă

Sub - Numărul total de goluri este sub pragul din ofertă

Handicap goluri - pariul se referă la  numărul de goluri înscrise de echipă, după aplicarea handicapului.

Cine merge mai departe – pariul se referă la echipa 1/2 care se califică.

 

Aussie Rules

Câștigător – Câștigător turneu

Final

1 - Victoria echipa 1

2 - Victoria echipa 2

 

Live – Market-uri (interpretarea marketurilor este similară cu cea de la PreMeci)

 

 

 

FOTBAL

1. Final (1 X 2)

2. Șansă dublă

3. Victorie fără egal

4. Cine câștigă restul meciului

5. Handicap european

6. Handicap asiatic

7. Următorul gol

8. Metodă de câștig : „timpul regulamentar/prelungiri/penalty”

9. Cine avansează în rundă următoare

10. Cine va câștiga finala

11. Cine va câștiga finala pentru locul 3

12. Prima repriză - 1X2

13. Prima repriză - cine câștigă restul reprizei

14. Prima repriză - handicap asiatic

15. Prima repriză – cine înscrie următorul gol

16. A două repriză - 1X2

17. Prelungiri - 1X2

18. Prelungiri - cine câștigă restul meciului

19. Prelungiri - handicap asiatic

20. Prelungiri - cine înscrie următorul gol

21. Prelungiri prima repriză - 1 X 2

22. Prelungiri prima repriză - handicap asiatic

23. Care echipă va câștiga la lovituri de departajare

24. Total goluri

25. Total goluri echipa gazdă

26. Total goluri echipa oaspete
27. Total goluri asiatic
28. Numărul exact de goluri 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6+
29. Prima repriză - Total goluri
30. Prima repriză - Total goluri asiatic
31. A două repriză - Total goluri
32. Prima repriză - numărul exact de goluri 0; 1; 2; 3; 4+
33. Prelungiri - Total goluri
34. Goluri echipa gazdă 0; 1; 2; 3+
35. Goluri echipa oaspete 0; 1; 2; 3+
36. Ambele echipe marchează
37. Prima repriză - goluri echipa gazdă 0; 1; 2; 3+
38. Prima repriză - goluri echipa oaspete 0; 1; 2; 3+
39. Care echipă are lovitură de începere meci
40. Scorul corect 0:0; ... 3:3; alte rezultate
41. Impar/par impar
42. Când se va înscrie următorul gol : min. 01-15; min. 16-30; min. 31-45; min. 46-60; min. 61-75; min. 76-90; fără gol
43. Rezultat final și total goluri
44. Repriza cu cele mai multe goluri
45. Total cornere
46. Total cornere (agregat) <9; 9-11; 12+
47. Prima repriză - total cornere
48. Prima repriză - total cornere (agregat) <5; 5-6; 7+
49. Total cornere echipa gazdă
50. Total cornere echipa oaspete
51. Total cornere echipa gazdă interval fix (0-2; 3-4; 5-6; 7+)
52. Total cornere echipa oaspete interval fix (0-2; 3-4; 5-6; 7+)
53. Cornere impar/par
54. Prima repriză - total cornere echipa gazde
55. Prima repriză - total cornere echipa oaspete
56. Prima repriză - total cornere echipa gazdă interval fix (0-1; 2; 3; 4+)
57. Prima repriză - total cornere echipa oaspete interval fix (0-1; 2; 3; 4+)
58. Prima repriză - cornere impar/par
59. Total Cartonașe
61. Total Cartonașe (exact) <4; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12+
62. Eliminare
63. Prima repriză - Total Cartonașe
64. Prima repriză - Total Cartonașe (exact) 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6+
65. Total Cartonașe echipa gazdă
66. Total Cartonașe echipa oaspete
67. Prima repriză - Total Cartonașe echipa gazdă
68. Prima repriză - Total Cartonașe echipa oaspete

69. Total puncte cartonașe
70. Total puncte cartonașe (agregat) 0-30; 31-45; 46-60; 61-75; 76+
71. Prima repriză - Total puncte cartonașe
72. Prima repriză - Total puncte cartonașe (agregat) 0-10; 11-25; 26-40; 41+
73. Lovituri de departajare – următorul penalty marcat
74. Lovituri de departajare – total
75. Lovituri de departajare – numărul de  lovituri de departajare marcate
76. Lovituri de departajare – marjă câștigătoarea ≥+3; 2; 1; -1; -2;≤-3
77. Lovituri de departajare – total [total] gazde
78. Lovituri de departajare – total [total] oaspeți
79. Lovituri de departajare – scor corect (0:1; 0:2; 0:3; 1:2; 1:3; 1:4;...; 5:4 și oricare altul
80. Lovituri de departajare – impar/par
81. Lovituri de departajare – impar/par echipa gazdă
82. Lovituri de departajare – impar/par echipa oaspeți
83. Lovituri de departajare – Rezultat Final și Total goluri
84. Cine marchează cele mai multe goluri în intervalul de 15 minute [z-w]
85. Total goluri x.5 în intervalul de 15 minute [z-w]
86. Cine marchează golul al X-lea în intervalul de 15 minute [z-w]
87. Cine marchează cele mai multe goluri în intervalul de 5 minute [z-w]
88. Total goluri x.5 în intervalul de 5 minute [z-w]
89. Cine marchează golul al X-lea în intervalul de 5 minute [z-w]
90. Cine marchează cele mai multe goluri în intervalul de 10 minute [z-w]
91. Total goluri x.5 în intervalul de 10 minute [z-w]
92. Cine marchează al X-lea gol în intervalul de 10 minute [z-w]
93. Cine execută cele mai multe cornere în intervalul de 5 minute [z-w]
94. Handicap asiatic cornere în intervalul de 5 minute [z-w]
95. Total cornere în intervalul de 5 minute [z-w]
96. Total cornere echipa gazdă în intervalul de 5 minute [z-w]
97. Total cornere echipa oaspete în intervalul de 5 minute [z-w]
98. Cine execută primul corner în intervalul de 5 minute [z-w]
99. Impar/par Cornere în interval de 5 minute [z-w]
100. Cine execută cele mai multe cornere în intervalul de 10 minute [z-w]
101. Cornere handicap asiatic în intervalul de 10 minute [z-w]
102. Total cornere în intervalul de 10 minute [z-w]
103. Total cornere echipa gazdă în intervalul de 10 minute [z-w]
104. Total cornere echipa oaspete în intervalul de 10 minute [z-w]
105. Cine execută primul corner în intervalul de 10 minute [z-w]
106. Cornere impar/par în interval de 10 minute [z-w]
107. Cine execută cele mai multe cornere în intervalul de 15 minute [z-w]
108. Handicap asiatic cornere în intervalul de 15 minute [z-w]
109. Total cornere în intervalul de 15 minute [z-w]
110. Total cornere echipa gazdă în intervalul de 15 minute [z-w]
111. Total cornere echipa oaspete în intervalul de 15 minute [z-w]
112. Cine execută primul corner în intervalul de 15 minute [z-w]
113. Cornere impar/par în intervalul de 15 minute [z-w]
114. Care echipă ajunge la X cornere
115. Prima repriză - Care echipă ajunge prima la X cornere
116. Cine execută al X-lea corner
117. Prima repriză – Cine execută al X-lea corner
118. Rezultat final și ambele echipe să marcheze
119. Când va fi marcat următorul gol în interval de 10 minute
120. Prima repriză – șansă dublă
121. A două repriză – șansă dublă
122. Prima repriză – Victorie fără egal
123. A doua repriză – Victorie fără egal
124. Prima repriză – handicap
125. A doua repriză – handicap
126. Golul al X-lea
127. Va fi marcat al X-lea penalty
128. Cine primește cele mai multe cartonașe în intervalul de 15 minute [z-w]
129. Cine primește cele mai multe cartonașe în intervalul de 10 minute [z-w]
130. Cine primește cele mai multe cartonașe în intervalul de 5 minute [z-w]
131. Total cartonașe în intervalul de 15 minute [z-w]
132. Total cartonașe în interval de 10 minute [z-w]
133. Total cartonașe în interval de 5 minute [z-w]
134. Eliminare în interval de 15 minute [z-w]
135. Eliminare în interval de 10 minute [z-w]
136. Eliminare în interval de 5 minute [z-w]
137. Eliminare pentru echipa gazdă în interval de 15 minute [z-w]
138. Eliminare pentru echipa gazdă în interval de 10 minute [z-w]
139. Eliminare pentru echipa gazdă în interval de 5 minute [z-w]
140. Eliminare pentru echipa oaspete în interval de 15 minute [z-w]
141. Eliminare pentru echipa oaspete în interval de 10 minute [z-w]
142. Eliminare pentru echipa oaspete în interval de 5 minute [z-w]
143. A două repriză – rezultat final și ambele echipe să marcheze
144. A două repriză – rezultat final și  total goluri meci
145. Șansă dublă (1X - 12 - X2) și total goluri
146. Șansă dublă (1X - 12 - X2) și ambele echipe să marcheze
147. Prima repriză - ambele echipe să marcheze
148. Repriză a două - ambele echipe să marcheze
149. Prima repriză - numărul exact de goluri (AAMS) 0; 1; 2; 3+
150. Prima repriză – rezultat final și total goluri
151. Prima repriză - rezultat final și ambele echipe să marcheze
152. Prima repriză - scor corect
153. {$competitor1} să câștige
154. {$competitor2} să câștige
155. Orice echipă să câștige
156. Jucătorul care va înscrie (inclusiv prelungiri)
157. Următorul marcator
158. Următorul marcator și rezultat final
159. Marcator oricând și rezultat final
160. Următorul marcator și scor corect
161. Marcator oricând și scor corect
162. Cum se înscrie al X-lea gol
163. Jucătorul care înscrie 2+ goluri
164. Jucătorul care înscrie 3+ goluri
165. Pauză / Final
166. Numărul exact de goluri
167. Prelungiri scor corect
168. Prima repriză - concurent1 total goluri
169. Prima repriză - concurent2 total goluri
170. Echipa 1 nu primește gol
171. Echipa 2 nu primește gol

 

TENIS

1. Rezultat final

2. Care jucător va câștiga setul

3. Care jucător va câștiga game-urile X și Y din setul n

4. Rezultat final (în seturi - cel mai bun din 3)

5. Rezultat final (în seturi - cel mai bun din 5)

6. Număr de seturi (cel mai bun din 3)

7. Număr de seturi (cel mai bun din 5)

8. Primul set – cine câștige game-ul x

9. Setul 2 - cine câștigă game-ul x

10. Setul 3 - cine câștigă game-ul x

11. Setul 4 - cine câștigă game-ul x

12. Setul 5 - cine câștigă game-ul x

13. Numărul total de game-uri

14. Primul set - total game-uri

15. Setul 2- total game-uri

16. Setul 3 - total game-uri

17. Setul 4 - total game-uri

18. Setul 5 - total game-uri

19. Număr game-uri impar/par

20. Primul set - impar/par

21. Setul 2 - impar/par

22. Setul 3 - impar/par

23. Setul 4- impar/par

24. Setul 5 - impar/par
25. Primul set – scorul în game

26. Setul 2 - scorul în game
27. Setul 3 - scorul în game
28. Setul 4 - scorul în game
29. Setul 5 - scorul în game
30. Primul set - scorul game-ului X sau break
31. Al 2-lea set - scorul game-ului X sau break
32. Al 3-lea set - scorul game-ului X sau break
33. Al 4-lea set - scorul game-ului X sau break
34. Al 5-lea set - scorul game-ului X sau break
35. Cine câștigă punctul X în game-ul Y al setului z
37. Scor corect seturi
38. Tiebreak în meci
39. Tiebreak în setul X
40. Handicap în meci
41. Handicap în setul X
42. Jucătorul 1 să câștige un set
43. Jucătorul 2 să câștige un set
44. Primul set/meci
45. Orice set se va termină 6:0 sau 0:6
46. Numărul exact de puncte in game-ul X al setului Y
47. Total game-uri jucător 1
48. Total game-uri jucător 2
49. Primul la X puncte în game-ul Y al setului Z
50. Cine va câștiga primul X punct din Game-ul Y al setului Z
51. Primul la game-ul X al setului Y
52. Impar/pare în game-ul X al setului Y
53. Total seturi

BASCHET

1. Rezultat final 1X2

2. Total puncte

3. Rezultat final 12

4. Total puncte (include prelungiri)

5. Handicap asiatic

6. Handicap asiatic (include prelungiri)

7. Impar/par (include prelungiri)

8. Vor fi prelungiri

9. Cine marchează al X-lea punct (include prelungiri)

10. Care echipă câștigă “mingea din startul meciului”

11. Prima echipa la X puncte (include prelungiri)

12. Prima repriză – Victorie fără egal

13. Prima repriză – handicap asiatic

14. Prima repriză - total puncte

15. Prima repriză - impar/par

16. Sfertul [X] - Victorie fără egal

17. Sfertul [X] - total puncte

18. Sfertul [X] - handicap asiatic

19. Sfertul [X] - impar/par

20. Pauză – 1 x 2

21. Primul sfert - 1 x 2

22. Sfertul 2- 1 x 2

23. Sfertul 3- 1 x 2

34. Sfertul 4- 1 x 2

25. Victorie fără egal

26. Impar/par

27. Primul sfert - prima echipă la x puncte

28. Sfertul 2- prima echipă la x puncte

29. Sfertul 3- prima echipă la x puncte

30. Sfertul 4- prima echipă la x puncte

31. Total puncte echipa gazdă (include prelungiri)

32. Total puncte echipa oaspete (include prelungiri)

33. Total puncte echipa gazdă (exclude prelungiri)

34. Total puncte echipa oaspete (exclude prelungiri)

35. Repriza a 2 – 1X2

36. Repriza a 2-a – victorie fără egal

37. Repriza a 2-– handicap asiatic (include prelungiri)

38. Repriza a 2-– total puncte (include prelungiri)

39. Repriza a 2-– impar/par (include prelungiri)

40. Cine ajunge primul la x puncte

41. Al X-lea sfert - Cine ajunge primul la Y puncte

HOCHEI

1. Rezultat final 1X2

2. Total goluri

3. Handicap 1X2

4. Victorie fără egal

5. Șansă dublă 1X,12, X2

6. Următorul gol, Echipa 1/niciun gol/Echipa 2

7. Cine câștigă perioada? 1X2

8. Cine câștigă restul meciului? 1X2

9. Goluri echipa gazdă

10. Goluri echipa oaspete

11. Total goluri echipa gazdă

12. Total goluri echipa oaspete

13. Impar/par

14. Perioada 1, total goluri

15. Cine va câștiga restul primei perioade?

16. Perioada 2, total goluri

17. Cine va câștiga restul perioadei 2?

18. Care echipă va câștiga după loviturile de departajare?

19. Rezultat final, 12 (inclusiv prelungiri și penaltiuri)

20. Victorie echipa 2 sau egal în meci

21. Victorie echipa 1 sau egal în meci

22. Marja victoriei

23. Total goluri asiatice

24. Total goluri exact
25. Ambele echipe să marcheze, GG/NG
26. Ce echipă va marca?
27. Echipa 1 nu primește gol
28. Echipa 2 nu primește gol
29. Scor corect
30. Rezultat final  & total goluri
31. Rezultat final & ambele echipe să marcheze
32. Rezultat final & primul gol
33. Handicap (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
34. Handicap asiatic (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
35. Total goluri asiatice (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
36. Total goluri (inclusiv prelungiri și penalități) peste; sub
37. Numărul exact de goluri (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
38. Marja victoriei (inclusiv prelungiri și penaltiuri)
39. Ce echipă să marcheze? (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
40. Echipa 1 nu primește gol (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
41. Echipa 2 nu primește gol(inclusiv prelungiri și penalty-uri)
42. Total goluri echipa gazdă (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
43. Total goluri echipa oaspete (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
44. Goluri echipa gazdă (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
45. Goluri echipa oaspete (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
46. Scor corect (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
47. Impar/par (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
48. Rezultat final și total goluri (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
49. Rezultat final și ambele echipe să marcheze (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
50. Rezultat final și primul gol (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
51. Următorul gol (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
52. Șansă dublă pentru perioada X
53. Victorie fără egal pentru perioada X
54. Handicap pentru perioada X
55. Handicap asiatic pentru o anumită perioadă
56. Total goluri asiatice pentru o anumită perioada
57. Numărul exact de goluri pentru o anumită perioada
58. Ambele echipe vor marca într-o anumită perioada
59. Ce echipă va marca pentru perioada X?
60. Echipa 1 nu primește gol pentru perioada X
61. Echipa 2 nu primește gol pentru perioada X
62. Număr goluri echipa gazdă pentru perioada X
63. Număr goluri echipa oaspete pentru perioada X
64. Total goluri echipa gazdă pentru perioada X
65. Total goluri echipa oaspete pentru perioada X
66. Impar/par pentru perioada X
67. Scorul corect pentru perioada X
68. Următorul gol pentru perioada X
69. Prima perioada / Rezultat final
70. Prima perioada / Rezultat final (inclusiv prelungiri și penalty-uri)
71. Echipa 1 să câștige toate perioadele
72. Echipa 2 să câștige toate perioadele
73. Echipa 1 să câștige oricare dintre perioade
74. Echipa 2 va câștiga oricare dintre perioade
75. Echipa 1 să marcheze în toate perioadele
76. Echipa 2 să marcheze în toate perioadele
77. Toate perioadele total goluri peste
78. Toate perioadele total goluri sub
79. Perioada cu cele mai multe goluri
80. Perioada cu cele mai multe goluri pentru echipa 1
81. Perioada cu cele mai multe goluri pentru echipa 2
82. Rezultat final (valabil doar în perioada prelungirilor) 1X2
83. Total goluri (valabil doar în perioada prelungirilor) peste; sub
84. Victorie fără egal (valabil doar în perioada prelungirilor) echipa 1; echipa 2
85. Șansă dublă (valabil doar în perioada prelungirilor) 1X; 12; X2
86. Victorie Echipa 2 sau egalitate în meci (valabil doar în perioada prelungirilor)
87. Victorie Echipa 1 sau egalitate în meci (valabil doar în perioada prelungirilor)
88. Marchează oricând
89. Jucător să marcheze un gol
90. Metoda înscrierii golului X: Even strength, Power-play,  Short-handed, Penalty, Empty net, Nici un gol
91. Concurent 1 al X-lea gol X: Even strength, Power-play,  Short-handed, Penalty, Empty net, Nici un gol
92. Competitor 2 al X-lea gol  X: Even strength, Power-play,  Short-handed, Penalty, Empty net, Nici un gol

 

 

 

 

HANDBAL

1. Rezultat final

2. Handicap asiatic

3. Total goluri

4. Prima repriză – Rezultat final

5. Prima repriză – Handicap asiatic

6. Prima repriză - total goluri

7. Handicap

8. Cine marchează al X-lea gol (include prelungiri)

9. Care echipă va câștiga cursa până la X goluri (include prelungiri)

10. Impar/par

11. Prima repriză - impar/par

12. Marje de câștig

13. Marja victoriei la pauză -

14. Șansă dublă

15. Pauză - șansă dublă (1X - 12 - X2)

16. Câștigă fără egal

17. Prima repriză – câștigă fără egal

18. Interval total goluri

19. Prima repriză – interval total goluri

20. Total goluri echipa gazdă

21. Prima repriză – total goluri echipa gazdă

22. Total goluri echipa oaspete

23. Prima repriză – total goluri echipa oaspete

24. Marja total goluri echipa gazdă

25. Prima repriză – Marjă total goluri echipa gazdă

26. Marja total goluri echipa oaspete
27. Prima repriză – Marjă total goluri echipa oaspete
28. Rezultat final și total goluri
29. Prima repriză – Rezultat și total goluri
30. Repriza cu cele mai multe goluri
31. În ce repriză echipa gazdă înscrie mai multe goluri
32. În ce repriză echipa oaspete înscrie mai multe goluri
33. Pauză/Final
34. Echipa cu cele mai multe goluri înscrise într-una dintre reprize
35. Care echipă va câștiga meciul, inclusiv prelungiri și lovituri de departajare
36. Handicap asiatic (doar pentru prelungiri)
37. Total goluri (doar pentru prelungiri)

FOTBAL AMERICAN

1. Rezultat final (include prelungiri)

2. Total puncte(include prelungiri)

3. Handicap asiatic (include prelungiri)  acasă; departe

4. Rezultat final 1X2

5. Victorie fără egal

6. Șansă dublă (1X - 12 - X2)

7. Marjele de câștig (include prelungiri)

8. Care echipă ajunge prima la X puncte (include prelungiri)

9. Total puncte echipa gazdă (include prelungiri)

10. Total puncte echipa oaspete (include prelungiri)

11. Impar/par (include prelungiri)

12. Următoarele puncte - echipa (include prelungiri)

14. Vor fi prelungiri

15. Repriză cu cele mai multe puncte

16. Pauză/Final

17. Prima repriză – Rezultat 1X2

18. Prima repriză – handicap asiatic

19. Prima repriză - total puncte

20. Prima repriză – Victorie fără egal

21. Prima repriză – total puncte echipa gazdă

22. Prima repriză - total puncte echipa oaspete

23. Prima repriză - impar/par

24. Prima repriză - următoarele puncte (echipă)

25. Sfertul cu cele mai multe puncte

26. Sfertul [X] – Rezultat 1X2
27. Sfertul [X – total puncte

 

Aussie Rules

1. Rezultat final 2

2. Șansă dublă (1X - 12 - X2)

3. Victorie fără egal

4. Cine câștigă restul meciului?

5. Handicap Asiatic

6. Marja Victoriei

7. Total

8. Interval total

9. Total echipa gazdă

10. Total echipa oaspete

11. Impar/Par

12. Rezultat final și total

13. Pauză – 1X2

14. Pauză - șansă dublă (1X - 12 - X2)

15. Prima repriză - Victorie fără egal

16. Pauză – Cine câștigă restul meciului

17. Prima repriză - Handicap asiatic

18. Pauză - Marje de câștig

19. Pauză - Total

20.Prima repriză – Interval total

21.Prima repriză - Total echipa gazdă

22.Prima repriză - Total echipa oaspete

23. Prima repriză - Impar/Par

24. Cine câștigă perioada?

25. Șansă dublă pentru perioada X
26. Victorie fără egal în perioada X
27. Cine câștigă restul perioadei X
28. Handicap asiatic pentru perioada [X]
29. Marja Victoriei pentru perioada [X]
30. Total puncte pentru perioada [X]
31. Interval total pentru perioada [X]
32. Total echipa gazdă [X] pentru perioada [Y]
33. Total echipa oaspete [X] pentru perioada [Y]
34. Impar/Par pentru perioada [X]

Badminton

1. Total puncte

2. Ce jucător va câștiga meciul

3. Care jucător va câștiga setul

4. Handicap asiatic

5. Setul 1 - Handicap asiatic

6. Setul 2 - Handicap asiatic

7. Setul 3 - Handicap asiatic

8. Setul 1 - care jucător ajunge  la punctul X

9. Setul 2 - care jucător ajunge  la punctul X

10. Setul 3 - care jucător ajunge  la punctul X

11. Setul 1 - cine câștigă punctul X

12. Setul 2 - cine câștigă punctul X

13. Setul 3 - cine câștigă punctul X

14. Câte seturi vor depăși limita de scor

15. Rezultat final - în seturi (cel mai bun din 3)

16. Număr de seturi (cel mai bun din 3) 2; 3

17. Setul 1 - total puncte

18. Setul 2 - total puncte

19. Setul 3 - total puncte

20. Primul set - impar/par

21. Setul 2- impar/par

22. Setul 3 - impar/par

 

 

Baseball

1. Rezultat final 1 2 (include prelungiri)

2. Rezultat final 1X2

3. Handicap asiatic (include prelungiri)

4. Cine câștigă restul meciului (include prelungiri)

5. Total (include prelungiri)

6. Impar/par pentru întreg meciul (include prelungiri)

7. Marja victoriei (include prelungiri)

8. Care echipă obține cel mai mare scor pentru inning-ul

10. Cine marchează al X-lea punct

11. Care echipă ajunge prima la X puncte (include prelungiri)

12. Vor fi 18 inning-uri?

13. Se va ajunge în prelungiri?

14. Care echipă va conduce la pauză

15. Pauză - total puncte

16. Cine câștigă inning-ul

17. Inning 1 – total puncte

18. Inning 2 – total puncte

19. Inning 3 – total puncte

20. Inning 4 – total puncte

21. Inning 5 – total puncte

22. Inning 6 – total puncte

23. Inning 7 – total puncte

24. Inning 8 –  total puncte

25. Care echipă va conduce după 5 inning-uri

26. Total puncte după 5 inning-uri

27. Handicap asiatic după 5 inning-uri

28. Repriză 1 – handicap asiatic

29. Total puncte echipa gazdă (include prelungiri)

30. Total puncte echipa oaspete (include prelungiri)

31. Total puncte echipa gazdă după 5 inning-uri

32. Total puncte echipa oaspete după 5 inning-uri

33. Prima repriză – total puncte echipa gazdă

34. Prima repriză - total puncte echipa oaspete

35. Rezultat final & Total Puncte (include prelungiri)

36. Total puncte asiatic (include prelungiri)

37. Numărul de run-uri marcate (include prelungiri)

38. Total puncte pentru întreg meciul – 1X2

39. Total puncte asiatice echipa 1 (include prelungiri)

40. Total puncte asiatice echipa 2 (include prelungiri)

41. Handicap (include prelungiri)

42. Inning cu cele mai multe puncte

43. Care echipă câștigă mai multe inning-uri

44. Total puncte asiatic după 5 inning-uri

45. Total puncte Asiatic echipa gazdă după 5 inning-uri

46. Total puncte Asiatic echipa oaspete după 5 inning-uri

47. Total run-uri pentru inning (xy)

48. Total run-uri ale echipei gazdă pentru inning (xy)

49. Total run-uri ale echipei oaspete pentru inning (xy)

50. Puncte consecutive maxime marcate de oricare echipă 0; 1; 2; 3; 4; 5+

51. Când se va termina meciul?

52. Când se va înscrie al X-a run?
53. Ambele echipe să înscrie X run
54. Primele 5 inning-uri și Rezultat Final, inclusiv prelungiri
55. Care echipă câștigă inning x la y
56. Handicap asiatic pentru inning x la y
57. Impar/Par pentru inning x la y
58. Handicap asiatic pentru inning
59. Total run echipa 1 pentru a X-a perioadă
60. Total run echipa 2 pentru a X-a perioadă
61. Echipa 1 va înscrie în a X-a perioadă
62. Echipa 2 va înscrie în a X-a perioadă
63. Ambele echipe vor marca în a X-a perioadă


Volei pe plajă

1. Total puncte

2. Rezultat final 1 2

3. Care echipă/concurent va câștiga setul

4. Handicap

5. Primul set - handicap

6. Setul 2 - handicap

7. Al 3-lea set - handicap

8. Setul 1– prima echipa la X puncte

9. Setul 2 - prima echipa la X puncte

10. Setul 3 - prima echipa la X puncte

11. Setul 1 - cine câștigă al X-lea punct

12. Setul 2 - cine câștigă al X-lea punct

13. Setul 3 - cine câștigă al X-lea punct

14. Câte seturi vor depăși limita de scor 0; 1; 2; 3

15. Rezultat final - în seturi (cel mai bun din 3)

16. Număr de seturi (cel mai bun din 3) 2; 3

17. Setul 1 - total puncte

18. Setul 2- total puncte

19. Setul 3 – total puncte

20. Setul 1 - impar/par

21. Setul 2 - impar/par

22. Setul 3 - impar/par

Bowls

1. Cine va câștiga set [X]  1X2

2. Handicap [X] pentru set [Y]

3. Care echipă va câștiga meciul

4. Handicap Asiatic seturi

5. Cine va câștiga end-ul [X] în set [Y]

6. Victorie fără egal în set-ul [X]

7. Handicap asiatic [handicap] pentru set[X]

8. Care echipă ajunge prima la [X] puncte în set [Y]

9. Care echipă marchează punct [X], [setY]

10. Total seturi

11. Scorul corect

12. Total puncte echipa gazdă [X] în [set Y]

13. Total puncte echipa oaspete [X] în [set Y]

14. Număr exact de puncte în end-ulul [X] al setului [Y]

15. Impar/par în end-ul [X] al setului [Y]

16. Total puncte [X] pentru end-ul [Y] al setului [Z]

17. Total puncte [X] pentru setul [Y]

Cricket ODI

1. Câștigătorul meciului (incl. super over)

2. Total run

3. Total run echipa 1

4. Total run echipa 2

 

Cricket T20

1. Câștigătorul meciului (incl. super over)

2. Total run

3. Total run echipa 1

4. Total run echipa 2
 

Darts

1. Câștigător meci 1X2

2. Handicap set

3. Câștigă restul setului [X]

4. Care echipă va câștiga meciul  1  2

5. Care echipă va câștiga setul

6. Handicap asiatic leg-uri pentru set [X]

7. Cine câștigă leg-ul [X] din setul [Y]

8. Total leg-uri în meci

9. Total leg-uri în set [X]

10. Total seturi

11. Total seturi - impar/par în meci

12. Leg-uri – impar / par pentru al X-lea set

13. Cele mai multe 180-uri
14. Cele mai multe 180-uri pentru jucătorul 1 în set X
15. Total 180-uri
16. Total 180-uri jucător 1
17. Total 180-uri jucător 2
18. Total 180-uri în set [X]
19. Total 180-uri jucător 1 în set [X]
20. Total 180-uri jucător 2 în set [X]
21. Orice jucător să înscrie un 180 în leg-ul [X] pentru setul [Y]
22. Jucătorul 1 să înscrie un 180 în leg-ul [X] pentru setul  [Y]
23. Jucătorul 2 să înscrie un 180 în leg-ul [X] pentru setul  [Y]

 

Futsal

1. Rezultat final 1X2

2. Total goluri

3. Handicap

4. Total goluri asiatic

5. Handicap asiatic

6. Victorie fără egal

7. Cine câștigă restul meciului

8. Cine înscrie următorul gol

9. Șansă dublă (1X – 12 – X2)

10. Goluri echipa gazdă 0; 1; 2; 3+

11. Goluri echipa oaspete 0; 1; 2; 3+

12. Ambele echipe să înscrie

13. Impar/par

14. Prima repriză – 1X2

15. Prima repriză – total goluri

16. Prima repriză – total goluri asiatic

17. Prima repriză – handicap asiatic

18. Prima repriză – cine câștigă restul meciului

19. Prima repriză – următorul gol

20. Care echipă va câștiga loviturile de departajare?

Rugby League + Union

1. Final

2. Șansă dublă

3. Victorie fără egal

4. Cine câștigă restul meciului

5. Handicap asiatic

6. Marja victorie

7. Final și total puncte

8. Total puncte

9. Total puncte echipa 1

10. Total puncte echipa 2

11. Interval puncte

12. Prima repriză Interval puncte

13. Impar/Par

14. Prima repriză

15. Prima repriză șansă dublă

16. Prima repriză victorie fără egal

17. Prima repriză cine câștigă restul meciului

18. Prima repriză handicap asiatic

19. Prima repriză marja victorie

20. Prima repriză total puncte

21. Prima repriză interval puncte

22. Prima repriză total puncte echipa 1

23. Prima repriză total puncte echipa 2

24. Prima repriză Impar / Par

25. Handicap

26. Prima repriză handicap

27. Cine are mai multe eseuri

28. Handicap eseuri

29. Prima repriză cine are mai multe eseuri

30. Prima repriză handicap eseuri

31. Eseuri victorie fără egal

32. Eseuri handicap asiatic

33. Total eseuri

34. Prima repriză eseuri victorie fără egal

35. Prima repriză eseuri handicap asiatic

36. Prima repriză total eseuri

37. Eseuri șansă dublă

38. Total eseuri echipa 1

39. Total eseuri echipa 2

40. Eseuri Impar/Par

41. Prima repriză eseuri șansă dublă

42. Prima repriză total eseuri echipa 1

43. Prima repriză total eseuri echipa 2

44. Prima repriză eseuri Impar / Par

45. Prima repriză cine ajunge prima la “X” puncte

46. Următoarele puncte vor fi din

47. Cine ajunge prima la “X” puncte

 

 

 

 

 

Rugby Seven

 

1. Final

2. Handicap

3. Handicap asiatic

4. Victorie fără egal

5. Șansă dublă

6. Cine câștigă restul meciului

7. Marja victorie

8. Total puncte

9. Total puncte echipa 1

10. Total puncte echipa 2

11. Final și total puncte

12. Impar/Par

13. Prima repriză

14. Prima repriză handicap

15. Prima repriză handicap asiatic

16. Prima repriză victorie fără egal

17. Prima repriză șansă dublă

18. Prima repriză cine câștigă restul meciului

19. Prima repriză marja victorie

20. Prima repriză total puncte

21. Prima repriză total puncte echipa 1

22. Prima repriză total puncte echipa 2

23. Prima repriză Impar / Par

 

 

 

Snooker

1. Rezultat final

2. Cine va câștiga frame-ul X?

3. Handicap asiatic

4. Total frame-uri

5. Cine câștigă restul meciului ?

6. Scor corect

7. Rezultat final după {X} frame-uri

8. Frame-ul X – jucătorul care va introduce prima bilă

9. Frame-ul X – jucătorul care va introduce ultima bilă

10. Frame-ul X – Primul care ajunge 30

11. Frame-ul X - Jucătorul cu cel mai mare break

12. Frame-ul X – handicap asiatic puncte

13. Ce jucător ajunge primul la X frame-uri?

14. Frame-ul X – prima culoare introdusă

15. Frame-ul X - ultimele puncte înscrise

16. Frame-ul X – Impar / Par puncte

17. Frame-ul X - va fi un fault  ?

18. Frame-ul X - orice jucător cu break de 50+

19. Frame-ul X - jucătorul 1 cu break de 50+

20. Frame-ul X - jucătorul 2 cu break de 50+

21. Frame-ul X - orice jucător cu break de 100+

22. Frame-ul X - jucătorul 1 cu break de 100+

23. Frame-ul X - jucătorul 2 cu break de 100+

24. Frame-ul X – cel mai mare break

25. Frame-ul X - total [X] puncte

26. Meciul va ajunge  într-un Frame decisiv ?
27. Număr impar/par de frame-uri
28. Scorul corect după X frame-uri
29. Ce jucător va câștiga următoarele X frame-uri consecutive

 

Squash

1. Total puncte

2. Care jucător va câștiga meciul

3. Care jucător va câștiga setul?

4. Handicap asiatic

5. Handicap asiatic pentru set [X]

6. Cine ajunge primul la [X] puncte din setul [Y]

7. Cine marchează punctul [X] în setul [Y]

8. Rezultat final (în seturi – cel mai bun din 3)

9. Rezultat final (în seturi – cel mai bun din 5)

10. Număr exact de seturi (cel mai bun din 3)

11. Număr exact de seturi (cel mai bun din 5)

12. Total puncte în set [X]

13. Impar/par pentru set [X]

 

Tenis de masă

1. Total puncte

2. Care jucător va câștiga meciul

3. Care jucător va câștiga setul

4. Handicap asiatic

5. Setul [X] - handicap asiatic

6. Set [X] - care jucător ajunge primul la [Y] puncte

7. Setul [X] - cine câștigă al X-lea punct

8. Câte seturi vor depăși limita de scor (cel mai bun din 5)

9. Câte seturi vor depăși limita de scor (cel mai bun din 7)

10. Rezultat final - în seturi (cel mai bun din 5)

11. Rezultat final - în seturi (cel mai bun din 7)

12. Număr de seturi (cel mai bun din 5) 3; 4; sau 5

13. Număr de seturi (cel mai bun din 7) 4; 5; 6 sau 7

14. Setul [X] - total puncte

15. Setul [X ]- impar/par

 

Volei

1. Total puncte

2. Rezultat final 12

3. Care echipă va câștiga setul

4. Handicap asiatic

5. Setul [X] - handicap asiatic

6. Setul [X] - care echipă ajunge prima la [Y] puncte

7. Setul [X]  - cine câștigă al X-lea punct

8. Rezultat final (în seturi - cel mai bun din 5)
9. Rezultat final (în seturi - cel mai bun din 7)
10. Număr exact de seturi (cel mai bun din 5)
11. Număr exact de seturi (cel mai bun din 7)
12. Setul [X]- total puncte
13. Setul [X] - impar/par
14. Câte seturi vor depăși limita de scor (cel mai bun din 5)
15. Câte seturi vor depăși limita de scor (cel mai bun din 7)

 

Reguli generale E-Sports

 1. Toate piețele se valideazază pe evenimente desfășurate în timpul jocului sau pe rezultatele de la sfârșitul unui Meci/Hartă programat(ă). Rezultatele competițiilor sunt cele care se regăsesc pe canalele oficiale de comunicare ale organizatorului competiției.
 2. Toate datele și orele de începere a Meciurilor afișate sunt doar cu titlu informativ și nu se garantează că sunt corecte.
 3. În cazul în care un Meci este suspendat/amânat și nu este reprogramat la o oră ulterioară în termen de 48 de ore de la ora de începere programată, atunci toate pariurile pe acel Meci vor fi anulate.
 4. În cazul în care numele unui jucător/echipa/turneu este scris greșit, toate pariurile vor rămâne valabile, cu excepția cazului în care este evident că numele scris greșit este același cu cel al unei entități diferite.
 5. În cazul în care numele unei echipe este schimbat din cauza plecării unei echipe din organizație, a aderării la o altă organizație sau din cauza unei schimbări oficiale a numelui echipei, toate pariurile vor rămâne valabile.
 6. În cazul în care organizatorul evenimentului permite stand-in-uri și există un rezultat oficial, toate pariurile vor fi efectuate în mod normal.
 7. În cazul în care rezultatul unui Meci este anulat de către organizator din cauza unor circumstanțe neprevăzute - cum ar fi trișarea - toate pariurile pe acel Meci vor fi anulate. Această regulă se aplică în termen de 72 de ore de la încheierea Meciului, apoi nu modificăm rezultatul biletelor.
 8. În cazul în care un Meci a fost declarat câștigător de către organizatorul turneului fără ca Meciul să se dispute (walkover), toate pariurile vor fi anulate.
 9. În cazul în care o echipă se retrage în timpul unui Meci, vor fi validate doar pariurile finalizate. Pariurile nestabilite în momentul retragerii vor fi anulate. Pariurile plasate pe următoarele Hărți care vor fi finalizate vor fi luate în considerare odată cu rezultatele oficiale. Cu toate acestea, toate ofertele live vor fi suspendate pe acest Meci și vor fi mutate pe un nou Meci cu un ID de Meci diferit, care va reflecta în mod real starea Meciului. Singura excepție de la această regulă ar fi chiar în această situație: echipa A câștigă Harta 1 și procedează la abandonarea Hărții 2. În acest caz, vom anula toate pariurile pe toate piețele Meciului nehotărât și ale Hărții 2 și vom continua oferta noastră în cadrul Hărții 3 a Meciului.
 10. În validarea piețelor se iau în considerare prelungirile, cu excepția cazului în care se specifică altfel în oferta în denumirea pieței.
 11. În cazul în care formatul Meciului este schimbat sau diferă de cel menționat în ofertă, ne rezervăm dreptul de a anula toate pariurile.
 12. În cazul în care Meciul este listat incorect, ne rezervăm dreptul de a anula toate pariurile.
 13. În cazul în care un Meci se joacă înainte de data / ora de începere programată, toate pariurile plasate după începerea efectivă a Meciului vor fi rambursate. Toate pariurile plasate înainte de începerea efectivă a Meciului vor fi valabile.

 

 1.  În cazul în care un Meci sau o Hartă este rejucat/ă din cauza organizatorului sau a unor probleme tehnice, toate piețele afectate vor fi anulate, în timp ce Meciurile sau Hărțile rejucate vor fi tratate separat ca un nou Meci.
 2. Dacă un joc de pe Hartă începe cu mai puțin de zece jucători, toate pariurile de pe acea Hartă vor fi anulate.

 

Reguli specifice jocului

 

CS:GO:

 1. Dacă unul dintre jucători se deconectează și nu se poate reconecta sau nu poate fi înlocuit pentru restul hărții, ambele echipe decid să continue 4v5 și joacă cel puțin 5 runde. Toate pariurile afectate pe acea Hartă, Meci și piețele secundare ale Meciului vor fi anulate.
 2. Dacă o echipă se retrage, primește o victorie prin decizie administrativă sau este descalificată înainte de a se juca toate rundele programate ale unei Hărți, toate pariurile nestabilite pe acea Hartă și Meci vor fi anulate.
 3. Rundele 1-15 constituie prima jumătate a Hărților CS:GO.

Valorant:

 1. Dacă unul dintre jucători se deconectează și nu se poate reconecta sau nu poate fi înlocuit pentru restul Hărții, ambele echipe decid să continue 4v5 și joacă cel puțin 5 runde. Toate pariurile afectate pe acea Hartă, Meci și piețele secundare ale Meciului vor fi anulate.
 2. Dacă o echipă se retrage, primește o victorie prin decizie administrativă sau este descalificată înainte de a se juca toate rundele programate ale unei Hărți, toate pariurile nefinalizate pe acea Hartă și Meci vor fi anulate.
 3. Rundele 1-12 constituie prima jumătate a hărților Valorant.

Dota 2:

 1. În cazul în care o Hartă începe cu mai puțin de 10 concurenți, toate pariurile pe Hartă vor fi anulate.
 2. Dacă un concurent se deconectează în primele 10 minute și nu se poate reconecta sau nu poate fi înlocuit pentru restul Hărții, toate pariurile afectate pe acea Hartă și Meci vor fi anulate. Dacă un concurent se deconectează sau renunță după ce a început al 10-lea minut de joc al unei Hărți, pariurile vor fi validate în funcție de rezultatul oficial.
 3. Dacă în primele 10 minute ale unei Hărți se acordă o victorie prin decizie administrativă, toate pariurile pe această Hartă vor fi anulate. Dacă o victorie prin decizie administrativă este acordată după începerea celui de-al 10-lea minut de joc al unei Hărți, pariurile vor fi validate în funcție de rezultatul oficial.

League of Legends:

 1. În cazul în care o Hartă începe cu mai puțin de 10 concurenți, toate pariurile pe Hartă vor fi anulate.
 2. În cazul în care un concurent se deconectează în primele 10 minute și nu se poate reconecta sau nu poate fi înlocuit pentru restul Hărții, toate pariurile afectate pe acea Hartă și Meci vor fi anulate. Dacă un concurent se deconectează sau renunță după al 10-lea minut de joc al unei Hărți care a început, pariurile vor fi validate în funcție de rezultatul oficial.
 3. Dacă în primele 10 minute ale unei Hărți se acordă o victorie sau o victorie prin decizie administrativă, toate pariurile nestabilite pe acea Hartă și Meci vor fi anulate. Dacă o victorie prin decizie administrativă este acordată după începerea celui de-al 10-lea minut de joc al unei Hărți, pariurile vor fi validate în funcție de rezultatul oficial.

 

King of Glory:

 1. În cazul în care o Hartă începe cu mai puțin de 10 concurenți, toate pariurile pe Hartă vor fi anulate.
 2. Dacă un concurent se deconectează în primele 10 minute și nu se poate reconecta sau nu poate fi înlocuit pentru restul Hărții, toate pariurile nestabilite pe acea Hartă și Meci vor fi anulate. Dacă un concurent se deconectează sau renunță după ce a început al 10-lea minut de joc al unei Hărți, pariurile au acțiune în funcție de rezultatul oficial.
 3. Dacă în primele 10 minute ale unei Hărți se acordă o victorie sau o victorie prin decizie administrativă, toate pariurile nestabilite pe acea Hartă și Meci vor fi anulate. Dacă o victorie prin decizie administrativă este acordată după cel de-al 10-lea minut de joc după începerea Hărții, pariurile au acțiune în funcție de rezultatul oficial.

 

 

Norme specifice pieței

 

1. În cazul în care lungimea/durata finală a jocului este egală cu un anumit prag(limite de selectie), acesta este rezolvat ca fiind TERMINAT.

 

Termeni generali

1.         Definiții Esport

●          Selecție: o opțiune pe care se poate paria. Există de obicei 2 sau mai multe selecții/piață.

●          Titlu: joc pentru computer/console/mobil dezvoltat de un editor cu un ecosistem Esports activ; în sensul prezentei specificații, aceasta înseamnă în principal League of Legends, DOTA2, Counter Strike: Global Offensive, Rush Soccer/Rush Football (FIFA 2023), Rush Basketball (NBA 2k23) și Counter-Strike: Global Offensive - Head 2 Head Global Gaming League (H2HGGL).

●          Hartă: un anumit joc Esports în cadrul unei competiții Esports.

●          Meci: mai multe hărți, în care câștigă prima echipă care câștigă 1 (Bo1 / Best of 1), 2 (Bo3 / Best of 3) sau 3 (Bo3 / Best of 5) hartă (hărți). Bo2 (Best of 2) se poate juca cu o remiză 1:1 sau poate fi câștigat de o echipă cu 2:0.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, fiecare piață are doar o singură selecție câștigătoare.

Cu excepția cazului în care nu se specifică altfel, rezultatele sunt anunțate de organizatorul oficial, de obicei prin streaming și/sau pe internet.

2.         Două tipuri de piață de bază

●          Piețe oferite în permanență: Piețele sunt disponibile pentru pariere înainte de meci și în direct, adică sunt acceptate pariuri atât înainte de începerea hărții, cât și în timpul desfășurării acesteia. Pariurile sunt validate după terminarea meciului sau după ce se întâmplă un anumit eveniment în joc.

●          Piețe oferite temporar: Piețele sunt disponibile pentru pariere înainte de meci, unde pariurile sunt acceptate doar înainte de începerea efectivă a hărții sau înainte de un anumit eveniment din joc. Rezultatul se validează după ce se termină harta sau după ce se întâmplă un anumit eveniment în joc.

Titlurile disponibile și piețele lor respective

3.         DOTA 2

Vocabularul specific titlului:

●          Clădirea Ancient: Obiectivul principal al hărții. Prima echipă care reușește să distrugă „Clădirea Ancient” echipei adverse câștigă harta.

●          GG: Acest lucru permite echipei relevante să predea harta atunci când este tastată în toate chat-urile.

●          Dire / Radiant: Denumirea specifică a echipelor adverse Dark / Light.

●          Kill: Punctajul echipei Light/Dark, care reprezintă numărul total în care membrii echipei adverse au fost uciși.

●          Aegis: Un obiect care apare după ce obiectivul de joc Roshan este ucis. Acesta poate fi ridicat de un jucător.

●          Turnul: Un obiectiv de joc specific unei echipe, care poate fi distrus de echipa adversă.

●          Baracă: Un obiectiv de joc specific echipei, care poate fi distrus de echipa adversă.

3.1.      Final (Câștigător meci - 2 selecții)

Descriere: ce echipă (Dark sau Light) câștigă meciul.    

Tipul de piață: 2 selecții (echipa 1, echipa 2)

3.2.      Final (Câștigător - 3 selecții)

Descriere: care echipă (Dark sau Light) câștigă meciul sau ambele echipe marchează pentru o hartă (Bo2) și meciul se încheie ca o remiză.

Tipul de piață: 3 selecții ( echipa 1, egal și echipa 2)

3.3.      Handicap

Descriere: ce echipă (Dark sau Light) câștigă jocul alternativ atunci când handicapul este dedus din scorul final al echipei respective. Pentru meciurile Bo2 și Bo3 se folosește un handicap de 1,5, iar pentru meciurile Bo5 se folosește în plus un handicap de 2,5.

Rezultatul: Câștigătorul meciului este anunțat de către organizatorul oficial, de obicei prin streaming și/sau pe internet. Handicapul este dedus din scorul echipei respective pentru a evalua rezultatul.

Tip de piață: 2 selecții (echipa 1, echipa 2)

Limite de selecție:+1.5 / -1.5 / +2.5 / -2.5

Scor corect 

Descriere: scorul final al meciului, prezentat ca "Nr. de hărți câștigate de echipa A: Nr. de hărți câștigate de echipa B".

Tip de piață: mai multe selecții

3.4.      Câștigătorul hărții (2 selecții)

Descriere: ce echipă (Dark sau Light) câștigă harta.       Tipul pieței: 2 selecții (echipa 1, echipa 2)

3.5.      Total hărți peste/sub

Descriere: dacă numărul de hărți jucate într-un anumit meci este mai mare sau mai mic decât o anumită limită. Limita 2,5 este utilizat pentru Bo3, în timp ce limitele 3,5 și 4,5 sunt utilizate pentru Bo5.

Tip de piață: 2 selecții (peste, sub)

Limite de selecție: 2,5 / 3,5 / 4,5

3.6.      Echipa câștigă minim o hartă da/nu

Descriere: dacă o anumită echipă câștigă cel puțin o hartă într-un anumit meci.      

   Tipul pieței: 2 selecții

3.7.      Durata Hărții

Descriere: dacă lungimea/durata finală a jocului unei hărți este mai mare sau mai mică decât o anumită cifră.

Rezultatul: O durată egală cu cea a pragului este validată ca fiind PESTE. Durata va fi validată pe baza tabelului de marcaj oficial sau a transmisiunii jocului, atunci când se termină harta.

Tip de piață: 2 selecțiii        

 Limite de selecție: 34 / 36 / 38

3.8.      Hartă Total Kills

Descriere: dacă numărul final de „Kills” dintr-o hartă este mai mare sau mai mic decât o anumită limită.

Tipul de piață: 2 selecții

Limite de selecție: 42.5 / 44.5 / 44.5 / 46.5 / 48.5 / 48.5 / 50.5 / 52.5 / 54.5

3.9.      Hartă Total Turnuri

Descriere: dacă numărul final de „Turnuri” distruse într-o anumită hartă este mai mare sau mai mic decât o anumită limită.

Tip de piață: 2 selecții

Limite de selecție: 12.5

3.10.    Harta Kill „nr.X”

Descriere: Câștigătorul acestei piețe este echipa care reușește un „Kill”, forțând suma totală de „Kill-uri” pentru ambele echipe să fie egală cu valoarea„X”.

Limite de selecție: 10 / 20 / 30              

Tip de piață: 2 selecții

3.11.    Hartă FirstToReach

Descriere: care echipă ajunge prima la un anumit număr de omoruri(Kills).

Limite de selecție: 5 / 10 / 15 / 20

Tip de piață: 2 selecții

 

3.12.    Hartă First Blood

Descriere: care echipă realizează primul „kill”.

 Tipul de piață: 2 selecții

3.13.    Hartă Primul Turn

Descriere: care echipă distruge primul turn

Total selecții pe piață: 2

3.14.    Hartă Prima Baracă

Descriere: care echipă distruge prima baracă (Barracks).             

Tipul de piață: 2 selecții

3.15.    Hartă First Aegis

Descriere: echipa care câștigă prima „Aegis”.

Tipul de piață: 2 selecții

3.16.    Hartă TotalKills Par/Impar

Descriere: dacă numărul final de „kills” într-o anumită hartă este par sau impar.

Tip piață: 2 selecții

3.17.    Hartă Rampage

Descriere: dacă cel puțin un jucător, din echipele Dark sau Light, a obținut 5 sau mai multe „kills” într-o perioadă scurtă de timp și acest eveniment este anunțat în joc.

Tip piață: 2 selecții

3.18.    Hartă Ultrakill

Descriere: dacă cel puțin un jucător, din echipele Dark sau Light, a obținut 4 sau mai multe „kills” într-o perioadă scurtă de timp și acest eveniment este anunțat în joc.

Tip piață: 2 selecții

3.19.    Hartă BeyondGodlike

Descriere: dacă cel puțin un jucător, din echipele Dark sau Light, a obținut 10 sau mai multe „kills” fără să moară și acest eveniment este anunțat în joc.

Tip piață: 2 selecții Selecții totale pe piață: 2

3.20.    Hartă Megacreeps

Descriere: dacă toate „barăcile (barracks)” ale echipelor Dark sau Light sunt distruse și acest eveniment este anunțat în joc.

Tip de piață: 2 selecții

3.21.    Harta Tipul de rună activată, generată la o anumită hartă timp

Descriere: Tip de rună, care apare la anumite momente de joc (limita propusă) și este activată (sau îmbuteliată și activată ulterior) de către unul dintre jucători. Piața este anulată dacă un jucător distruge runa.

Limite de selecție: 8 min / 12 min             

Tip de piață: 6 Selecții 

4.         League of Legends

Vocabularul specific titlului:

●          Nexus: obiectivul principal al hărții. Prima echipă care distruge Nexus-ul echipei adverse câștigă harta.

●          Kill: Punctajul echipei Blue/Red, care reprezintă numărul total în care membrii echipei adverse au fost uciși.

●          Turret: un obiectiv de joc specific echipei, care poate fi distrus de echipa adversă.

●          Inhibitor: un obiectiv de joc specific echipei, care poate fi distrus de echipa adversă.

●          Dragon: un obiectiv de joc, poate fi ucis de jucători.

●          Baron: un obiectiv de joc, poate fi ucis de jucători.

●          Herald: un obiectiv de joc, poate fi ucis de jucători.

 

4.1.      Final (Câștigător meci - 2 selecții)

Descriere: ce echipă câștigă meciul.

Tipul de piață: 2 selecții (echipa 1, echipa 2)

4.2.      Final (Câștigător meci - 3 selecții)

Descriere: care echipă (Red sau Blue) câștigă meciul sau ambele echipe înscriu câte o hartă (Bo2) și meciul se încheie cu o remiză.

Tipul de piață: 3 selecții (echipa 1, egal, echipa 2)

4.3       Handicap

Descriere: care echipă (Red sau Blue) câștigă jocul alternativ atunci când handicapul este dedus din scorul final al unei anumite echipe din hartă. Se folosește un handicap 1,5 pentru meciurile Bo2 și Bo3, iar pentru meciurile Bo5 se folosește în plus un handicap 2,5.

Rezultatul: câștigătorul meciului este anunțat de organizatorul oficial, de obicei prin streaming și/sau pe internet. Handicapul este dedus din scorul unei anumite echipe pentru a evalua rezultatul.

Tip de piață: 2 selecții

Limite de selecție: +1.5 / -1.5 / +2.5 / -2.5

4.4.      Scor corect

Descriere: care ar fi scorul final al meciului, prezentat ca "Nr. de hărți câștigate de echipa 1 : Nr. de hărți câștigate de echipa 2".

Tip de piață: selecții multiple

  4.5.Câștigătorul hărții (2 selecții)

Descriere: ce echipă câștigă harta.

Tipul pieței: 2 selecții

4.6.Total hărți peste/sub

Descriere: dacă numărul de hărți jucate într-un anumit meci este mai mare sau mai mic decât o limita stabilită. Numărul 2,5 este utilizat pentru Bo3, în timp ce numerele 3,5 și 4,5 sunt utilizate pentru Bo5.

Tip de piață: 2 selecții (peste, sub)

Limite de selecție: 2,5 / 3,5/ 4,5

4.7.Echipa câștigă minim o hartă da/nu

Descriere: o anumită echipă sa câștige cel puțin o hartă într-un anumit meci.         

 Tipul pieței: 2 selecții

4.8.      Durata Hartă

Descriere: dacă lungimea/durata finală de joc a unei anumite hărți este mai mare sau mai mică decât o anumită limită stabilită. Dacă durata hărții este egală cu limita aleasă, se validează ca fiind castigătoare selecția PESTE.

Tip de piață: cu 2 căi                     

  Limite de selecție: 28 / 32 / 36 / 40

4.9.      Hartă Total Kills

Descriere: dacă numărul final de „kills” într-o anumită hartă este mai mare sau mai mic decât o limită stabilită.

Tip de piață: 2 selecții

Limite de selecție: 18.5 / 22.5 / 22.5 / 26.5 / 30.5

4.10.    Hartă Total Turrets

Descriere: dacă numărul final de turnuri distruse într-o anumită hartă este mai mare sau mai mic decât o limita stabilită.

Tip de piață: 2 selecții

Limite de selecție: 12.5

4.11.    Harta al „X”-lea Kill

Descriere: Câștigătorul acestei piețe este echipa care reușește să ucidă forțând suma totală a uciderilor pentru ambele echipe să fie egală cu X.

Limite de selecție: 10 / 20 / 30               

Tip de piață: 2

4.12.    Hartă FirstToReach

Descriere: care echipă ajunge prima la un anumit număr de „kills”.

Limite de selecție: 5 / 10 / 15

Tip de piață: 2 selecții

4.13.    Hartă First Blood

Descriere: care echipă reușește primul „kill”.

Tipul de piață: 2 selecții

4.14.    Hartă First Inhibitor

Descriere: ce echipă reușește primul Inhibitor distrus.         

Tipul de piață: 2 selecții

4.15.    Hartă First Baron

Descriere: care echipă ucide prima un Baron.

Tipul de piață: 2 selecții

4.16.    Hartă Total Kills Par/Impar

Descriere: dacă numărul final de „kills”  într-o anumită hartă este par sau impar.

Tip piață: 2 selecții

4.17.    Hartă QuadraKill (da)

Descriere: dacă cel puțin un jucător al unei echipe înscrie 4 sau mai multe „kills” într-o perioadă scurtă de timp și acest eveniment este anunțat în joc.

Tipul de piață: o selecție

4.18.    Hartă PentaKill (da)

Descriere: dacă cel puțin un jucător al unei echipe, a marcat 5 sau mai multe „kills” într-o perioadă scurtă de timp și acest eveniment este anunțat în joc.

Tipul de piață: o selecție

4.19.    Hartă al „X”lea tip de Dragon

Descriere: Tipul primului / celui de-al doilea dragon apărut de la începutul hărții.

 Limite de selectie:  1 / 2

Tipul de piață: 6 Selecții

4.20.    Harta Tip suflet de Dragon

Descriere: Tipul celui de-al treilea dragon apărut de la începutul hărții.

 Tipul de piață: 6 Selecții

4.21.    Hartă Un anumit tip de dragon ucis

Descriere: dacă un dragon de un anumit tip va fi ucis cel puțin o dată într-o anumită hartă.             

Praguri: Infernal / Mountain / Cloud / Ocean / Hextech / Chemtech

Tip de piață: Selecție cu 2 căi

5.         Counter-Strike: Global Offensive

Vocabularul specific titlului:

●          T / CT (Teroriști / Contra-teroriști): denumirea specifică a echipei Dark / Light.

●          Runda: Echipa câștigă runde pentru a câștiga harta. O rundă este câștigată atunci când :

- 1) o echipă o elimină pe cealaltă

- 2) de către teroriști atunci când reușesc să detoneze bomba

       - 3) de către contrateroriști atunci când bomba nu detonează în 115 secunde de la începutul rundei

- 4) de către contrateroriști atunci când bomba este dezamorsată. Prima echipă care reușește să câștige 16 runde, câștigă harta.

●          Prelungiri: În caz de egalitate (15:15), prima repriză de prelungiri se va juca în format Bo6. În cazul unei alte remize (18:18), se va juca următoarea repriză de prelungiri cu aceleași reguli. Acest proces se repetă până când o echipă câștigă prelungirile. Regulile de prelungiri pot fi specifice turneului.

●          Runda de pistol: 1. și 16. Runda pe o anumită hartă.

5.1.  Final (Câștigător meci 2 selecții)

Descriere: ce echipă (Teroriști / Contra-teroriști) câștigă meciul.                 Tipul de piață: 2 selecții

5.2.      Final (Câștigător meci 3 selecții)

Descriere: care echipă (Teroriști / Contra-teroriști) câștigă meciul sau ambele echipe înscriu câte o hartă și meciul se încheie la egalitate.

   Tipul de piață: 3 selecții

5.3.      Câștigător meci cu handicap

Descriere: ce echipă (teroriști / contra-teroriști) câștigă jocul alternativ atunci când handicapul este dedus din scorul final al hărții. Handicapul 1,5 este utilizat pentru meciurile Bo2 și Bo3, iar handicapul 2,5 este utilizat în plus pentru meciurile Bo5.

Rezultatul: Câștigătorul meciului este anunțat de către organizatorul oficial, de obicei prin streaming și/sau pe internet. Handicapul este dedus din scorul unei anumite echipe pentru a evalua rezultatul.

Tip de piață: cu două selecții                              

   Limite de selecție: +1.5 /-1.5 / +2.5 / -2.5

5.4.      Scor corect în meci

Descriere: care ar fi scorul final al meciului, prezentat ca "Nr. de hărți câștigate de echipa A: Nr. de hărți câștigate de echipa B".

Tip de piață:  Selecții multiple

5.5.      Câștigătorul hărții (2 selecții)

Descriere: ce echipă (teroriști / contra-teroriști) a câștigat harta.   

 Tipul pieței: 2 Selecții

5.6.      Câștigătorul hărții (3 selecții)

Descriere: care echipă (Teroriștii / Contra-teroriștii) ajunge prima la un scor de 16 runde sau ambele echipe obțin 15 runde și harta se încheie la egalitate.

Tipul de piață: 2 Selecții

5.7.      Total hărți peste/sub

Descriere: dacă numărul de hărți jucate într-un anumit meci este mai mare sau mai mic decât limita stabilită. Numărul 2,5 este utilizat pentru Bo3, în timp ce numerele 3,5 și 4,5 sunt utilizate pentru Bo5.

Tip de piață: cu 2 selecții

Praguri de selecție: 2,5 / 3,5 / 4,5           

5.8.      Echipa să câștige cel puțin o hartă da/nu

Descriere: dacă o anumită echipă câștigă cel puțin o hartă în meci.       

 Tipul pieței:  Selecții totale pe piață: 4

5.9.      Prelungiri

Descriere: dacă vor fi sau nu prelungiri.

Tip piață: 2 Selecții

5.10 Numărul de runde

Descriere: dacă numărul de runde jucate într-o anumită hartă este mai mare sau mai mic decât limita stabilită.

Tip de piață: 2 Selecții

Limite de selecție: 18.5 / 20.5 / 22.5 / 24.5 / 26.5 / 28.5

5.11     Câștigătorul hărții cu handicap

Descriere: ce echipă (teroriști / contra-teroriști) câștigă harta alternată atunci când handicapul este dedus din scorul final al fiecărei echipe.

Rezultatul: Scorul hărții este anunțat de către organizatorul oficial, de obicei prin streaming și/sau pe internet. Handicapul este dedus din scorul unei anumite echipe pentru a evalua rezultatul.

Praguri: 2,5 / 3,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5 / 6,5 / 7,5 / 8,5 / 11,5 

Tip de piață: 2 Selecții                                                 

5.12     Scor corect runde

Descriere: care ar fi scorul final al hărții, prezentat sub forma "Nr. de runde câștigate de echipa A: Nr. de runde câștigate de echipa B".

Tip de piață: Selecții multiple

5.13     Câștigător Runda „X”

Descriere: ce echipă (teroriști / contra-teroriști) câștigă runda „X” specificată în ofertă.

Tip de piață: 2 Selecții                                                 

5.14     Câștigător Runda Pistol

Descriere: care echipă (teroriști / contra-teroriști) câștigă  (1./16.) Runda. Runda de pistol.

 Tipul de piață: 2 Selecții

Limite de Selecție: primul / al doilea

5.15     Primul care câștigă # de runde

Descriere: care echipă (Teroriști / Contra-teroriști) ajunge prima la numărul „X” de runde câștigate.

Limite de Selecție: 3 / 6 / 9 / 12             

5.16     Câștigătorul primei reprize

Descriere: Care echipă (Teroriști / Contra-teroriști) are cel mai mare număr de runde câștigate după primele 15 runde.

Selecții totale pe piață: 2

5.17     Câștigătorul reprizei a doua

Descriere: care echipă (Teroriști / Contra-teroriști) are cel mai mare număr de runde câștigate după primele 15 runde și înainte ca harta să se încheie la egalitate sau să fie câștigată de o echipă.

Tipul de piață: 3 Selecții

6          Rush Soccer / Rush Fotbal

Vocabularul specific titlului:

●          Gol: un gol este marcat atunci când întreaga minge trece peste linia porții.

●          Tragere la sorți: Se produce atunci când numărul de goluri marcate de fiecare echipă este identic.

●          Prima repriză: primele 45 de minute de joc + prelungiri din prima repriză.

6.1 Final (Câștigător meci 3 selecții)

Descriere: Echipa 1 (gazde) sau Echipa 2 (oaspeți) care înscrie cele mai multe goluri câștigă meciul sau dacă ambele echipe înscriu același număr de goluri în timpul stabilit, atunci meciul se încheie la egalitate.

Selecții totale pe piață: 3 Selecții

6.2       Câștigătorul primei reprize a meciului (3 selecții)

Descriere: Echipa 1 (gazde) sau  Echipa 2 (oaspeți) care înscrie cele mai multe goluri în prima repriză câștigă prima repriză, sau, dacă ambele echipe înscriu același număr de goluri în prima repriză, atunci meciul se încheie ca fiind o remiză.

Selecții totale pe piață: 3 Selecții

6.3       Total goluri în meci

Descriere: dacă numărul final de goluri marcate într-un anumit meci este mai mare sau mai mic decât limita stabilită.

Limite de selecție: 1.5 / 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 5.5 / 6.5

6.4       Total de goluri în prima repriză

Descriere: dacă numărul final de goluri marcate în prima repriză a unui anumit meci este mai mare sau mai mic decât limita stabilită.

Limite de selecție: 1.5 / 2.5 / 2.5 / 3.5 / 4.5

 

6.5       Total goluri par/impar in meci

Descriere: dacă numărul final de goluri marcate într-un anumit meci este par sau impar.

Selecții totale pe piață: 2

6.6       Total goluri par/impar în prima repriză

Descriere: dacă numărul final de goluri marcate în prima repriză a unui anumit meci este par sau impar.

Selecții totale pe piață: 2 Selecții

6.7       Total goluri par/impar în a doua repriză

Descriere: dacă numărul final de goluri marcate în a doua repriză în meci este par sau impar.        

Selecții totale pe piață: 2 Selecții

6.8       Final (Câștigător meci) - șansă dublă.

Descriere: pariul se referă la șansă dublă la finalul meciului (1X, X2 sau 12 ).

Tipul de piață: Selecție cu 3 variante, 2 selecții câștigătoare

6.9       Câștigătorul primei reprize a meciului - șansă dublă

Descriere: pariul se referă la șansă dublă la finalul primei reprize (1X, X2 sau 12 ).

Tipul de piață: Selecție cu 3 variante, 2 selecții câștigătoare

7          Rush Baschet

Explicație termeni folosiți:

●          Coș: un coș este marcat atunci când întreaga minge intră în coș.

●          Coș de 3 puncte: pentru orice coș marcat dincolo de linia de 3 puncte, în limitele terenului.

●          Coș de 2 puncte: pentru orice coș marcat în interiorul liniei de 3 puncte, în limitele terenului.

●          Coș de 1 punct: pentru aruncările libere reușite.

●          Aruncări libere: aruncări efectuate atunci când un jucător este faultat în timpul executării. O aruncare din aruncare liberă este efectuată și atunci când cealaltă echipă depășește limita de faulturi, punând echipa ofensivă într-o situație de "1 și 1" bonus.

●          Remiză: Se produce atunci când numărul de puncte marcate de fiecare echipă este identic.

●          Sfert: 5 minute de joc

7.2       Victorie (Câștigător meci fără remiză)

Descriere: Echipa 1 sau Echipa 2 (gazde / oaspeți) care obține cele mai multe puncte câștigă meciul. În cazul în care ambele echipe obțin același număr de puncte în timpul regulamentar, atunci meciul se încheie ca fiind egal; în acest caz, pariul primeşte cota 1.00

Selecții totale pe piață: 2

8          Counter-Strike: Global Offensive - Wingman

Format:

●          Echipele joacă 2 hărți într-un singur meci (formatul Bo2). O remiză este posibilă doar la nivel de meci, dar nu și la nivel de Hartă.

Explicație termeni folosiți:

●          T / CT (Teroriști / Contra-teroriști): numele specific al echipei Dark / Light.

●          Rundă: O echipă trebuie să câștige runde pentru a câștiga harta. O rundă este câștigată atunci când:

- o echipă o elimină pe cealaltă.

- de către teroriști atunci când reușesc să detoneze bomba.

 - de către contrateroriști atunci când bomba nu explodează în 90 de secunde de la începutul rundei.

- de către contrateroriști atunci când bomba este dezamorsată. Prima echipă care obține 9 Runde câștigă harta.

●          Prelungiri: În cazul în care scorul este egal (8:8), prelungirile se vor juca în format Bo1. Prelungirile se joacă precum o rundă de cuțite.

●          Runda Pistol: Runda 1 și runda 9 pe o anumită hartă.

8.2       Final (Câștigătorul meciului 3 selecții)

Descriere: care echipă (Teroriști / Contra-teroriști) câștigă meciul sau ambele echipe câștigă câte o hartă și meciul se încheie la egalitate.

Selecții totale pe piață: 3

8.3       Câștigător al meciului cu handicap

Descriere: care echipă (teroriști / contra-teroriști) câștigă jocul alternativ atunci când handicapul este dedus din scorul final al fiecărei echipe din hartă. Handicapul 1,5 este utilizat pentru Bo2.

Rezultatul: Câștigătorul meciului este anunțat de către organizatorul oficial, de obicei prin streaming și/sau pe internet. Handicapul este dedus din scorul unei anumite echipe pentru a evalua rezultatul.

Limite de selecție: +1.5 / -1.5

8.4.      Scor corect în meci

Descriere: care ar fi scorul final al meciului, prezentat ca "Nr. de hărți câștigate de echipa A: Nr. de hărți câștigate de echipa B".

 Selecții totale pe piață: 3

8.4       Câștigător harta 2 selecții

Descriere: ce echipă (teroriști / contra-teroriști) a câștigat harta.

Selecții totale pe piață: 2

8.5       Câștigător harta 3 selecții

Descriere: care echipă (teroriști / contra-teroriști) ajunge prima la un scor de 9 runde sau ambele echipe obțin 8 runde și harta se încheie la egalitate.

Selecții totale pe piață: 3

8.6       Echipa să câștige cel puțin o hartă da/nu

Descriere: dacă o anumită echipă câștigă cel puțin o hartă în meci.       

Selecții totale pe piață: 4

8.7       Prelungiri da/nu

Descriere: dacă vor fi sau nu prelungiri.                   

Selecții totale pe piață: 2

8.8       Numărul de runde

Descriere: dacă numărul de runde jucate pe o anumită hartă este mai mare sau mai mic decât limita stabilită

Limite de selecție: 9.5 / 10.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5 / 13.5 / 14.5

8.9       Câștigătorul hărții cu handicap

Descriere: ce echipă (teroriști / contra-teroriști) câștigă harta alternată atunci când handicapul este dedus din scorul final al unei anumite echipe pe hartă.

Rezultatul: Scorul hărții este anunțat de către organizatorul oficial, de obicei prin streaming și/sau pe internet. Handicapul este dedus din scorul unei anumite echipe pentru a evalua rezultatul.

Limite de selecție: +1.5 / -1.5 / +2.5 / -2.5 / +3.5 / -3.5 / +4.5 / -4.5 / +5.5 / -5.5 / +6.5 / -6.5

8.10 Scor corect al rundei

Descriere: care ar fi scorul final al hărții, prezentat sub forma "Nr. de runde câștigate de echipa A: Nr. de runde câștigate de echipa B".

8.11     Câștigător runda „X”

Descriere: ce echipă (Teroriști / Contra-teroriști) câștigă runda „X” menționată în ofertă.

8.12     Câștigător rundă Pistol

Descriere: ce echipă (teroriști / contra-teroriști) câștigă o anumită rundă de pistol (1/9).              

Limite de selecție: primul / al doilea        

8.13     Primul care câștigă „X” runde

Descriere: Care echipă (Teroriști / Contra-teroriști) ajunge prima la numărul’X’ de runde câștigate.

Limite de selecție: 3 / 5 / 7

8.14     Câștigătorul primei reprize

Descriere: care echipă (Teroriști / Contra-teroriști) are un număr mai mare de runde câștigate după primele 8 runde.

Selecții totale pe piață: 3

8.15     Câștigătorul reprizei a doua

Descriere: care echipă (teroriști/contrateroriști) are un număr mai mare de runde câștigate după primele 8 runde și înainte ca harta să se încheie la egalitate sau să fie câștigată de o echipă.

Selecții totale pe piață: 3

9          Alte titluri Esport

9.11     Final (Câștigătorul meciului 2 selecții )

 Descriere: ce echipă câștigă meciul.

9.12     Final (Câștigător meci 3 selecții)

Descriere: care echipă câștigă meciul sau ambele echipe câștigă o hartă și meciul se încheie la egalitate.

Selecții totale pe piață: 3

9.13     Total hărți peste/sub

Descriere: dacă numărul de hărți jucate într-un anumit meci este mai mare sau mai mic decât limita stabilită.

Total selecții pe piață: 2-6

9.14     Câștigător  meci cu handicap

Descriere: ce echipă câștigă meciul alternativ atunci când handicapul este dedus din scorul final al echipei respective.

Rezultatul: Câștigătorul meciului este anunțat de către organizatorul oficial, de obicei prin streaming și/sau pe internet. Handicapul este dedus din scorul unei anumite echipe pentru a evalua rezultatul.

9.15     Scor corect în meci

Descriere: care ar fi scorul final al meciului, prezentat ca "Nr. de hărți câștigate de echipa A: Nr. de hărți câștigate de echipa B".

9.16     Echipa să câștige cel puțin o hartă da/nu

Descriere: dacă o anumită echipă câștigă cel puțin o hartă în meci.              

9.17     Câștigătorul hărții (2 selecții)

9.18     Descriere: ce echipă a câștigat harta.